Normatíva felülvizsgálat, pótigény beadás/lemondás

2020.09.24.

Normatíva felülvizsgálat, pótigény beadás/lemondás

a veszélyhelyzetben érvényes szabályok és a 2020. évi költségvetési tv. módosítása figyelembevételével

 

A szolgáltatások fenntartói negyedévenként kötelesek felülvizsgálni a folyósításra vonatkozó hatályos feladatmutatóikat. A felülvizsgálat eredményétől függően többlet teljesítés esetében pótigényt nyújtható be a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez, illetve, ha a hatályos feladatmutatónál 10%-kal alacsonyabb a teljesítés mértéke, akkor a feladatmutatót lemondással kötelező módosítani.

Pótigény vagy lemondás, az év hátralévő időszakában legfeljebb november 10-ig nyújtható be, ha az állami támogatás kötelező felülvizsgálata ezt megalapozza.

A negyedévenként esedékes felülvizsgálati időszak a harmadik negyedévben a szeptember hónap. Felülvizsgálat során, meg kell állapítani a 2020. szeptembere és az azt megelőző 11 hónap teljesítése alapján ennek a 12 hónapnak a feladatmutatóját és össze kell hasonlítani az állami támogatás folyósítására vonatkozó hatályos feladatmutatóval.

 

Pótigény:

–  Ha felülvizsgálati időszakra vonatkozó feladatmutató magasabb, mint az igényléskor megadott vagy később módosított és a folyósításra vonatkozó hatályos  feladatmutató, akkor pótigény nyújtható be.

A hatályos feladatmutató számításakor figyelembe kell venni a veszélyhelyzetben hozott kormányrendelet előírásait, valamint a 2020. évi költségvetési törvény módosítását. a vonatkozó kormányrendelet alapján (152/2020. (IV.27). Korm.rend. 5. § A veszélyhelyzet időtartamára az állami, egyházi és nem állami fenntartású, bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított állami támogatásra a veszélyhelyzet első napját megelőző napon beíratott gyermekek száma alapján jogosult.) a március 10-én beiratkozott gyermekek számát kell figyelembe venni a veszélyhelyzet teljes időszakában.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosítását követően (2020. évi LX. törvény) 39. §-a határozza meg, hogy a veszélyhelyzet megszűnésének napján beiratkozott gyerekek alapján jár az állami támogatás  augusztus 31-ig.

  1. §…(8) A 2. melléklet III. pont 2. alpont j) pontja szerinti támogatás esetében és a 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pont aa) alpontjában meghatározottaktól eltérően a támogatás szempontjából figyelembe vehető gyermekek száma alatt 2020. augusztus 31-éig a veszélyhelyzet megszűnésének napján beíratott gyermekek számát kell érteni.

példa:

  • XY bölcsi zárva volt aug. 15-30-ig igényelhető-e a normatíva: igen
  • Március 10 és június 17. között kiiratkozott 2 gyerek, akkor június 17-ig jár utánuk a normatíva, de júni 18-a után már nem, viszont június 3-én beiratkozott 3 gyerek: igen utánuk csak június 18-ától jár a normatívan egészen augusztus 31-ig, akkor is, ha közben kiiratkoztak pl. aug. 19-én.
  • Viszont az a gyermek aki ezt követően a szabad férőhelyen pl. augusztus 23-ától megállapodás alapján ellátásban részesül a családi bölcsődében, csak szeptember 1-től részesíthető állami támogatásban.

A felülvizsgálatot segítő anyagok – segedlet-intezmenyi-teritesi-dij-felulvizsgalathoz-09.25. és utmutato-felulvizsgalat-tablazat-kitoltesehez – elérhetők a napközbeni gyermekellátás menü családi bölcsőde szolgáltatás almenü dokumentumtárában.

A pótigény mértéke a hatályos feladatmutató legfeljebb 110 %-a lehet néhány kivételtől eltekintve:

– új férőhelyekkel bővült a szolgáltatás (például 5 férőhelyről 7 férőhelyre), vagy új engedélyes került be a finanszírozási rendszerbe.

– a tárgyév eltelt időszakában ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutató legalább 10 százalékkal magasabb a megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutatónál. (például 4-es feladatmutató igénylés mellett a tényleges igénybevétel már az első 9 hónapban 4,4-es feladatmutatót eredményezett) 

 Lemondás:

A fenntartó köteles a többlettámogatásról lemondani, ha

valamely engedélyesét vagy az engedélyese által nyújtott szolgáltatást törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, vagy az engedélyest más fenntartó fenntartásába adta, a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés, illetve az adatmódosítás végrehajthatóvá válásától számított tíz napon belül kell benyújtani a lemondást.

– a vizsgálandó feladatmutató nem éri el a jogcímre megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutató 90 százalékát. Ez esetben a lemondást a felülvizsgálati hónap tízedik napjáig (2020. október 10-ig) kell benyújtani.

Nem kell a lemondást benyújtani 

– a szolgáltatói nyilvántartásba újonnan bejegyzett engedélyesre és az engedélyeshez újonnan bejegyzett szolgáltatásra abban a hónapban, amelytől kezdődően az engedélyes a szolgáltatást nyújthatja, valamint az azt követő tizenegy hónapban.

vagy ha

– a lemondási kötelezettséget megalapozó feltétel a tárgyév október 31-ét követően következik be.