Timárné Hunya Tünde

Név: Timárné Hunya Tünde 

E-mail: hunyatunde@gmail.com

Végzettség:

 • magyar-orosz-német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 
 • tehetségfejlesztő pedagógus, 
 • családi napközi működtetője,
 • továbbképzések: Mozgás- és környezetpedagógia (2018); Képzők képzése: bölcsődei és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyamok és a kiegészítő képzések (SZKK/2018/30). 

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • családi napközi szolgáltatásnyújtó, helyettes (2009-2017; óvoda, iskola utáni napközi), 
 • családi bölcsőde működtető (2017-től), 
 • koordinátor (2010-től), egyesületi elnök (2014-2019),
 • családi napközi tanfolyamokon oktatás (2010-től), tanfolyamszervezés, tananyag-fejlesztés (2014-2017),
 • módszertani szakértő (2017-től családi bölcsődében, előtte a köznevelésben),
 • oktatás és gyakorlatvezetés csecsemőgondozó-kisgyermeknevelő felsőfokú szakképzésben (2008-tól), majd főiskolai alapszakon (2009-től), pedagógus-továbbképzésben,
 • levelezőképzés-vezető BA szakon. 

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • egyesületi fenntartásban működő családi napközik/bölcsődék létrehozása, hálózati működtetése;
 • a működéssel kapcsolatos szakmai munka koordinálása, a dokumentáció kidolgozása és vezetése;
 • fenntartói feladatok ellátása, a munkatársak kiválasztása, képzése, helyettesítése;
 • együttműködés a szülőkkel a bölcsődei szolgáltatásokban; kommunikáció az ellenőrző szervekkel, intézményekkel;
 • kollégák oktatása, képzésszervezés, vizsgáztatás;
 • publikálás kisgyermeknevelés témakörben, magyar és német nyelven. 

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • családi bölcsődei szolgáltatás működtetése hálózatban, valamint egy telephelyen működő több szolgáltatás esetén;
 • a családi bölcsőde működtetése, dokumentáció vezetése;
 • tapasztalatok alternatív napközbeni ellátásban;
 • tárgyi feltételek kialakítása;
 • fejlődéspszichológiai és szakmódszertani ismeretek, gyakorlatvezetési tapasztalatok;
 • anyanyelvi, irodalmi nevelés;
 • nemzetiségi és többnyelvű gyermekek gondozása;
 • változásmenedzselés.