Tevékenységünk

Egyesületünk a napközbeni gyermekellátást nyújtó szolgáltatók legnagyobb, országos hatókörű érdekvédelmi és ernyőszervezete. Legfontosabb célunk, a napközbeni gyermekellátást nyújtó
szolgáltatók (így például a családi bölcsődék, munkahelyi bölcsődék, gyermekek napközbeni
felügyeletét biztosítók) szakmai érdekképviselete. Feladataink közé tartozik a napközbeni
gyermekellátást nyújtó szolgáltatók működését, szakmai munkavégzését meghatározó jogszabályok figyelemmel kísérése, véleményezése, továbbá aktív szerepet vállalunk a minőségi
szolgáltatásnyújtását biztosító jogszabályi keretrendszer kialakításában.

Másik fontos célunk, a bölcsődei szolgáltatások és napközbeni gyermekellátások minőségének
folyamatos fejlesztése. Ennek elősegítése érdekében módszertani anyagokat dolgozunk ki, ajánlásokat fogalmazunk meg, szakmai napokat, fórumokat szervezünk a szolgáltatók számára. Felnőttképzési tevékenységünk keretében továbbképzéssel ösztönözzük a naprakész szakmai ismeretek terjesztését és folyamatos fejlesztését a területen dolgozók, illetve leendő munkatársak körében. Igény szerint, tanácsadással segítjük a már működő és újonnan alakuló szolgáltatókat, biztosítva a megbízható, korrekt információkhoz való hozzáférést.
Végül, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kijelölt módszertani szervezetként, hatósági eljáráshoz kapcsolódó szakértést végzünk, nyilvántartásokat vezetünk. Módszertani munkánkról a MÓDSZERTAN menüpont alatt olvashatnak.

Szervezeti élet:

MEGHÍVÓ MACSKE közgyűlésre

 A (MACSKE) Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete elnöksége nevében ezúton
tisztelettel meghívlak az Egyesület közgyűlésére.
A Közgyűlés időpontja: 2021. augusztus 30. 14.00 óra
A Közgyűlés helyszíne: 1076 Budapest, Thököly út 5.
A közgyűlés napirendje:
– A közgyűlés megnyitása, határozatképességének megállapítása
– 2020.évi közhasznúsági beszámoló
– Az elnökség és a munkacsoportok beszámolója az előző közgyűlés óta eltelt időszakról
– Egyebek
A napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatokat kérjük a közgyűlés előtt két héttel megküldeni az
info@macske.hu e-mail címre.
Megjelenésedre számítunk.

Tájékoztatlak, hogy amennyiben a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatlanképtelen, a megismételt közgyűlést változatlan helyszínen, 2021. augusztus 30. 14.30 órai kezdettel tartjuk meg. A megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok
tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Budapest, 2021. július 29.

Üdvözlettel:

 Dr. Mátay Katalin elnök