Módosult a bölcsődei szolgáltatókat is érintő 415/2015-ös kormányrendelet

2021.01.05.

Új feladataink:

  • a nyári zárva tartás idejét a tárgyév március 15-ig megadni az országos jelentési rendszerbe – a jelentés határideje első alkalommal 2021. március 15.
  • az egyéb okból elrendelt időszakos zárva tartás idejét jelenteni kell – járványügyi hatósági intézkedés esetén további adatokat is (!) –  határidő a zárva tartás bekövetkeztét követő nap 24. óráig jelenteni kell
  • évi két alkalommal  – április 30. és szeptember 30. – az eddigi adatok mellett jelenteni kell a dolgozói létszámot, a tartós távollevők létszámát – első alkalommal a 2020. december 31-i adatokat kell megadni. A bölcsődék számára ezt követően legközelebb 2021. szeptemberében kell teljesíteni az adatszolgáltatást.

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

….

“12. § (1) Az országos jelentési rendszerbe

….

b) bölcsődei ellátás esetén évente kétszer, április 30-áig és szeptember 30-áig,

(4) Az országos jelentési rendszerbe bölcsődei ellátás esetén

a) minden év március 15-éig be kell jelenteni a nyári zárva tartás várható idejét, és

b) a fenntartói döntés meghozatalát követő munkanap 24 óráig be kell jelenteni a fenntartó által egyéb ok miatt elrendelt részleges vagy teljes zárva tartást, továbbá, ha a zárva tartásra hatósági intézkedés miatt van szükség, a hatósági határozat iktatószámát, a hatósági határozatban elrendelt hatósági intézkedés típusát, időtartamát, az intézkedéssel érintett ellátotti létszámot, valamint a bölcsődei ellátás nyújtásában beállt egyéb változásokat.

19. § (1) Az 1. melléklet 1.11. és 2.5. pontja szerinti adatokat első alkalommal valamennyi szolgáltatás esetén 2021. január 31-éig, 2020. december 31-ei jelentési időpontra kell bejelenteni.

(2) Bölcsődei ellátás esetén az 1. melléklet 2.5. pontja szerinti adatokat 2021. április 1-jei jelentési időpontra nem kell bejelenteni.

1. melléklet a 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az országos jelentési rendszerbe bejelentendő adatok

2.5.Valamennyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység:

2.5.1. a jelentési időpontban az engedélyesnél szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülők kivételével,

2.5.2. a jelentési időpontban az engedélyesnél technikai munkakörben foglalkoztatottak száma,

2.5.3. a jelentési időpontban az engedélyesnél tartósan távollévő foglalkoztatottak száma.

3. Kiegészítő szabályok:

3.1.Jelentési időpont:

3.1.1. bölcsődei ellátás esetén április 1-je és szeptember 1-je,”