Működési költségek felmérése

2019.11.06.

Tisztelt Fenntartók, Szolgáltatók!

Az állami támogatásban részesülő családi bölcsődék gazdálkodását érintő jogszabályi változások ( a bértámogatással kapcsolatos módosítás ismertetése a hírlevél végén található) már megtapasztalt hatásainak elemzése érdekében az intézményi térítési díj számításról kérünk adatokat. A beérkező adatok – szakértő teamet felkérve – feldolgozására, az adatok alapján javaslat kidolgozására vállalkozik a MACSKE elnöksége.

Költségvetések összevetésével megvizsgáljuk, hogy

  • Milyen változást hozott a 2019. évi bértámogatási jogszabály változása az egyes szolgáltatóknál?

  • Ahol veszteséget okozott, tudták-e, s ha igen, hogyan tudták kompenzálni a kieső bevételt?

Másik fontos kérdésként vetjük fel, hogy

  • Mennyire befolyásolja az intézményi térítési díjak megállapítását a szülők anyagi helyzete?

  • Az alacsony intézményi térítési díjat meghatározó szolgáltatásokban emiatt vannak-e, és ha igen, akkor milyen – önköltségbe be nem számított – kiadások, szükséges, de forráshiány miatt elmaradt beszerzések, vagy saját erőből, illetve nem fizetett munkában megvalósult tevékenységek? (Ez utóbbi kérdésnek különösen nagy jelentősége van, hiszen jó minőségű szolgáltatás a saját forrásokat felemésztő működési móddal nem biztosítható.)

A felmérés és az azt követő elemzés eredményeként kimutathatóvá válik, hogy az alapellátás megfelelő színvonalú biztosításához milyen működési költségek szükségesek, a szülői fizetőképesség tényezőt figyelmen kívül hagyva. Valamennyi szolgáltató számára fontos, hogy a feltételek folyamatosan biztosítottak lehessenek, ki tudjuk mutatni az elvárható alapellátás biztosításához szükséges költségeket. Ez kiindulási alap lehet az állami támogatás szükséges mértékének megállapításához.

Ahhoz, hogy esély legyen arra, hogy a javaslatainkat figyelembe vegyék az állami támogatás mértékének meghatározásánál fontos, hogy a javaslat indoklása legyen alátámasztva minél több, a működés költségeit tartalmazó adattal.

Tisztelettel kérjük, hogy vegyenek részt a felmérésben!

A Felmérés-működésiköltségek linken elérhető online táblázatot töltsék le és kitöltve a MACSKE honlapján a fájlok felöltése linken töltsék fel.

A kérdőív név nélkül kitöltése esetében az adatokat figyelembe venni csak akkor tudjuk, ha fel van tüntetve a település mérete és a régió.

A témával kapcsolatban kérdéseiket várjuk a macsketudaskozpont@gmail.com email címre!

Bértámogatás szabályozásának változása 2019. évben

  • Megváltozott a minimálbér és a garantált bérminimumhoz adott bértámogatás meghatározásának módja.

Jogszabályi háttér és értelmezés

– 2017. decembertől 2018. novemberig a bértámogatás mértékét az alábbi jogszabály határozta meg: 350/2017. (XI.23.) korm.rendelet az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról

E rendelet alapján dolgozónként részesült a fenntartó támogatásban a differenciálás szempontjai valamennyi nem állami fenntartói körben azonosak voltak (pl. teljes vagy főállás, munkakörhöz előírt bér, korábbi bér, stb.). A szolgáltatás nyújtó személy után, aki teljes munkaidőben dolgozott és a rendelet alapján a maximális támogatásban részesülhetett, a fenntartót havi 51868 Ft támogatás illette meg a rendelet 2.melléklete alapján.

  • – A minimálbér és garantált bérminimum 2019-es összegéről 2019. június 14-én döntött a kormány (140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be ), a 489/2013 (XII.18.) korm.rend. az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról módosításaként. A 2018. december havi bértámogatásról a 2019. évre vonatkozó szabályozás nem rendelkezett, így az a hónap kimaradt a finanszírozásból A rendelet 29.§-a határozta meg a korábbitól eltérően a bértámogatás számításának módját:

29.§ ….”ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították. Az e rendelet szerinti pótigény és lemondás esetén a bérkompenzáció is a támogatás módosult alapja után jár.

  • A rendelet 2. mellékletében ellátásonként külön-külön meghatározott összegek vannak, a családi és munkahelyi bölcsőde területén évi ellátotti létszám /170.000 Ft támogatás szerepel, ez váltotta fel a korábbi évek minimálbér és garantált bérminimum támogatását, így a rendelet módosításával a központi költségvetési támogatás összege 360.000 Ft-ról 530.000 Ft-ra emelkedett a törvényben és a rendeletben szereplő összegeket összesítve.