Nevelési nehézségek a bölcsődéskorú gyermekek ellátásában

NEVELÉSI NEHÉZSÉGEK A BÖLCSŐDÉSKORÚ  GYERMEKEK ELLÁTÁSBAN

Képzés azonosító száma: T-NEB-4

Jelenléti képzés: 1015 Budapest, Donáti utca 51. fsz. 1..

Képzésindítás: 2024. 09. 13.

Továbbképzési pontérték: 32

Jelentkezési és befizetési határidő: 2024. 09. 10.

A képzés programja megtalálható a 20/2017. EMMI rendelet mellékleteként kiadott Egységes Képzési Program c. dokumentumban, amely letölthető weboldalunkról innen.https://macske.hu/wp-content/uploads/2021/01/macske.hu-ekp-teszttel.pdf

Képzés óraszáma: 20 tanóra (megengedett hiányzás 2 tanóra)

Képzés díja: 37.000.- Ft, azaz harminchétezer Forint

Raiffeisen Bank Zrt. 12042809-00102037-00200007

Kérjük a megjegyzés rovatban tüntessék fel a tanfolyamon résztvevő nevét és a képzés azonosító számát. A jelentkezéseket a befizetések beérkezésének megfelelően rangsoroljuk.

Képzési ütemezése: 17.00-21.15

2024. 09. 13. péntek

 2024. 09. 27. péntek

2024. 10. 04. péntek

2024. 10. 18. péntek

online jelentkezés

Képzési program:

A tanfolyam célja, hogy segítsen a nehezen kezelhető gyerekkel végzett munkában pedagógiai eszköztárunkat gazdagítani. Nem elméleti tudást, hanem gyakorlati segítséget kíván adni. A képzés folyamán az általunk hozott eseteket vesszük górcső alá. Célunk a problémák mélyebb megértése, megoldások keresése a csoport közös tapasztalatai alapján.

A képzésen többféle módszerrel dolgozunk: Interaktív előadás; kiscsoportos beszélgetések; egyéni munka (munkafüzet, megfigyelési napló).

Az egyes képzési napok közötti időszakban megfigyelési naplót vezetünk, amit a következő alkalommal kiértékelünk: történt-e változás; ha igen, mi vált be; milyen újabb lépéseket tehetünk.

A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

A képzésben résztvevő a képzés végére képes lesz:

  • A megfigyelni a különböző nevelési helyzeteket a családi bölcsődében. Képes elkülöníteni az érzékelhető valóságot és az értelmezését.
  • Felismerni és értelmezni különböző nevelési helyzetekben a gyermekek/szülők és a saját szükségleteit, érzéseit, és képes ezeket kommunikálni, megfelelően reagálni.
  • Ismeri a mentalizáció fogalmát, képes értelmezni a nevelési helyzeteket, meg tudja fogalmazni saját- és a helyzet többi résztvevőjének szükségleteit, érzéseit.
  • Megérti az egyes kötődési típusokra jellemző viselkedési mintázatokat, képes ezek felismerésére különböző nevelési helyzetekben.
  • Ismeri az erőszakmentes kommunikáció fogalmát. Ismeri és képes használni azokat a kommunikációs technikákat, amelyek segítenek a konfliktushelyzetek megoldásában.
  • Támogató attitűddel fordul a rábízott gyermekek és szüleik felé.
  • Felismeri azokat a nevelési problémákat, amelyek meghaladják a saját kompetenciáját és képes más szakemberekkel együttműködni a probléma megoldásában.
  • Felismeri a saját kompetenciájába tartozó nevelési nehézségeket

A továbbképzés teljesítésének feltételei: Írásbeli megfigyelési feladat, három alkalommal végzett megfigyelés rögzítése a megfigyelési naplóban és elemzése a munkafüzetben. A megfigyelések feladatmegoldás során szerzett saját tapasztalatok értő bemutatása a tanórákon. A tanórákon aktív és konstruktív részvétel. A képzés zárásakor a résztvevő szóbeli önreflexiója saját fejlődéséről és önfejlesztési elképzeléseiről.