Napközbeni gyermekellátások

Napközbeni gyermekfelügyelet

A napközbeni gyermekfelügyelet egy olyan rugalmas szolgáltatás, amely 20 hetes kortól 14 – sajátos nevelési igényű gyermek esetén 16 – éves korig láthat el gyermekeket. Az ellátottak száma egyidejűleg maximum 7 fő lehet.

 

A szolgáltatás keretein belül ellátás biztosítható

  • a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő gyermek számára,
  • a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek számára,
  • az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára a kötelező óvodai nevelésben való részvételének idején kívül,
  • a magántanuló számára,
  • az iskolai oktatásban részesülő tanuló számára a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvételének idején kívül, valamint a tanítási szünetekben,
  • az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól felmentett gyermek számára.

 

A szolgáltatás hatósági engedélyhez kötött és rendszeres ellenőrzés alatt áll, jelenleg állami támogatás nem vehető igénybe hozzá.

Az ellátás biztosítható a szolgáltató saját otthonában, vagy erre a célra kialakított helyiségben, valamint – amennyiben a szolgáltató biztosítja ezt az ellátási formát – a törvényes képviselő otthonában is.

A szülő, törvényes képviselő otthonában akkor biztosítható a napközbeni gyermekfelügyelet, ha a gyermek napközbeni ellátását a szülő nem, vagy csak részben tudja megoldani, és a gyermek közösségben történő ellátása valamilyen okból nem lehetséges.

A működtetés során a napkozbeni_gyermekfelügyelet szakmai iránymutatójában leírtak alapján kell eljárni.