Napközbeni gyermekellátások

Mi a családi bölcsőde?

A családi bölcsőde olyan kiscsoportos, családias szolgáltatás, amelyben a gyermekeket életkoruknak és szükségleteiknek megfelelő étrendet, pihenést és levegőzést magában foglaló napirend alapján gondozzák, nevelik. A családi bölcsődében dolgozó szakemberek egészséges környezetet, a gyermekek fejlődését biztosító szeretetteljes légkört, személyes figyelmet, szabad játék és mozgási lehetőséget biztosítanak, segítik a világ megismerését, az egészséges életmód szokásainak elsajátítását, támogatják önállóságukat, társas kapcsolataik alakulását.

Az ellátás igénybe vételének alapja, ha a szülő dolgozik, átképzésben, képzésben, nappali oktatásban vesz részt, beteg vagy egyéb okból akadályoztatva van gyermeke ellátásában. A családi bölcsőde a fenntartó saját otthonában vagy más, e célra kialakított ingatlanban működik. Az ellátott gyermekek száma egy időben legfeljebb nyolc fő lehet. A szolgáltatás hatósági engedélyhez kötött és rendszeres ellenőrzés alatt áll. Jogszabályban rögzített feltételek teljesítése esetén, költségvetési támogatást (normatívát) vehet igénybe a fenntartó. A fenntartó lehet önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, egyéni vállalkozó, civil szervezet, forprofit vagy nonprofit gazdasági társaság.
A családi bölcsőde szigorú, részletesen kidolgozott módszertani szempontok alapján működhet, de a kereteken belül lehetőség van arra, hogy a családok igényeire reagáló, sokszínű bölcsődei szolgáltatást alakítsunk ki.