Tevékenységünk

Egyesületünk a napközbeni gyermekellátást nyújtó szolgáltatók legnagyobb, országos hatókörű érdekvédelmi és ernyőszervezete. Legfontosabb célunk, a napközbeni gyermekellátást nyújtó
szolgáltatók (így például a családi bölcsődék, munkahelyi bölcsődék, gyermekek napközbeni
felügyeletét biztosítók) szakmai érdekképviselete. Feladataink közé tartozik a napközbeni
gyermekellátást nyújtó szolgáltatók működését, szakmai munkavégzését meghatározó jogszabályok figyelemmel kísérése, véleményezése, továbbá aktív szerepet vállalunk a minőségi
szolgáltatásnyújtását biztosító jogszabályi keretrendszer kialakításában.

Másik fontos célunk, a bölcsődei szolgáltatások és napközbeni gyermekellátások minőségének
folyamatos fejlesztése. Ennek elősegítése érdekében módszertani anyagokat dolgozunk ki, ajánlásokat fogalmazunk meg, szakmai napokat, fórumokat szervezünk a szolgáltatók számára. Felnőttképzési tevékenységünk keretében továbbképzéssel ösztönözzük a naprakész szakmai ismeretek terjesztését és folyamatos fejlesztését a területen dolgozók, illetve leendő munkatársak körében. Igény szerint, tanácsadással segítjük a már működő és újonnan alakuló szolgáltatókat, biztosítva a megbízható, korrekt információkhoz való hozzáférést.
Végül, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kijelölt módszertani szervezetként, hatósági eljáráshoz kapcsolódó szakértést végzünk, nyilvántartásokat vezetünk. Módszertani munkánkról a MÓDSZERTAN menüpont alatt olvashatnak.