Kedves Látogató!

Elkészült a MACSKE (FAR nyilvántartásbavételi szám: B/2020/007477 , EMMI engedélyszám: EMMI/2018/MACSKE) 

 Képzéseinket legalább 12 fő jelentkezése esetén tudjuk indítani.

A képzések meghirdetett időpontjainak változtatási jogát fenntartjuk. A változásról a jelentkezőket értesítjük.

Az egyes képzések esetében a jelentkezés feltételéről, a képzések tartalmáról és a teljesítés követelményrendszeréről részletes tájékoztató található az egyes képzések címe alatt.

Az őszi képzési ciklusban (09.01-12.15) a képzések ún. blended (online és jelenléti kevert) formában zajlanak.

A 100 órás programok esetében az első és az utolsó képzési nap jelenléti képzés, amelyet Budapesten az 1076 Thököly út 5. szám alatti oktatóteremben tartunk. A köztes képzési napokon továbbra is online formában a Zoom rendszeren keresztül folyik az oktatás, ill. a záróvizsgák.

A 20 órás kiegészítő képzések esetében az első három képzési nap jelenléti formában , a záró képzési nap és a záróvizsga online formában zajlik.

A továbbképzési programok  online formában kerülnek lebonyolításra.

Kérjük, mielőtt bármelyik képzésre jelentkezne olvassa el a jelentkezéssel és a blended képzési formával kapcsolatos általános tájékoztatót amely a dokumentumok fül alatt található: Képzési dokumentumok

A képzésekkel kapcsolatos dokumentumok postázásánál, kérjük a jelenléti képzési helyszín postacímét használni:

Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület 1076 Budapest, Thököly út 5. fsz. A/7.

 

Bölcsődei szolgáltatásnyújtó személyek számára szervezett tanfolyamok
Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek számára szervezett tanfolyam

A családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, valamint a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtói számára – a szaktudás szinten tartása, növelése érdekében – továbbképzési kötelezettséget ír elő a jogalkotó (15/1998. (IV. 30.) NM 51/D.§-a, 51/H. § (4) bekezdés, 51/M.§ (4) bekezdés). A szolgáltatásnyújtók háromévente legalább egy továbbképzés teljesítésére kötelezettek. A három éves periódus kezdete 2017 január 1, vagy az azóta létesített munkaviszony kezdő időpontja.

A továbbképzési kötelezettséget a MACSKE által meghirdetett továbbképzéseken való részvétellel lehet teljesíteni, melynek megtörténtét a MACSKE nyilvántartja.

A “Kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatásnyújtó személyek számára” és a “Kiegészítő képzés a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek számára” szervezett 20 órás képzéseket a MACSKE továbbképzésként befogadta.

Csoportos, legalább 7 fő egyidejű jelentkezése esetén a MACSKE képzési kínálatában szereplő képzéseket és továbbképzéseket az orszáb bármely pontján megszervezzük és lebonyolítjuk.

A továbbképzési kötlezettség teljesítését az alábbi adatlap és a továbbképzés elvégézését igazoló tanúsítvány másolatának a kepzes@macske.hu e-mail címre való eljuttatással igazolhatja a szolgáltatásnyújtó. 20 órás ráképzés nyilv. lapja

Amennyiben valamely képzésünkre az online jelentkezési lappal nem sikerül jelentkeznie, a letöltehető jelentkezési lap is beküldhető a  kepzes@macske.hu e-mail címre.

MACSKE (FAR nyilvántartásbavételi szám: B/2020/007477 , EMMI engedélyszám: EMMI/2018/MACSKE).

Kiegészítő képzés bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek számára
Nevelési nehézségek a családi kisgyermekellátásban
Az ellátott gyermekekkel kapcsolatos adminisztráció a családi bölcsődében ( E-LEARNING TOVÁBBKÉPZÉS )
Átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyerekek a családi gyermekellátásban továbbképzés

A 2021. őszi képzési ciklusban ÚJ  befogadott továbbképzési program

A Pikler Ház a Lóczy Alapítvány a Gyermekekért szervezésében

„Gondozás-gondoskodás a Pikler pedagógiában”

A képzésben interaktív módon, a résztvevők érdeklődését figyelembe véve a következő témákat beszéljük meg és elemezzük videófelvételek segítségével:

 

  • Hogyan válhat a kisgyerekkel való minőségi kapcsolat színterévé a gondozás?
  • Mit nyújt a gyereknek, mit a felnőttnek?
  • Idői-téri szervezés, egyéni bánásmód, tiszteletteljes attitűd

 

A képzés időpontja:

  1. november 13-14. és 27-28. (hétvége)

14.30h-16.30h és 17h-18.45h – online (zoom)

kurzus díja: 30 000 Ft

A jelentkezéseket kérjük legkésőbb október 20-ig a Lóczy Alapítvány a Gyermekekért email címére várjuk: loczy@pikler.hu

A képzési felhívás és jelentkezési lap letöltehető innen: gondozas Pikler felhivas

 

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. befogadott aktuális továbbképzési programja

Gyermekút a kora gyermekkori intervenciós rendszerben

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az ellátórendszer speciális feladatait, megközelítési fókuszait, működését, egymáshoz való kapcsolódásukat az egészségügyi, a szociális és a pedagógiai ellátási területeken. A képzés során megismerik a 0–6 éves gyermekek és családjaik szükséglet alapú ellátásának lehetőségeit az átlagtól eltérő fejlődés, a sérülésspecifikus, valamint a pszichoszociális okok miatti veszélyeztetettség esetében.

A képzés a szociális továbbképzésben is akkreditált: alapítási engedély száma SZOC-Munk-CSBO-E-07/2020., pontértéke 20 pont (munkakörhöz kötött továbbképzésként bölcsődei kisgyermeknevelőknek, gyógypedagógusoknak és szaktanácsadóknak számolható el).

A képzés a EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 sz. projekt keretében valósul meg és a résztvevők számára ingyenes.

2021. őszi képzések indításának dátumai:

Részletek és jelentkési lehetőség:

https://www.gyermekut.hu/szakember/gyermekut-a-kora-gyermekkori-intervencios-ellatorendszerben