Adatvédelmi tájékoztató

Legfrissebb adatkezelési tájékoztatónk: Adatkezelési szabályzat_MACSKE

Adatkezelő neve és elérhetősége: 

Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete 

1106 Budapest, Gyakorló utca 18. fszt. 3.

levelezési címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 54/a

e-mail: info@macske.hu

telefonszám: +36703175354

Honlap: www.macske.hu

Panasz ügyintézés:

Jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. 

A Hatóság elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL http://naih.hu

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

Az adatkezelési nyilatkozat kiadásának időpontja: 2019.01.20