Az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyermekek napközbeni ellátása esetén a jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatok ellátására a családi bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde, a napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatók esetén 2018. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig a Módszertani Szervezetként a MACSKE-t jelölte ki.

Módszertani szerv. kijelölése 2018-tól


A MACSKE, mint módszertani szervezet feladata:

A fővárosi és megyei kormányhivatalok, mint működést engedélyező szervek felkérésére

  • szolgáltatás bejegyzése iránti eljárásban a szakmai program megfelelősége kérdésében szakértői feladatok ellátása (a szakmai programok minősítésének szempontjai letölthető: szakmai program véleményezési szempontok ),
  • valamint a működést engedélyező szerv ellenőrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében szakértői véleményezés (a helyszíni ellenőrzési szempontsor letölthető: Szakmai helyszini ellenorzesi szempontsor_MACSKE ).

A bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatást nyújtók képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyam tekintetében képzéstervezési, képzésszervezési, képzés lebonyolítási (vizsgáztatási) feladatok ellátása.

A bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtók három évente kötelező továbbképzési kötelezettségének tekintetében tervezési, szervezési, lebonyolítási, valamint nyilvántartási feladatok ellátása,

  • a kidolgozott programok alapján továbbképzések szervezése,
  • új programok kidolgozása

A családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátást nyújtó szolgáltatások számára módszertani anyagok, szakmai tájékoztatók kidolgozása – oktatási segédanyagok készítése az új továbbképzésekhez.

Szakmai műhelyek szervezése a módszertani szakértők számára.

Az ellátórendszert érintő tudományos kutatások figyelemmel kísérése.Az egységes szolgáltatási adatbázis folyamatos aktualizálása és közzététele.