KREATÍV JÁTÉKÖTLETEK

Raabe Online - Raabe.hu

felnőttképzési engedélyszám: B/2020/000955

KREATÍV JÁTÉKÖTLETEK

a kisgyermekek önkibontakozását segítő élményszerű zenei, mozgásos, alkotó tevékenységek alakításához

c. továbbképzés a családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban

  • szolgáltatást nyújtó személy munkakörben*
  • és kisgyermeknevelő munkakörben és dolgozók számára** (Engedélyszáma: T-05-019/2020, továbbképzési pontértéke 35 pont)

*A MACSKE, mint módszertani szervezet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: „NMr.”) kijelölte a 51/D.§-a, 51/H. § (4) bekezdés,
51/M.§ (4) bekezdés értelmében kijelölte a családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban a
szolgáltatást nyújtó személy munkakörben dolgozók továbbképzésére.

**A képzés a szociális és gyermekvédelmi területen az NSZI által minősített továbbképzés. ( 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról).

Időpont: 2023. október 18., 25., 31.

Képzési forma: személyes részvétel

Képzési helyszín: 1116 Budapest, Temesvár utca 20.

Órszám: 30 óra

A képzés részletes tájékoztatója a képző webolalán:

https://raabe.hu/termek/krea2_001-2023/

A képzés indításával kapcsolatos információk:

+ 36-30-222-2634

Helmné Sáhó Klára
képzési projektmenedzser

További információk:       Kirány Ágnes       e-mail: kiraly.agnes@raabeklett.hu

A továbbképzés zárótanúsítványát az innen letölthető adatlappal kérjük jutassák el az kepzes@macske.hu e-mail címre a zárótanúsítvány átvételétől számított 15 napon belül. A MACSKE a továbbképzést végzett szolgáltatást nyújtó személyeket nyilvántartásba veszi.

Kérjük a képzésben résztvevő szolgáltatást nyújtó személyeket, hogy segítsék a munkákat a képzéssel kapcsolatos alábbi pár perces kérdőív kitöltésével:

elégedettségi kérdőív