Jogszabályi háttér

A működést meghatározó jogi háttér:
• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
• 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
• 369/2016. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
• 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról