Elnökség

Dr. Mátay Katalin

Orvosként végeztem a Semmelweis Egyetemen, gyermekgyógyász és társadalom orvostan szakvizsgával rendelkezem. Két évtizedes gyermekorvosi gyakorlat után kerültem a gyermekjólét területére. Vezettem megszűnéséig a Bölcsődék Országos Módszertani Intézetét (BOMI), ahol munkatársaimmal kidolgoztuk a szolgáltatás típusú napközbeni kisgyermekellátás (családi napközi) működtetésének elvi és gyakorlati szabályait. Egy civil szervezet alapítótagjaként és vezetőjeként tapasztalatot szereztem bölcsőde és a családi napközi civil működtetésében . Alapító tagja és 2011.óta elnöke vagyok a MACSKE –nak. Az elnökséggel és a tagsággal azért dolgozunk, hogy ez a terület magas színvonalon tudja ellátni az őket igénybevevő családok kisgyermekeit, elnyerve a szülők és a társadalom bizalmát,elismerését. Ezt a célt követve a képzés fejlesztésével, továbbképzések biztosításával, szakértői szolgáltatások kialakításával segítjük a bölcsődei, a napközbeni gyermekellátási , és az alternatív szolgáltatások fenntartható fejlődését, a szakmai tudásuk, munkájuk színvonalának folyamatos növelését.

Klinger Magdolna

Gyógypedagógiai tanárként végeztem. Tanulmányaimból a pszichopedagógia szakon szerzett tudásomat használtam fel munkáim során. Elvégeztem a családi napközi működtetője, gyermekellátó szolgáltatások koordinátora tanfolyamokat, szociális alap- és szakvizsgát, „gyermekjóléti alapellátások” témakörben. A családi napközik kistérségi és önkormányzati támogatásának előmozdítása érdekében dolgoztam. Oktatói tevékenységemet „családi napközi működtetője” tanfolyamokon kezdtem, később kötelező továbbképzéseken tanítottam. Az utóbbi években – három megyében – mentorként támogattam a családi napközik átalakulását. Szakértőként dolgozom a MACSKE megbízásából. Saját családi bölcsődét működtetek Óbudán, ahol a mai napig részt veszek a gyakorlati munkában. Küldetésem az egyesület elnökségében a területen működő szolgáltatók segítése tanácsadással és a működés körülményeinek javítása érdekében folytatott tevékenység.

Grosch Mária

2001 óta dolgozom családot mintázó szolgáltatásokban. A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesületben 15 éve ügyvezetőként segítem a hálózatba szervezett szolgáltatásokat, emellett a gyermekfogadásba helyettesként is tevékenykedem. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe  2009. évben kerültem be, azóta is folyamatosan végzem a szakértői tevékenységet a gyermekek napközbeni ellátása területen.

A felnőttképzésbe 2008. évtől  kapcsolódtam be, főként a gyermekjóléti alapellátások – családi napközi, helyettes szülő, házi gyermekfelügyelet és az új családi bölcsőde szolgáltatói tevékenység – végzésére felkészítő tanfolyamok oktatójaként.

A MACSKE alapító tagja vagyok, jelenleg az elnökség egyik tisztségviselője. Fontosnak tartom, hogy a szakma megbecsültsége az értékének megfelelő legyen, az ezt elősegítő szakmai összefogást igyekszem támogatni.