MÁK kisokos

Kedves Kollégák!

A 2024. évi központi költségvetési támogatáshoz szeretnénk segítséget nyújtani az alábbiakkal:

 

Az egyházi és nem állami fenntartók 2024. évi államkincstári igénylő adatlapjainak elérése:

www.allamkincstar.gov.hu

Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami humánszolgáltatást nyújtó fenntartók – Magyar Államkincstár (gov.hu)

Elérési útvonal:

Államkincstár honlapja (www.allamkincstart.gov.hu)

Nem lakossági ügyfelek

Humánfenntartók

Szociális ágazat

Központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatás

Támogatás igénylés

  1. évi igénylő adatlapok – Magyar Államkincstár (gov.hu)

Letöltendő nyomtatványok:

Adatlap IG

1­_IG fenntartói számlák – csak új igénylés vagy új bankszámla esetében

2_B_IG Gyermekjóléti, gyermekvédelmi

3_B_IG Gyermekjóléti, gyermekvédelmi

2_D_3_D_IG Szociális ágazati összevont pótlék

4_IG Nyilatkozat

5_A_IG Felhatalmazó levél – csak új igénylés vagy új bankszámla esetében

5_B_IG Felhatalmazó levél – – csak új igénylés vagy új bankszámla esetében

 

Kitöltési_útmutató

 

A nyomtatványok kitöltéséhez:

2_B_IG – igénylőlapon a tervezésnél figyelembe kell venni a hiányzási szabályokat (ezek a költségvetési tv. -ben találhatók, legújabb, hogy jelenlevőnek lehet tekinteni egy adott hónapban azt a gyermeket aki a megállapodás szerinti  napok legalább felén igénybe veszi az ellátást. Ettől eltérően, a tört hónapi ellátás esetében a ténylegesen igénybe vett napok számítanak).

A feladatmutató meghatározásánál a költségvetési törvényben szereplő technikai szám 231. A tervezett feladatmutató számítása: a várható gondozási napok osztva 231-el, két tizedesig számítva. A tervezett feladatmutató nem lehet magasabb mint az igénylést megelőző 12 hónap átlagának 110 %-a. Ha a fenntartó ennél rövidebb idő óta működik, akkor ez utóbbi szabály rá nem vonatkozik. A  nyomtatvány kitöltéséről és a tervezésről részletesen ír a kitöltési útmutató!

3_B_IG: összesítő, ide át kell írni a számokat a 2_B_IG-ről

 

2_D_3_D_IG – átlaglétszám számítása a kitöltési útmutatóban részletesen le van írva. annyi 2_D munkalap hozható létre ahány szolgáltatásra adunk be igénylést. A 2_D adatlapon lehet módosítani a szociális adókedvezmény és a KIVA adózás miatti eltéréseket. A közös dokumentumban található munkalap a 3_D adatlap, ez automatikusan összesíti a szolgáltatások igényléseit.

Az 1.számú melléklet a fenntartó új bankszámláinak bejelentésére szolgál.

A 4. számú mellékleten a fenntartók nyilatkoznak az államháztartási tv.-nek való megfeleléssel kapcsolatban.

Az 5/A (bármilyen banknál vezetett számla esetén) vagy 5/B (kincstárnál vezetett számla esetén) felhatalmazó levél nyomtatványok az új igénylőknél vagy új bankszámla nyitása esetén beadandók.

A 4.sz. melléklet beadása minden fenntartónak kötelező, az 1-es és 5/A vagy 5/B felhatalmazó levél mellékleteket csak új igénylő vagy új bankszámla esetében kell beadni.

A támogatás igénylés határideje:

  • a tárgyévet megelőző év november 15-e előtt támogatásra jogosult fenntartók részére: 2022. november 30.
  • az igénylési határidő elmulasztása esetén benyújtható támogatás a tárgyév végéig (2024. december 31.), de későbbi igénylés esetében az támogatási előleg folyósítása csak az ügyintézés befejezésével történik, aminek határideje a kérelem beérkezését követő 60. nap.

Az igénylést elektronikusan a www.magyarorszag weboldalon keresztül, a Közigazgatás, jog menüben a SZIG nevű űrlap használatával kell beadni.

www.magyarország/közigazgatás,jog/kérelem beadása/szig (egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó fenntartók támogatási igénye és igény módosítása űrlap rövidítése)