Képzések, továbbképzések

A  napközbeni gyermek ellátásokért felelősséget érző érdekvédelmi szervezetként, örömmel üdvözöltük, hogy az elmúlt évben átalakításra került a bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásokban dolgozók számára kötelező felkészítő képzés.

A korábbi 40 órás családi napközi működtető képzést felváltották a 100 órás képzések, amelyek már szolgáltatási formánként mások.  A “Bölcsődei szolgáltatásnyújtók számára szervezett tanfolyam” és a “Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtók számára szervezett tanfolyam” képzési követelményrendszerét a 20/2017. EMMI rendelet és a rendelet mellékletét képező Egységes_Képzési_program határozza meg.

A tanfolyamokról részletesen a „Képzések” menü alatt tájékozódhatnak. Készült egy részletes Tájékoztató is a leggyakrabban felmerülő kérdésekkel kapcsolatban.

További fontos változás, hogy továbbképzési kötelezettséget írt elő a jogalkotó a területen dolgozók számára. Egyesületünk részben módszertani feladatok során szerzett tapasztalatokra építve, részben a területen dolgozók által jelezett igényekre reflektálva dolgoz ki, illetve fogad be továbbképzési programokat. Erről részletesen a „Továbbképzések” menü alatt tájékozódhatnak.

Bölcsődei szolgáltatásnyújtó személyek számára szervezett tanfolyam - 100 órás tanfolyam
Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam - 100 órás tanfolyam

A családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, valamint a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtói számára – a szaktudás szinten tartása, növelése érdekében – továbbképzési kötelezettséget ír elő a jogalkotó (15/1998. (IV. 30.) NM 51/D.§-a, 51/H. § (4) bekezdés, 51/M.§ (4) bekezdés). A szolgáltatásnyújtók háromévente legalább egy továbbképzés teljesítésére kötelezettek. A három éves periódus kezdete 2017 január 1, vagy az azóta létesített munkaviszony kezdő időpontja.

A továbbképzési kötelezettséget a MACSKE által meghirdetett továbbképzéseken való részvétellel lehet teljesíteni, melynek megtörténtét a MACSKE nyilvántartja.

A “Kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatásnyújtó személyek számára” és a “Kiegészítő képzés a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek számára” szervezett 20 órás képzéseket a MACSKE továbbképzésként befogadta. A továbbképzési kötlezettség teljesítését az alábbi adatlap kitöltésével és a kepzes@macske.hu e-mail címre való eljuttatással igazolhatja a szolgáltatásnyújtó. 20 órás ráképzés nyilv. lapja

Online Jelentkezési lap

Kiegészítő Képzés A Bölcsődei Szolgáltatásnyújtó Személyek Számára (November)
Kiegészítő Képzés A Bölcsődei Szolgáltatásnyújtó Személyek Számára (November-December)
Kiegészítő Képzés A Bölcsődei Szolgáltatásnyújtó Személyek Számára (December)
Gyermekellátási Szolgáltatások Szakmai Programjának Megírására És Alkalmazására Felkészítő Továbbképzés
Gyermekellátási Szolgáltatások Sajátos Nevelés igényű/Fogyatékos Gyermekek Ellátására Felkészítő Továbbképzés
Mitől Családi A Családi Bölcsőde? - A Családközeli Ellátások Előnyei Továbbképzés