Szülőknek

A családi bölcsődék az intézményes bölcsődei formák mellett – vagy kistelepüléseken azok helyett – működnek, a szülők számára lehetőséget nyújtanak a munkavállalás és családi kötelezettségek összehangolására, emellett alaptevékenységen kívüli szolgáltatásaikkal segítenek a gyes és gyed-en lévő szülőknek is.

A szolgáltatást nyújtó személy 1-5 főig, állandó segítővel is legfeljebb 7 gyermek részére családi körülményeket mintázó gondozási helyen – sokszor saját háztartásában -, biztosít napközbeni felügyeletet 20 hetestől 3 éves korú gyermekek számára. Felvehető a családi bölcsődébe az a gyermek, aki a harmadik életévét a bölcsődei nevelési év kezdete előtt (augusztus 31-ig) még nem töltötte be. Még egy nevelési évig járhat bölcsődébe az a gyermek, akinek gyermekorvos igazolja, hogy az óvodai nevelésre még nem eléggé érett. A sajátos nevelési igényű gyermekek a családi bölcsődében hat éves korukig kaphatnak ellátást.

A családi környezet, az alacsony gyermeklétszám miatt a kisgyermekek számára kisebb változást jelent, amikor először kerülnek ki otthonukból és szüleik nélkül töltik a nap egy részét. A szülők számára vonzó, hogy a szolgáltatás személyre szabottan rugalmas lehet, igénybe vehető akkor is, ha a családoknak csak a hét vagy év bizonyos napjain vagy időszakában van szükségük segítségre gyermekük napközbeni ellátásában.

A gyermekek gondozására – nevelésére vállalkozó személyek alkalmassága és szakmai felkészültsége elengedhetetlen feltétele a családi bölcsődei ellátásnak. A szolgáltatásokban is a bölcsődei intézményekkel – bölcsőde, mini bölcsőde – megegyezően a hatóságok által garantált szabályos működés mellett, sztenderd szintű szakmai elvárásoknak megfelelően gondoskodnak a gyermekek szükségleteiről az ellátás sajátosságait figyelembe vevően. Módszertani központ által szervezett szakértői háttér biztosítja, támogatja és segíti, hogy megfelelő szakmai színvonallal működjenek a családi bölcsődék.

A családi bölcsődék anyagi hátterét jelenleg a szülők által fizetett személyi térítési díj, a finanszírozásba befogadott szolgáltatóknál az központi költségvetési támogatás, és – az önkormányzati hozzájárulás biztosítja. Sajnos az önkormányzati hozzájárulásról való döntés kevés településen hozzák meg a képviselőtestületek.

A bölcsődei ellátás 2017. évi változásainak bevezetésekor kötelező önkormányzati feladattá vált a településeken a bölcsődei ellátási formák valamelyikének biztosítása, ha a napközbeni gyermekellátást 5 gyermek részére igényelik vagy a településen több mint 30 bölcsődés korú gyermek él. A felkészülési időszak 2019. december 31-ével zárul, 2020. január 1-től a feltételek teljesülése esetében a településeknek gondoskodni kell az ellátásról vagy saját bölcsődei intézmény vagy szolgáltatás indításával, vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján.