Nevelési nehézségek a családi kisgyermekellátásban

NEVELÉSI NEHÉZSÉGEK A CSALÁDI KISGYERMEKELLÁTÁSBAN

online jelenléti képzés

A következő képzés 2023. I. félévében indul. A jelentkezési lehetőséget keresse weboldalunkon 2022.11.01. után.

 

KÉPZÉSI PROGRAM

A tanfolyam célja, hogy segítsen a nehezen kezelhető gyerekkel végzett munkában pedagógiai eszköztárunkat gazdagítani. Nem elméleti tudást, hanem gyakorlati segítséget kíván adni. A képzés folyamán az általunk hozott eseteket vesszük górcső alá. Célunk a problémák mélyebb megértése, megoldások keresése a csoport közös tapasztalatai alapján.

A képzésen többféle módszerrel dolgozunk: Interaktív előadás; kiscsoportos beszélgetések; egyéni munka (munkafüzet, megfigyelési napló).

Az egyes képzési napok közötti időszakban megfigyelési naplót vezetünk, amit a következő alkalommal kiértékelünk: történt-e változás; ha igen, mi vált be; milyen újabb lépéseket tehetünk.

A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

A képzésben résztvevő a képzés végére képes lesz:

  • A megfigyelni a különböző nevelési helyzeteket a családi bölcsődében. Képes elkülöníteni az érzékelhető valóságot és az értelmezését.
  • Felismerni és értelmezni különböző nevelési helyzetekben a gyermekek/szülők és a saját szükségleteit, érzéseit, és képes ezeket kommunikálni, megfelelően reagálni.
  • Ismeri a mentalizáció fogalmát, képes értelmezni a nevelési helyzeteket, meg tudja fogalmazni saját- és a helyzet többi résztvevőjének szükségleteit, érzéseit.
  • Megérti az egyes kötődési típusokra jellemző viselkedési mintázatokat, képes ezek felismerésére különböző nevelési helyzetekben.
  • Ismeri az erőszakmentes kommunikáció fogalmát. Ismeri és képes használni azokat a kommunikációs technikákat, amelyek segítenek a konfliktushelyzetek megoldásában.
  • Támogató attitűddel fordul a rábízott gyermekek és szüleik felé.
  • Felismeri azokat a nevelési problémákat, amelyek meghaladják a saját kompetenciáját és képes más szakemberekkel együttműködni a probléma megoldásában.
  • Felismeri a saját kompetenciájába tartozó nevelesi nehézségeket.