Napközbeni gyermekellátások

Jogszabályok

·         1997  évi XXXI. törvénya gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

·         15/1998. (IV. 30.) NM rendeleta személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

·         369/2013. (X. 24.) Korm. rendeleta szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

·         20/2017. (IX. 18.) EMMI rendeleta bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről

·         9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeleta személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

·         1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

·         257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

·         328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

·         37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeleta közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról