Tevékenységünk

Egyesületünk a napközbeni gyermekellátást nyújtó szolgáltatók legnagyobb, országos hatókörű érdekvédelmi és ernyőszervezete. Legfontosabb célunk, a napközbeni gyermekellátást nyújtó
szolgáltatók (így például a családi bölcsődék, munkahelyi bölcsődék, gyermekek napközbeni
felügyeletét biztosítók) szakmai érdekképviselete. Feladataink közé tartozik a napközbeni
gyermekellátást nyújtó szolgáltatók működését, szakmai munkavégzését meghatározó jogszabályok figyelemmel kísérése, véleményezése, továbbá aktív szerepet vállalunk a minőségi
szolgáltatásnyújtását biztosító jogszabályi keretrendszer kialakításában.

Másik fontos célunk, a bölcsődei szolgáltatások és napközbeni gyermekellátások minőségének
folyamatos fejlesztése. Ennek elősegítése érdekében módszertani anyagokat dolgozunk ki, ajánlásokat fogalmazunk meg, szakmai napokat, fórumokat szervezünk a szolgáltatók számára. Felnőttképzési tevékenységünk keretében továbbképzéssel ösztönözzük a naprakész szakmai ismeretek terjesztését és folyamatos fejlesztését a területen dolgozók, illetve leendő munkatársak körében. Igény szerint, tanácsadással segítjük a már működő és újonnan alakuló szolgáltatókat, biztosítva a megbízható, korrekt információkhoz való hozzáférést.
Végül, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kijelölt módszertani szervezetként, hatósági eljáráshoz kapcsolódó szakértést végzünk, nyilvántartásokat vezetünk. Módszertani munkánkról a MÓDSZERTAN menüpont alatt olvashatnak.

Szervezeti élet:

Elnökségi ülés 2020. október 27-én:

MEGHÍVÓ MACSKE elnökségi ülésre

 Helyszín: 1076 Budapest, Thököly út 5.

Idő: 2020. október 27. 10 órától

Résztvevők:

elnökségi tagok: Grosch Mária, Kelemen Orsolya, Tóthné Bakó Mónika, Utasi- Peszlen Rita

elnök:   Dr Mátay Katalin

 Meghívottak tanácskozási jogkörrel a Felügyelő Bizottság tagjai.

 Napirend:

  1. Az új elnökségi tagok köszöntése
  2. Az újonnan választott elnökségi tagok bemutatkozása
  3. Egyesületi feladatok: aktív tagok, elnökség, munkatársak eddigi tevékenysége
  4. Az 5 fősre bővült elnökség működésének megbeszélése – munka ütemezése, feladatvállalások
  5. Tagfelvétel

 Budapest, 2020. október 19.

 Dr. Mátay Katalin elnök