Tájékoztató képzésekről és továbbképzésekről 2020

2020.02.27.

Hírünkben a napközbeni gyermekellátási szolgáltatások területén dolgozókat szeretnénk tájékoztatni a MACSKE, mint módszertani szervezet 2020-as képzési és továbbképzési kínálatáról.

Témáink:

  • 2020. január 1-től kezdődik a második hároméves továbbképzési kötelezettségi időszak azok számára akik 2017.január 1-től folyamatosan dolgoztak a családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásokban;

  • Új továbbképzési programokkal bővült a MACSKE képzési kínálata a továbbképzési igényekhez igazodva (szolgáltatás működtetése, fenntartása, nevelési nehézségek, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése)

  • Vidéken is indítjuk képzéseinket;

  • Beteltek a CSBO EFOP 1.2.6 projektjében a 100 és 20 órás alap- és kiegészítő képzések;

  • Több az SZGYF rendszerében akkreditált térítésmentes továbbképzési programot fogadott be a MACSKE a CSBO továbbképzési kínálatából kisgyermeknevelési témakörökben, amelyek szolgáltatásnyújtóknak és kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatott kollégáinknak egyaránt is biztosítják a továbbképzési kötelezettség teljesítését és térítésmentesen igénybe vehetők;

  • Várjuk azoknak a családi bölcsődéknek a jelentkezését, amelyek jó gyakorlatukat szívesen megosztanák a MACSKE képzéseiben tanulókkal és gyakorlati helyként közreműködnének a 100 órás bölcsődei szolgáltatásnyújtásra felkészítő képzésekben.

2020. január 1-től kezdődik a második hároméves továbbképzési kötelezettségi időszak a napközbeni gyermekellátási területen szolgáltatásokban (családi és munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet) dolgozók számára. Fontos, hogy a továbbképzési kötelezettségükről előre gondolkodjanak a szolgáltatási területen dolgozók. A MACSKE folyamatosan fogadja a jelentkezéseket továbbképzési programjaira és a 20 órás kiegészítő képzésekre, amelyek továbbképzésként is elfogadottak.

Továbbra is sok kérdést kapunk a képzési kötelezettségekre vonatkozóan. (Kinek kell elvégeznie a 20 órás kiegészítő képzést és kinek nem kötelező? Mi számít továbbképzésnek, hol és hogyan lehet teljesíteni?)

A gyakran ismételt kérdéseket összegyűjtöttük és válaszokkal együtt megtalálhatók weboldalunkon:

https://macske.hu/wp-content/uploads/2019/06/macske.hu-kepzesek-tovabbkepzesek-tajekoztato.pdf

Képzéseink és továbbképzéseink már vidéken is elérhetők.

Legalább hét fő együttes jelentkezése esetén a képzési kínálatunkban szereplő képzéseket és továbbképzéseket az ország bármely területén megszervezzük. Képzési igényeteket a macske@kepzes.hu e-mail címen jelezhetitek.  Igény esetén a kihelyezett képzések szervezésével kapcsolatban segítséget nyújtunk.

Képzéseinkre weboldalunk KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK menüpontjában az online jelentkezési lap kitöltésével, https://macske.hu/jelentkezesi-lap/

 

2020-as KÉPZÉSEK ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK 

A családi bölcsőde működtetése és fenntartása (ÚJ) továbbképzés

A szolgáltatások fenntartóit leginkább foglalkoztató aktualitásokat gyűjtöttük össze ebben a továbbképzésben. A továbbképzés a fenntartással, működtetéssel kapcsolatos átfogó és aktuális kérdéseket rendszerszemléletben tárgyalja. A kurzus interaktív és lehetőséget teremt az átfogó jellemzőkön és mechanizmusokon túl, a konkrét egyedi nehézségekkel kapcsolatos konzultációra is.

Budapest április 17-18-19. 

https://macske.hu/a-csaladi-bolcsode-mukodtetese-es-fenntartasa-budapest-aprilis/

Nevelési nehézségek a családi kisgyermekellátásban (ÚJ) továbbképzés

A képzési tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sok olyan nevelési nehézséggel találkoznak a családi kisgyermekellátásban dolgozók, amihez igénylik a szakmai segítséget. A kurzus a konkrét gyakorlatot segítő támpontokat, ismereteket kínál a jellemző nevelési nehézségek hátteréről és megoldásuk lehetséges módjairól.

Olyan kérdésekre kaphatunk választ, mint:

Miért üti vagy harapja meg a gyermek a társát látszólag minden ok nélkül? Mit tehetünk ellene? Hogyan viszonyuljunk a cumihoz, cumisüveghez, saját játékhoz? Mit tehetünk a szabályokat nehezen tartó gyerekkel? Milyen jelek mutatnak további vizsgálatot igénylő problémákra?

Budapest május 15-16-17. 

Budapest október 9-10-11.

https://macske.hu/nevelesi-nehezsegek-a-csaladi-kisgyermekellatasban/

Gyermekellátási szolgáltatások sajátos nevelési igényű/fogyatékos gyermekek ellátására felkészítő továbbképzés (ÚJ) továbbképzés

A családi kisgyermekellátási formák sok sajátos nevelési igényű gyermek számára optimális első lépés a közösségben történő nevelés útján.  A sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó családi kisgyermekellátási szolgáltatások számra kedvezőbb állami finanszírozás lehetőséget teremt arra, hogy az érintett családok egyre nagyobb számban vegyék igénybe a szolgáltatásokat.

A képzés felkészíti a szolgáltatásokban dolgozókat az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására, speciális nevelési-gondozási feladataira. Segít abban, hogy a szolgáltatásnyújtók képesek legyenek felismerni a gyermek fejlődésében azokat a jelzésértékű tüneteket, amelyek akár sajátos nevelési igényre adhatnak okot.

Budapest június 5-6-7.

https://macske.hu/gyermekellatasi-szolgaltatasok-sajatos-neveles-igenyu-fogyatekos-gyermekek-ellatasara-felkeszito-tovabbkepzes/

Gyermekellátási szolgáltatások szakmai programjának megírására és alkalmazására felkészítő továbbképzés

A szakmai programkészítést egyszerűen és közérthetően tárgyalja a program. A kurzus végére a résztvevő képes lesz a saját szakmai programját olyan módon megírni, hogy az – azon túl, hogy az engedélyeztetés és ellenőrzés során elfogadást nyerjen- képes legyen a napi gyakorlathoz, a minőségi szolgáltatás biztosításához használható alapot nyújtani.

Pécs október 9-10-11.

https://macske.hu/gyermekellatasi-szolgaltatasok-szakmai-programjanak-megirasara-es-alkalmazasara-felkeszito-tovabbkepzes/

Mitől családi a családi bölcsőde?

A családi kisgyermekellátási szolgáltatások jelentette előnyöket tárgyalja a képzés, amelyet a nevelésben, gondozásban ez az ellátási forma jelent a családok számára. A képzés során azokra a nevelési-gondozási elvekre és metódusokra fókuszálunk, amelyek a terület fejlődésében aktuálisan a legégetőbbek és segítik a 2021-től életbelépő szakmai sztenderdeknek való megfelelést.

A képzés során többek közt választ kaphatunk a következő kérdésekre:

Mit jelent valójában az egyéni bánásmód a családi bölcsődében? Hogyan teremthetjük meg az EU irányelvei által deklarált minőségi gondozás feltételrendszerét a családi bölcsődében? Hogyan szervezzük jól működő folyamatos napirendet, ami a gyermeknek és a szolgáltatásnyújtónak egyaránt biztosíték a nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb napokra. Melyek a tényleges helyzeti előnyei a családi bölcsődének az intézményes ellátási formákkal szemben? Hogyan nevelhetünk együttműködő, proaktív, önálló kisgyermekeket a családi bölcsődében? Milyen félreértések adódnak a „családiasság” jelzővel kapcsolatban a családi bölcsődében?

Budapest március 27-28-29.

Budapest december 11-12-13.

https://macske.hu/mitol-csaladi-a-csaladi-bolcsode-a-csaladkozeli-ellatasok-elonyei-tovabbkepzes/

 

A Családbarát Ország Nonprofit Kft. 100 órás bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás nyújtásra felkészítő alapképzései és a 20 órás kiegészítő képzések az EFOP 1.2.6. projektben beteltek. A 100 és 20 órás képzésekkel szeretnénk azok igényeit kielégíteni, akik nem jutottak be a CSBO támogatott képzéseibe.

Kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatásnyújtó személyek számára

Az 20/2017. EMMI rendelet szerinti 20 órás képzési program azok számára kötelező, akik elvégezték a korábbi képzési rendszer (29/2003. ESZCSM rendelet) szerinti 40 órás családi napközi működtetője tanfolyamot, de az új képzési rendelet hatálybalépésekor (2017. szeptember 18-án) nem voltak munkaviszonyban, munkaviszonyt azután létesítettek, vagy foglalkoztatási jogviszonyukban a hatályba lépést követően változás következett be.

Szeged április 3-4-5.

https://macske.hu/kiegeszito-kepzes-a-bolcsodei-szolgaltatasnyujto-szemelyek-szamara-szeged-aprilis/

Budapest május 8-9-10.

https://macske.hu/kiegeszito-kepzes-a-bolcsodei-szolgaltatasnyujto-szemelyek-szamara-bud-maj/

Debrecen szeptember 25-26-27.

https://macske.hu/kiegeszito-kepzes-a-bolcsodei-szolgaltatasnyujto-szemelyek-szamara-debrecen/

 

Kiegészítő képzés a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtó személyek számára

Ezt a képzési programot a MACSKE csak kifejezett csoportos igény esetén indítja. A képzési program elérhető a CSBO képzési kínálatában.

Bölcsődei szolgáltatásnyújtó személyek számára szervezett tanfolyam 

A 100 órás alapképzettséget nyújtó tanfolyamot szintén a képzéshez való hozzáférési esélyek növelésére a CSBO által, az EFOP 1.2.6. projekt keretein belül térítésmentesen indított képzések mellett biztosítja az érdeklődők számára a MACSKE.  A tavaszi időszakban tervezünk képzést indítani, amennyiben elegendő jelentkezés érkezik a képzésre. A konkrét konzultációs időpontokat (3 hétvége péntek délutántól-vasárnap estig) akkor jelöljük ki, amikor összegyűlik a tanfolyamindításhoz szükséges jelentkezői létszám.

https://macske.hu/bolcsodei-szolgaltatasnyujto-szemelyek-szamara-szervezett-tanfolyam/

Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtó személyek számára szervezett tanfolyam

A 100 órás alapképzettséget nyújtó tanfolyamot szintén a képzéshez való hozzáférési esélyek növelésére a CSBO által, az EFOP 1.2.6. projekt keretein belül térítésmentesen indított képzések mellett biztosítja az érdeklődők számára a MACSKE.  Az őszi időszakban tervezünk képzést indítani, amennyiben elegendő jelentkezés érkezik a képzésre. A konkrét konzultációs időpontokat (3 hétvége péntek délutántól-vasárnap estig) akkor jelöljük ki, amikor összegyűlik a tanfolyamindításhoz szükséges jelentkezői létszám.

https://macske.hu/napkozbeni-gyermekfelugyelet-szolgaltatast-nyujto-szemely-reszere-szervezett-tanfolyam/

A fenti képzési programok mellett a MACSKE továbbképzésként befogadta a CSBO által szervezett alábbi képzési programokat, amelyeket a résztvevők térítésmentesen vehetnek igénybe. A „T” jelzésű továbbképzési programok a 9/2000 (VIII.04.) SzCsM rendelet alapján továbbképzésre kötelezettek számára  lehetőséget nyújtanak kreditpontok szerzésére. A CSBO szervezésében megszerzett tanfolyami végzettségeket a MACSKE weboldaláról letölthető adatlap és a tanúsítvány másolatának elektronikus beküldése után a MACSKE a továbbképzési kötelezettség teljesítését nyilvántartásba veszi. https://macske.hu/kepzes-tovabbkepzes/

A képzésekről bővebben tájékozódni és jelentkezni a projektek weboldalain lehet:

EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001  A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése  (UJ)

www.gyermekut.hu

EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 Családbarátország

www.csaladbaratorszag.hu

EFOP-3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támo-gatása

www.efop311.hu

https://csbo.hu/kepzesek

https://kepzesek.csaladbaratorszag.hu

– A projekt 2018.júniusában lezárult, jelenleg nincs képzés hirdetve

Felismerés és támogatás – a kora gyermekkori intervencióról szociális továbbképzés, engedélyszám: SZOC-Munk-CSBO-T-12/2018

kepzes@csbo.hu

Kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatásnyújtó személyek számára

Mozgás és környezettudatosság(T-05-045/2016)

A pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióban szociális továbbképzés, engedélyszám: SZOC-Munk-CSBO-T-15/2018

Kiegészítő képzés a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek számára

Játék az első életévekben szociális továbbképzés, engedélyszám: T-05-046/2016

A tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő fejlődésmenet figyelemfelkeltő jelei a korai életkorban – ágazatközi együttműködést segítő képzés szociális továbbképzés, engedélyszám: SZOC-Munk-CSBO-T-13/2018

A családközpontú pedagógia gyakorlata(T-05-047/2016)

Jó gyakorlatot bemutató szakmai gyakorlati helyeket keresünk az ország egész területén

A MACSKE 100 órás képzésihez kapcsolódó szakmai gyakorlat elvégzéséhez olyan családi bölcsődéket keresünk, ahol a hallgatók számára a bemutatott gyakorlat a képzési tartalommal összeegyeztethető. A szakmai gyakorlati lehetőséget biztosító gyakorlóhelyek minősítési eljáráson mennek keresztül, melynek keretein belül egy teljes és átfogó térítésmentes szakmai tanácsadást kapnak a nevelő-gondozó munkával kapcsolatban. A szakmai gyakorlati helyek díjazásban részesülnek a hallgatók fogadása esetén.

A szakmai gyakorlati hely státusz megszerzéséről részletesen tájékozódhattok weboldalunkon: https://macske.hu/szakmai-gyakorlati-helyek

Képzési ügyfélszolgálat elérhetősége:

E-mail cím: kepzes@macske.hu

Telefonos ügyfélszolgálat kedd-szerda-csütörtöki napokon 8.00-12.00-ig a 70/423-3826 számon

 

Üdvözlettel,

MACSKE MÓDSZERTANI KÖZPONT, SZÉKESFEHÉRVÁR

Facebook