Nevelési nehézségek a családi kisgyermekellátásban

NEVELÉSI NEHÉZSÉGEK A CSALÁDI KISGYERMEKELLÁTÁSBAN

online jelenléti képzés

A képzés formája vagy online jelenléti képzés. Kérjük a jelentkezés előtt olvassa el az online képzési tájékoztatót!

A képzésbe való bekapacsolódás feltétele: 15/1998. NM rendelet II.sz. melléklete szerint családi bölcsődében és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban szolgáltatást nyújtó munkakör betöltésére jogosító végzettség.

Képzés azonosító száma: T-NN-5

Jelentkezési határidő: 2022.05.05.

Képzés óraszáma: 20 óra elmélet A jelentkezés, csak a befizetéssel együtt érvényes. 

Oktató: Takácsa Andrea

A tanfolyam kezdete előtt május 5-ig egy problémás nevelési helyzet legfeljebb egy oldalas leírását kérjük elküldeni az oktatónak. (atakacs.kapocs@gmail.com)

Képzési alkalmak: kedd 17.00-21.00

05.10.
05.17.
05.24.
05.31.

 

Képzési díj: 30.000.- Egyösszegben fizetendő a jelentkezéskor,  de legkésőbb 04.30-ig.  

Raiffeisen Bank Zrt.
12042809-00102037-00200007 sz. számlára.  Fizetéskor kérjük a képzés azonosító számát T-NN-5 feltüntetni a közlemény rovatban. A képzés az indulás előtt három naptári nappal már csak 10.000.- Ft pótdíj befizetésével mondható le.

Kérjük, az azonosító számot minden képzéssel kapcsolatos befizetésnél, postai és elektronikus kommunikációnál feltüntetni!

 

KÉPZÉSI PROGRAM

A tanfolyam célja, hogy segítsen a nehezen kezelhető gyerekkel végzett munkában pedagógiai eszköztárunkat gazdagítani. Nem elméleti tudást, hanem gyakorlati segítséget kíván adni. A képzés folyamán az általunk hozott eseteket vesszük górcső alá. Célunk a problémák mélyebb megértése, megoldások keresése a csoport közös tapasztalatai alapján.

A képzésen többféle módszerrel dolgozunk: Interaktív előadás; kiscsoportos beszélgetések; egyéni munka (munkafüzet, megfigyelési napló).

Az egyes képzési napok közötti időszakban megfigyelési naplót vezetünk, amit a következő alkalommal kiértékelünk: történt-e változás; ha igen, mi vált be; milyen újabb lépéseket tehetünk.

A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

A képzésben résztvevő a képzés végére képes lesz:

  • A megfigyelni a különböző nevelési helyzeteket a családi bölcsődében. Képes elkülöníteni az érzékelhető valóságot és az értelmezését.
  • Felismerni és értelmezni különböző nevelési helyzetekben a gyermekek/szülők és a saját szükségleteit, érzéseit, és képes ezeket kommunikálni, megfelelően reagálni.
  • Ismeri a mentalizáció fogalmát, képes értelmezni a nevelési helyzeteket, meg tudja fogalmazni saját- és a helyzet többi résztvevőjének szükségleteit, érzéseit.
  • Megérti az egyes kötődési típusokra jellemző viselkedési mintázatokat, képes ezek felismerésére különböző nevelési helyzetekben.
  • Ismeri az erőszakmentes kommunikáció fogalmát. Ismeri és képes használni azokat a kommunikációs technikákat, amelyek segítenek a konfliktushelyzetek megoldásában.
  • Támogató attitűddel fordul a rábízott gyermekek és szüleik felé.
  • Felismeri azokat a nevelési problémákat, amelyek meghaladják a saját kompetenciáját és képes más szakemberekkel együttműködni a probléma megoldásában.
  • Felismeri a saját kompetenciájába tartozó nevelesi nehézségeket.

A képzés ütemezése

17.00-18.3018.30-18.4518.45-21.00
1. nap online képzés a Zoom rendszeren keresztül2022.05.101-2 tanóra:
Mások viselkedésének megértése; attribúciók; torzítások hatásai a kisgyermekellátásában
szünet3-4 tanóra:
Hozott esetek feldolgozása I. 5. tanóra:
Megfigyelés szerepe a gyermekek viselkedésének megértésében; megfigyelési szempontok
2. nap online képzés a Zoom rendszeren keresztül2022.05.176-7. tanóra: Kötődés szerepe a kisgyermekek ellátásában; kötődési problémák hatása a kisgyermekek (és szülők) viselkedéséreszünet8-9. tanóra:
Hozott esetek feldolgozása II. 10. tanóra:
A kötődési problémák kezelésének eszközei a kisgyermekek ellátásában: biztonságérzet; szabályok
3. nap online képzés a Zoom rendszeren keresztül2022.05.2411-12. tanóra:
Empátia, mentalizáció szerepe a viselkedési problémák, fogyatékosságok megértésében
szünet13-14. tanóra:
Hozott esetek feldolgozása III. 15. tanóra:
A kisgyermekek negatív érzéseinek kezelése
4. nap online képzés a Zoom rendszeren keresztül2022.05.3116-17. tanóra:
A szülőkkel folytatott kommunikáció, konfliktuskezelés eszközei
szünet18-19. tanóra:
Hozott esetek feldolgozása IV. 20. tanóra:
Problémás gyermekek a csoportra gyakrolt hatása; a negatív hatások kezelése

A képzés teljesítésének követelményei:

A résztvevő hiányzása nem haladja meg a 2 tanórát (1 tanóra=45 perc).

A résztvevő a jelentkezéshez gyakorlati esetet csatol és folyamatosan teljesíti a képzési napok között kiadott feladatokat.

A résztvevő a követelmények teljesítése esetén, a képzés végén tanúsítványt kap.

A képzéssel a 15/1998. NM rendelet II. sz. melléklete szerint a bölcsődei szolgáltatásban és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban  szolgáltatást nyújtó személy munkakört betöltők számára a rendelet 51/D. § és 51/M. § szerinti  továbbképzési kötelezettség teljesíthető.

(A kisgyermeknevelő munkakörben dolgozók számára nem nyújt továbbképzési pontszerzési lehetőséget a képzés.)

Online jelentkezés