Elnökség

Dr. Mátay Katalin

Orvosként végeztem a Semmelweis Egyetemen, gyermekgyógyász és társadalom orvostan szakvizsgával rendelkezem. Két évtizedes gyermekorvosi gyakorlat után kerültem a gyermekjólét területére. Vezettem megszűnéséig a Bölcsődék Országos Módszertani Intézetét (BOMI), ahol munkatársaimmal kidolgoztuk a szolgáltatás típusú napközbeni kisgyermekellátás (családi napközi) működtetésének elvi és gyakorlati szabályait. Egy civil szervezet alapítótagjaként és vezetőjeként tapasztalatot szereztem bölcsőde és a családi napközi civil működtetésében . Alapító tagja és 2011.óta elnöke vagyok a MACSKE –nak. Az elnökséggel és a tagsággal azért dolgozunk, hogy ez a terület magas színvonalon tudja ellátni az őket igénybevevő családok kisgyermekeit, elnyerve a szülők és a társadalom bizalmát,elismerését. Ezt a célt követve a képzés fejlesztésével, továbbképzések biztosításával, szakértői szolgáltatások kialakításával segítjük a bölcsődei, a napközbeni gyermekellátási , és az alternatív szolgáltatások fenntartható fejlődését, a szakmai tudásuk, munkájuk színvonalának folyamatos növelését.

Hargitai Enikő

A MACSKE elnökségi tagjaként igyekszem a napközbeni gyermekellátás szolgáltatásait, a módszertani
szervezetet segíteni gyermekvédelmi és gyógypedagógiai elméleti és szakmai tapasztalataimmal,
tudásommal.
Szakvizsgázott gyógypedagógus, logopédus, nyelv- és beszédfejlesztő tanári diplomával rendelkezem
és több, mint tíz éve gyermekvédelmi szakértőként is tevékenykedek. A gyermekek, a családok
érdekét és a szakma fejlesztését a köznevelés területén a gyermekvédelmi, a gyermekvédelemben
pedig a köznevelési tudásommal igyekszem képviselni.
A napközbeni ellátáshoz kapcsolódó tapasztalataim gyökere az általam több mint tíz évig
működtetett családi napköziből fakad, ahol autista és értelmileg akadályozott gyermekek ellátását
biztosítottuk. Ebből eredően jelenleg is azon dolgozom – szakértő társaimmal együtt –, hogy a sajátos
nevelési igényű, különleges ellátást igénylő gyermekek is egyenlő eséllyel férjenek hozzá a
szolgáltatásokhoz.

Klinger Magdolna

Gyógypedagógiai tanárként végeztem. Tanulmányaimból a pszichopedagógia szakon szerzett tudásomat használtam fel munkáim során. Elvégeztem a családi napközi működtetője, gyermekellátó szolgáltatások koordinátora tanfolyamokat, szociális alap- és szakvizsgát, „gyermekjóléti alapellátások” témakörben. A családi napközik kistérségi és önkormányzati támogatásának előmozdítása érdekében dolgoztam. Oktatói tevékenységemet „családi napközi működtetője” tanfolyamokon kezdtem, később kötelező továbbképzéseken tanítottam. Az utóbbi években – három megyében – mentorként támogattam a családi napközik átalakulását. Szakértőként dolgozom a MACSKE megbízásából. Saját családi bölcsődét működtetek Óbudán, ahol a mai napig részt veszek a gyakorlati munkában. Küldetésem az egyesület elnökségében a területen működő szolgáltatók segítése tanácsadással és a működés körülményeinek javítása érdekében folytatott tevékenység.

Mészáros Andrea

A MACSKE elnökhelyettese vagyok, 2002 óta működtek családi napközit, illetve családi bölcsődét. Többek között szociálpolitikus, szociális gazdaság menedzser diplomával rendelkezem, az utóbbi évtizedben leginkább a társadalmi vállalkozóként határozom meg önmagam.  A napközbeni gyermekellátások is felfoghatók egyfajta társadalmi vállalkozásként. Ezek minősége, fenntarthatósága, az igénybevevők, a munkatársak elégedettsége, valamint mindezen területek fejleszthetősége, nagyon érdekel. Az egyesületen belül többek között a munkahelyi bölcsődék népszerűsítésével foglalkozom, ezek kialakítását, fenntartható működtetését segítem.

Grosch Mária

2001 óta dolgozom családot mintázó szolgáltatásokban. A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesületben 15 éve ügyvezetőként segítem a hálózatba szervezett szolgáltatásokat, emellett a gyermekfogadásba helyettesként is tevékenykedem. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe  2009. évben kerültem be, azóta is folyamatosan végzem a szakértői tevékenységet a gyermekek napközbeni ellátása területen.

A felnőttképzésbe 2008. évtől  kapcsolódtam be, főként a gyermekjóléti alapellátások – családi napközi, helyettes szülő, házi gyermekfelügyelet és az új családi bölcsőde szolgáltatói tevékenység – végzésére felkészítő tanfolyamok oktatójaként.

A MACSKE alapító tagja vagyok, jelenleg az elnökség egyik tisztségviselője. Fontosnak tartom, hogy a szakma megbecsültsége az értékének megfelelő legyen, az ezt elősegítő szakmai összefogást igyekszem támogatni.