Napközbeni gyermekellátások

Alternatív napközbeni ellátás

Az alternatív napközbeni ellátás egy olyan szolgáltatás, amely játszótéri program, játszóház,
vagy klubfoglalkozás keretében biztosítható.

A szolgáltatás tartalmában meg kell jelennie az alábbiak valamelyikének:

1. A szülő és a gyermek kapcsolatának erősítése.
2. A gyermek szocializációjának támogatása.
3. Szabadidős tevékenység.
4. Prevenciós szolgáltatás.
5. Csellengő, vagy más okból veszélyeztetett iskoláskorúak számára biztosított
felügyelet, foglalkozások tartása, étkeztetés.

A programok olyan épületben valósíthatók meg, ami alkalmas a gyermekek csoportos
foglalkoztatására (közösségi, művelődési, ifjúsági ház, gyermekintézmények helyiségei,
család- és gyermekjóléti szolgálta, játszótér). A közegészségügyi követelményeknek a
bölcsődei módszertani szerv (MACSKE) iránymutatásai szerint kell megfelelni.
Játszótéri program esetén szakemberek közreműködése szükséges (15/1998. NM rendelet II.
rész Alapellátások 4. pont), akik közösség-, érték-, és normateremtő szabadidős programokat
biztosítanak a gyermekek számára.

A játszóház készség és képességfejlesztő, családi nevelést elősegítő, a szülő-gyermek
kapcsolatot elősegítő programokat szervez, amelyeken a szülő és a gyermek közösen vesznek
részt. Abban az esetben nem szükséges a szülőnek jelen lennie, ha a gyermek időszakos
gyermekfelügyelet keretében tartózkodik a játszóházban.
A klubfoglalkozás az óvoda és az iskola nyitvatartási idején kívül szervezett, első sorban
sport- és szabadidős tevékenység, amely a gyermekek és a szülők hasznos időtöltését
szolgálják.

A szolgáltatások működési engedélyhez kötöttek, jelenleg állami támogatásban nem
részesülnek, de évente több pályázati kiírás jelenik meg olyan céllal, ami az alternatív
napközbeni ellátásokban teljesül.