Magyar Államkincstár Szociális Főosztály tájékoztatása

2020.03.24.

Valamennyi bölcsődei ellátást biztosító fenntartó, intézmény, szolgáltató részére

Tisztelt Fenntartó!

Tisztelt Intézmény/Szolgáltató!

Az „Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a gyermekek napközbeni ellátása körében a bölcsődei ellátásokra vonatkozóan” című, Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere által kiadott dokumentum szerint a bölcsődei ellátásra vonatkozóan, azon intézmények, szolgáltatások esetében, ahol a veszélyhelyzetre tekintettel rendkívüli szünet lett elrendelve, ott a kezdő időpont megjelölésével időszakos leállást kell rögzíteni az Igénybevevői Nyilvántartásban (KENYSZI).

Az időszakos leállás KENYSZI rögzítésére vonatkozó felhasználói leírást szíves tájékoztatásul küldöm, amely elérhető a KENYSZI nyitó oldalán is. Az eddig beérkezett kérdések alapján az alábbiakat emeljük ki a bölcsődei ellátást biztosító fenntartók, intézmények, szolgáltatók számára az időszakos leállás rögzítésével kapcsolatosan:

Ø Az időszakos leállás kezdő napja az, amely nappal a rendkívüli szünet elrendelésre került.

o A rendkívüli szünetet a település polgármestere rendelheti el a 40/2020 (III.11.) Korm. rendelet alapján. Ha a bölcsődei ellátást biztosító fenntartó, intézménye, szolgáltató erről közvetlenül nem kapott értesítést, akkor tájékozódjon a település honlapján;

o Abban az esetben, ha a fenntartó maga döntött a szolgáltatás nyújtás szüneteltetéséről, akkor az időszakos leállás tényét, annak kezdő időpontját úgyszintén rögzíteni kell az KENYSZI-ben;

Ø Az időszakos leállás beállítása mellett az igénybevételi napló nyitva van, abba az ügyeletben ellátott gyermekeket kell rögzíteni.

Ø Abban az esetben, ha az időszakos leállás rögzítését azért nem tudják elvégezni visszamenőlegesen, mert már történt igénybevétel rögzítése, akkor

o az időszakos leállás kezdő napja, valamint

o az időszakos leállás rögzítését követően ellátott gyermekek adatait (Név, TAJ, igénybevétel napja) kell megküldeni a

o kenyszi@allamkincstar.gov.hu címre és a Magyar Államkincstár elvégzi a visszamenőleges dátum beállítást és az igénybevételek rögzítését. (Erre azért van szükség, mert időszakos leállást az adatszolgáltató nem tud beállítani, ha az adott napra már van igénybevétel rögzítve, ez kizárólag központi jogosultsággal végezhető el.)

Kérjük, ha továbbra is van a KENYSZI rögzítéssel kapcsolatos kérdése, akkor a kenyszi@allamkincstar.gov.hu címre küldje, vagy hívja a KENYSZI telefonos ügyfélszolgálatot a 061-462-6670 telefonszámon.

A szakmai kérdését, kérem, hogy továbbra is a gyermekugy@emmi.gov.hu elektronikus címre szíveskedjen megküldeni.

Tisztelettel:

dr. Kása Karolina

főosztályvezető

Szociális Ellátások Főosztálya

Magyar Államkincstár

e-mail: kasa.karolina@allamkincstar.gov.hu

cid:image001.jpg@01D58045.51F754C0