Tevékenységünk

Egyesületünk a napközbeni gyermekellátást nyújtó szolgáltatók legnagyobb, országos hatókörű érdekvédelmi és ernyőszervezete. Legfontosabb célunk, a napközbeni gyermekellátást nyújtó
szolgáltatók (így például a családi bölcsődék, munkahelyi bölcsődék, gyermekek napközbeni felügyeletét biztosítók) szakmai érdekképviselete. Feladataink közé tartozik a napközbeni
gyermekellátást nyújtó szolgáltatók működését, szakmai munkavégzését meghatározó jogszabályok figyelemmel kísérése, véleményezése, továbbá aktív szerepet vállalunk a minőségi
szolgáltatásnyújtását biztosító jogszabályi keretrendszer kialakításában.

Másik fontos célunk, a bölcsődei szolgáltatások és napközbeni gyermekellátások minőségének folyamatos fejlesztése. Ennek elősegítése érdekében módszertani anyagokat dolgozunk ki, ajánlásokat fogalmazunk meg, szakmai napokat, fórumokat szervezünk a szolgáltatók számára. Felnőttképzési tevékenységünk keretében továbbképzéssel ösztönözzük a naprakész szakmai ismeretek terjesztését és folyamatos fejlesztését a területen dolgozók, illetve leendő munkatársak körében. Igény szerint, tanácsadással segítjük a már működő és újonnan alakuló szolgáltatókat, biztosítva a megbízható, korrekt információkhoz való hozzáférést.

Szervezeti élet:

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A MACSKE (Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete) elnöksége nevében ezúton tisztelettel meghívjuk az egyesületi tagokat az Egyesület rendkívüli közgyűlésére, amelyen frissíteni szeretnénk az egyesület alapszabályát.
A közgyűlés időpontja: 2023. november 25. szombat, 14.45 – 16.00
A közgyűlés helyszíne: Eötvös10 Művelődési Ház, 1067 Budapest, Eötvös utca 10., 1. em. 119-es terem

A közgyűlés napirendje:

1. A Közgyűlés megnyitása, határozatképességének megállapítása
2. A levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, 2 fő jegyzőkönyv-hitelesítő
3. Rövid összefoglaló a 2023. év eddigi történéseiről (előterjesztő: Kelemen Orsolya)
4. Alapszabály-módosítás megvitatása és szavazásra bocsátása (előterjesztő: Mészáros Andrea)
5. Egyebek

A meghívóban közölt napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatokat kérjük legkésőbb a közgyűlés előtt 2 héttel megküldeni az info@macske.hu e-mail címre.
Megjelenésedre feltétlenül számítunk!
Tájékoztatunk, hogy amennyiben a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve
határozatképtelen, a megismételt közgyűlést változatlan helyszínnel, 2023. november 25. 15.00 órai kezdettel tartjuk meg. A megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2023. október 24.
Üdvözlettel:
Kelemen Orsolya
elnök