KÖRNYEZETI NEVELÉS A BÖLCSŐDÉBEN. MIT TEGYEK, HOGY ZÖLDEBB LEGYEN?

Raabe Online - Raabe.hu

felnőttképzési engedélyszám: B/2020/000955

KÖRNYEZETI NEVELÉS A BÖLCSŐDÉBEN.

MIT TEGYEK, HOGY ZÖLDEBB LEGYEN?

c. továbbképzés a családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban

  • szolgáltatást nyújtó személy munkakörben*
  • és kisgyermeknevelő munkakörben és dolgozók számára**(Engedélyszáma: T-05-033/2021, továbbképzési pontértéke 32 pont)

*A MACSKE, mint módszertani szervezet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: „NMr.”) kijelölte a 51/D.§-a, 51/H. § (4) bekezdés, 51/M.§ (4) bekezdés értelmében kijelölte a családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban a szolgáltatást nyújtó személy munkakörben dolgozók továbbképzésére.

**A képzés a szociális és gyermekvédelmi területen az NSZI által minősített továbbképzés. ( 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról).

(Engedélyszáma: B/2020/000955, továbbképzési pontértéke 32 pont)

Időpont: 2023. december 4-5-6.

Képzési forma: minősített szociális továbbképzés

Képzési helyszín: Újbudai Bóbita Bölcsőde 1116 Budapest, Fonyód utca 3-5.

Órszám: 30 óra

A képzés részletes tájékoztatója a képző webolalán:

https://raabe.hu/termek/kornyezeti-neveles-bolcsi/

A képzés indításával kapcsolatos információk:

+ 36-30-222-2634

Helmné Sáhó Klára
képzési projektmenedzser

További információk:       Kirány Ágnes       e-mail: kiraly.agnes@raabeklett.hu

A továbbképzés zárótanúsítványát az innen letölthető adatlappal kérjük jutassák el az kepzes@macske.hu e-mail címre a zárótanúsítvány átvételétől számított 15 napon belül. A MACSKE a továbbképzést végzett szolgáltatást nyújtó személyeket nyilvántartásba veszi.

Kérjük a képzésben résztvevő szolgáltatást nyújtó személyeket, hogy segítsék a munkákat a képzéssel kapcsolatos alábbi pár perces kérdőív kitöltésével:

elégedettségi kérdőív