MACSKE tavaszi hírlevél

MACSKE tavaszi hírlevél

Kedves Kollégák! Újabb hírlevelünkben szeretnénk beszámolni Nektek a rendkívüli közgyűlés óta végzett munkánkról. Január végén fontos döntések születtek, többek között, hogy a jelenlévő tagok önkéntes alapon munkacsoportokban, tudásmegosztással segítik a tagság és az elnökség munkáját. Röviden erről és az elmúlt időszak fontos történéseiről:

I. MACSKE működtetése

 • A 2019-es év lezárása: a szakmai és pénzügyi beszámoló 2020. május 31-i határidőre elkészül, következő hírlevelünkben számolunk be róla.
 • A 2020. januári 25-i rendkívüli közgyűlésen megszavazott változtatások bejegyzése jogerős bírósági végzéssel megtörtént (alapszabályunkat, új székhelyünket illetően). Aktuális alapszabályunk a honlapon megtalálható: A módosító végzés 04. 21-én megérkezett, 01. 25-étől érvényes. A végzést követő adminisztratív intézkedések végrehajtása folyamatban van.

II. Érdekképviselet:

 • rendszeres online elnökségi ülések (heti 2 alkalommal a veszélyhelyzet miatt)
 • állásfoglalás kérése az EMMI-től (03. 11. és 03. 24.)
 • telefonos egyeztetések az EMMI-vel, a MÁK-kal és a kormányhivatalokkal
 • jogász felkérése: A jogásszal kötött megbízási keretszerződés arra vonatkozik, hogy a napközbeni kisgyermekellátással kapcsolatos, közérdekű jogi vonatkozású kérdésekre, az elnökség részére jogértelmezési választ adjon. A szolgáltatásokra vonatkozó válaszok tanácsok, információk formájában jutnak el a szolgáltatásokhoz.

 • tájékoztatás kérése az Oktatási Hivataltól óvodai nevelésre nem érett gyermekek jelentéséről:

A MACSKE vezetősége 2020. január 29-én megkereste az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztályát, mert ezentúl nem a települési jegyzőknek kell adatokat szolgáltatnunk a 3 éves kort betöltő, de a szülők (orvosi javaslattal alátámasztott) kérelmei alapján további egy nevelési évre családi bölcsődében maradó gyermekekről, hanem az Oktatási Hivatalnak (15/98. NM rendelet 37.§ (4) bek.). A határidő április 15-ére változott.

A főosztály munkatársa a MACSKE türelmét kérte addig, amíg az adatszolgáltatáshoz szükséges elektronikus felület elkészül. Végül idő hiányában az OH módosított az elképzelésén, és ebben az esztendőben a fenntartóktól egyenként, e-mailben kért adatszolgáltatást.

 • E-bélyegző alkalmazása: A MÁK írásban jelezte, hogy a beadandó kérelmeket e-aláírással kéri. Az e-aláírásra áttérés alóli mentesülés lehetőségének vizsgálata folyamatban van.

 • A MACSKE május elején megkapta a CSBO-tól igényelt maszkokat, a 120 maszk elosztása a családi bölcsődékben megtörtént.

 

III. Szervezeten belüli kommunikáció

 • a tagság folyamatos tájékoztatása a levelezési rendszeren keresztül; információk közzététele a honlapon

 • hírlevél a képzésekről (2020. 02. 27. – Murányi Beáta)
 • online értekezletek a NEA-pályázat megvalósítóival; a kommunikációs és módszertani munkacsoport bevonása a pályázati munkába (a minőségi díj létrehozása és az online tanácsadási rendszer formáinak kidolgozása területén)

 • a korábbi taglista rendbetétele, új tagok felvétele

A január 25-én létrehozott munkacsoportokban (működtetői, kommunikációs, módszertani) elindult a szakmai munka, hetente online értekezletek során egyeztetnek a csapatok.

 • Kommunikációs csoport:

A közgyűlésen vállalt feladataink: a tagságon belüli kommunikáció segítése és működtetése, honlapunk továbbfejlesztése, a médiajelenlét összehangolása.

A MACSKE kommunikációs munkacsoportjának tagjai:

 • Farkas Judit (Tesz-Vesz Kuckó Családi Bölcsőde és Játszóház vezetője, Pécs)

 • Gál-Keller Szilvia (Fejlesztő Kuckó Családi Bölcsődék vezetője, Jászberény;

MACSKE módszertani szakértő)

 • Király Anikó (Ficserke Családi Bölcsőde vezetője, Budapest)

 • Szabó Eszter (Vitamini Családi Bölcsőde és Óvoda, Budapest)

 • Szabóné Németh Mónika (Picur Családi Bölcsőde és Magánóvoda, Veresegyház)

 • Timárné Hunya Tünde (MACSKE módszertani szakértő)
 • Utasi-Peszlen Rita (a Blue Elephants Családi Bölcsőde és az Academy4MoMs alapítója)

 

Legfőbb feladatunk a külső és belső kommunikáció összehangolása.

A belső kommunikáció területén célunk a tagságot érintő információk áramoltatása, megfelelő csatornákon való hozzáférhetővé tétele, adatbázisok gyűjtése, GYIK (gyakori kérdések) szerkesztése a weboldalra.

Egységes forma létrehozása az egyesületi tagok és a módszertani szakértők bemutatkozásához, az anyaggyűjtés koordinálása és hozzáférhetővé tétele. (A szakértői bemutatkozások már elkészültek, a napokban fölkerülnek a honlapra. A fényképeket a vészhelyzet miatt később pótoljuk.)

Segítjük az elnökség munkáját a működési folyamatok transzparenssé tételével, hírlevelek rendszeres szerkesztésével (máris kezedben tartod az elsőt ).

Újranyitási kisokos”, illetve „MACSKE kisokos” címmel szakmai tanácsok és közhasznú információk gyűjteményének szerkesztése és közzététele. Az online kommunikáció és az online tanácsadási formák kidolgozása, működtetésének segítése.

Külső kommunikáció területén célunk a családi bölcsődék népszerűsítése, médiamegjelenések szervezése; a MACSKE honlapjának folyamatos fejlesztése, valamint Facebook oldalának tartalmi szerkesztése.

 

 • Módszertani csoport:

Feladataink: gondozási-nevelési kérdések; képzések, továbbképzések; a módszertani szakértők és az ellenőrzés folyamatának megismertetése, ellenőrzési szempontok áttekintése.

A MACSKE módszertani munkacsoport tagjai:

  • Almádi Gabriella (Tündérkert Családi Bölcsődék vezetője, Budapest)

  • Kelemen Orsolya (Buborék Családi Bölcsőde Hálózat vezetője, Debrecen)

  • Magyarfalvi Éva (MACSKE módszertani szakértő)

  • Petes Beáta (MACSKE módszertani szakértő)

  • Süli Zsuzsanna (Igazgyöngyház Családi Bölcsődék vezetője, Szeged; MACSKE módszertani szakértő)

  • Timárné Hunya Tünde (MACSKE módszertani szakértő)

  • Tóthné Bakó Mónika (Bölömbér Családi Bölcsődék vezetője, Budapest)

A megalakulást követően heti rendszerességgel online megbeszéléseket tartunk. Első körben a meghatározott céljaink közül kiválasztottuk a legsürgetőbbeket:

1. Online bölcsődék segítése

2. NEA pályázat megvalósítása

3. 20 órás továbbképzés kidolgozása Új kollégák kiválasztása és közösségbe illesztése témakörben

4. Jó gyakorlatok gyűjtése és népszerűsítése

1. Mivel megalakulásunk óta nagyot fordult a világ, ezért felmérve az igényeket, az online bölcsődék segítése került az első helyre. Sokan nem tudják elképzelni az online szolgáltatást, vagy azt, hogyan férhet ez össze egyáltalán a bölcsőde fogalmával, ami ugye a közvetlen kapcsolatra, a személyes gondoskodásra épül. Ez teljesen érthető, hiszen normál körülmények között eszünkbe sem jutna ilyesmi. Azonban több család jelezte, hogy a szülőknek nagy segítség lenne, ha jelen lennénk továbbra is a gyerkőc és a család életében, illetve felmerült az igény külön a szülők támogatására, szülőcsoportos megbeszélés keretében, mert bizony ők is nehéz helyzetben vannak jelenleg.

Megkérdeztünk erről két olyan bölcsődevezetőt a módszertani csoportunkból, akik aktívan használják az online felületet, és május 5-én megszerveztük az első online bölcsis találkozót, ahol Kelemen Orsolya és Tóthné Bakó Mónika beszélt nekünk saját tapasztalatairól, arról, hogyan tartják a kapcsolatot a gyerekekkel, szülőkkel a kényszerű zárás óra. Nagy örömünkre a bejelentkezés népszerű volt, sok kérdés érkezett, illetve többen kérték, hogy következő alkalommal mutassunk konkrétumokat. Például milyen tartalmat szolgáltatnak az online bölcsik, illetve miként is lehet megszervezni, lebonyolítani egy szülőcsoportos megbeszélést.

Terveink szerint május 19-én ismét találkozunk, hogy folytathassuk az online bölcsik, szülőcsoportok bemutatását és válaszolhassunk az összes felmerülő kérdésre.

2. A NEA pályázat kapcsán, miután megismertük a részleteket, azt javasoltuk a MACSKE elnökségének, hogy mivel ez egy elég nagy és összetett munka, erre alakuljon egy külön munkacsoport.

3. Azt látjuk, hogy sok esetben a szolgáltatóknak nagy nehézséget jelent az új munkaerő kiválasztása és sikeres beillesztése a kollégák csapatába. Mert a gyerekekhez értünk, abban profik vagyunk, de bizony olykor nem egyszerű munkáltatói szerep. Ezért szeretnénk kidolgozni egy 20 órás továbbképzést e tárgyban, hogy ezzel is segítsük a működtetőket és a koordinátorokat.

4. Fontos, hogy megoszthassuk egymással a tapasztalatainkat, a jó gyakorlatokat, ezért elkezdjük gyűjteni, összeszedni ezeket. Tervezünk ilyen típusú online bölcsődés találkozókat, hogy tudjunk kérdezni, tanulni egymástól.

Feladataink közé tartozik még a módszertani kisokos szerkesztése a honlapra, ahol sokféle módszertani kérdésre fogunk válaszolni. Ehhez minden kedves szolgáltatótól várjuk a további ötleteket!

 • Működtetői és lobbi csoport:

Március 5-én tartották az első működtetői munkacsoport ülést. Foglalkoztak a fizetési osztályba és fizetési fokozatba sorolással kapcsolatos problémákkal; felvetődtek az ellátásra jogosultság problémái; elemezték a működési költségek számításával kapcsolatos problémákat, és ezzel kapcsolatban elkezdődött a megoldási lehetőségek gyűjtése.

A vészhelyzet miatti aktuális tennivalók érdekében jelenleg a levelezőlistán folyik a kommunikáció.

Tagjai: Bossányi Tímea, Ercsey Tamás, Erőssné Söveg Judit, Geri-Nagy Dóra, Grosch Mária, Kohlmann Györgyi, Kovácsné Tóth Erzsébet, Miklós Györgyi, Rabi Edina, Timárné Hunya Tünde, Vartik Melinda

IV. Szervezeten kívüli kommunikáció

 • nyilatkozat az RTL-Klub Reggelijében a családi bölcsődék járványügyi helyzetéről (2020. március 8.41, Timárné Hunya Tünde)
 • pódium beszélgetés Dr. Mátay Katalinnal 2020 márc. 7-én, Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szekciójában – „Családi bölcsődék a változások tükrében” címmel

Rövid összefoglaló:

A Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szekciójának tagjai zömében óvónők, de vannak a vezetőség és a tagok között is bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelők. A meghívás célja az volt, hogy a tagság, az érdeklődők hiteles módon tájékozódjanak a bölcsődei ellátás szolgáltatói formájáról, az elmúlt években bekövetkezett változásokról és a MACSKE tevékenységéről.

Az ELTE Pedagógiai Karán szervezett összejövetelen 45 fő vett részt: óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, kisgyermeknevelők.

A kb. másfél órás időtartamban beszéltem a következőkről:

 • a 2017. óta érvényben lévő jogszabályi változásokról,
 • a képzés korszerűsítéséről és a továbbképzési kötelezettségről,
 • a módszertani tevékenységről, a családi bölcsődékben folyó szakmai munka értékeléséről,
 • az elmúlt években tapasztalt minőségi fejlődésről, a szülők elégedettségét mutató visszajelzésekről,
 • az állami elismerést jelentő lépésekről,
 • a MACSKE taglétszámának növekedéséről,
 • terveinkről, pl. rendszeres szakmai konferenciák, szakmai napok szervezése, tanácsadási segítség, javuló külső, belső kommunikációról.

A hallgatóság érdeklődő volt, pozitívan értékelték a munkánkat, és elégedettek voltak azzal, hogy az őket érdeklő kérdésekről részletes tájékoztatást kaptak.

Felhívom a szakemberek figyelmét a Kisgyermek – születéstől nyolcéves korig c. szakmai folyóiratra (Magyar Pedagógiai Társaság és OVOkem Kft., főszerk.: Villányi Györgyné). Ebben a folyóiratban az általunk ellátott korosztályra vonatkozó írások jelennek meg, illetve a mi szakcikkeinket is szívesen fogadnák.”

 • 2020. évi, országos szakmai konferencia megszervezése (majd lemondása a járvány miatt)

 

 • Raabe Konferencia – 2020. március 26.

 

Rövid összefoglaló:

Meghívott vendég volt Grosch Mária elnökségi tag, a szervezők a Magyar Bölcsődék Egyesülete és a MACSKE részére meghívót küldtek, hogy a vészhelyzet miatti üzenetüket mondják el a résztvevőknek. Felolvasták a Magyar Bölcsődék Egyesülete Végváriné Hegedűs Katalin elnök levelét és szót adtak a konferencián részt vevő elnökségi tagunknak aki a MACSKE tevékenységéről adott rövid tájékoztatást.

A rendkívüli helyzetben a egyesületünk tagjaitól és a teljes szolgáltatói körben gyűjtöttük a felmerülő kérdéseket és problémákat. Kérdéseinket, kéréseinket eljuttattuk a szaktárcához. Egyesületünk tagságában a szolgáltatói területen a nem állami fenntartásban működtető fenntartók vannak többségben, jellemző, hogy a fenntartók részt vesznek a szakmai munkában. Ez az intézményes ellátásban nem jellemző, hiszen a szakmában az önkormányzati fenntartók által működtetett bölcsődék szakemberei alkotják a szakmai szervezetek tagságát.

Közel 400 önálló jogi személy küzd most egyszerre a feszítő gondokkal mind a munkáltatói mind a munkavállalói oldalon. Szeretnénk megmaradni és megtartani a munkatársainkat. Reménykedünk, hogy ehhez kapunk anyagi támogatást. Ugyanakkor segítjük egymást és segítjük a hozzánk járó családokat. Igyekszünk ezeket a kialakult közösségeket életben tartani.

V. A NEA-TF-19-Ö-V azonosító jelű NEA-pályázat pályázat

(Egyenlő esélyű hozzáférés – minőségi szolgáltatás)

Október 31-ig kaptunk lehetőséget a teljesítésre, így vállalkozni tudunk a pályázat eredeti céljainak maradéktalan megvalósítására.

Rövid összefoglaló:

A NEA pályázatban szereplő első fontos feladatunk egy olyan online tanácsadói rendszer kialakítása, amelynek segítségével a földrajzi távolságokat leküzdve, bárki egyenlő eséllyel juthat tanácsokhoz, segítséghez szakértőinktől. Célunk, hogy ne csak a nagyvárosokban működő szolgáltatók, hanem kisebb településeken, az ország távolabbi területein dolgozó kollégák is könnyen és gyorsan megkapják a releváns információkat. Az online kapcsolattartásnak, információáramlásnak most különösen nagy jelentősége van, és valószínűleg a jövőben is egyre jobban kell majd támaszkodnunk a személyes kapcsolatot nem igénylő csatornákra.

Ugyanebből a gondolatból kiindulva tervezzük és kezdtük el az e-learning oktatási rendszerben megvalósítható továbbképzések (később majd alapképzések) szervezését. A NEA pályázat időtartama alapvetően 1-2 továbbképzés kidolgozására ad lehetőséget. Ezeket igyekszünk a nagy érdeklődést kiváltó működtetési kérdések köré szervezni.

Harmadik célja a pályázatnak egy önkéntes alapú kiválóság modell kialakítása, melyben szakértői segítséget kapunk a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesülettől. Vállaltuk egy önértékelésen

alapuló, önfejlesztésre törekvő minőségi rendszer kereteinek megfelelő díj feltételrendszerének,

önértékelési rendszerének kidolgozását, tesztelését. A díjra pályázóknak ez remek lehetőséget adhat saját szolgáltatásuk minőségének felmérésére, az esetleg szükséges változtatások tervezésére és kivitelezésére, így a szolgáltatás színvonalának javítására. A minősített szolgáltatók a díj birtokában joggal számíthatnak majd az érdeklődő családok bizalmára.

VI. Felkészülés a 2020-21. módszertani évre (2020. április 1. – 2021. március 31.)

Munkaterv és pénzügyi terv kidolgozása, valamint eljuttatása az EMMI Gyermekügyi, Nőpolitikai és Esélyteremtési Főosztályára

A 2020/21. módszertani évre való felkészülés munkaterve

  • A fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendelése alapján

   • az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a szakmai program megfelelőségének szakértői véleményezése,

   • a szolgáltatások szakmai megfelelőségének szakértői véleményezése.

  • Együttműködés a felettes szervekkel és részvétel a szolgáltatások ellenőrzési és nyilvántartási eredményeinek szakmai elemzésében és feldolgozásában.

  • A bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatást nyújtók képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyam tekintetében képzéstervezési, képzésszervezési, képzés lebonyolítási (vizsgáztatási) feladatok ellátása.

  • Stratégiai fontosságúnak tartjuk az e-learning, illetve a távoktatás formájában biztosított továbbképzések lehetőségét és az arra való felkészülést. Az ilyen formán átdolgozott programok meghirdetése, ajánlása a szolgáltatásoknak.

  • A MACSKE által szervezett 100 órás tanfolyamok további gyakorlati helyeinek kiválasztása, felkészítése, monitorozása. A jó gyakorlatok gyűjtése.

  • A képzésre/továbbképzésre kötelezettek folyamatos tájékoztatása.

  • A bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtók háromévente ismétlődő továbbképzési kötelezettségének tekintetében tervezési, szervezési, lebonyolítási, valamint nyilvántartási feladatok ellátása:

 • a MACSKE által kidolgozott továbbképzési programok szervezése,

 • új program kidolgozása – tanulássegítés a napközbeni gyermekfelügyeletben,

 • a CSBO-val kötött együttműködési megállapodás alapján az EFOP 1.9.5 koragyermekkori intervenció ingyenes programjaihoz csatlakozás,

 • a kisgyermeknevelés-gondozás szakmai kérdéseit feldolgozó, a szakterületünk fejlődését segítő továbbképzési programok befogadására vonatkozó szabályrendszer kidolgozása, a befogadott továbbképzési programok ajánlása, résztvevők nyilvántartásba vétele.

  • A családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátást nyújtó szolgáltatások számára módszertani anyagok, szakmai tájékoztatók, oktatási segédanyagok kidolgozása.

  • Szakmai műhelyek szervezése a módszertani szakértők számára, a tervezési időszakban 3 alkalommal.

  • Szolgáltatói infopontok” további szervezése az ország keleti, nyugati és középső részén.

  • A bölcsődei szolgáltatások, a napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatások területén a minőségfejlesztési stratégia részeként hálózatokban dolgozó koordinátorok szerepe, kompetencia felmérése, hatásuk a hálózati működtetésben – adatgyűjtés, interjúk, tapasztalatok gyűjtése és feldolgozása. Zárótanulmány készítése.

  • A minőségfejlesztési stratégia részeként a napközbeni gyermekellátáshoz kapcsolódó standardok megismertetése és alkalmazásának elterjesztése – szakmai napok szervezése az infopontokon évente 2-2 alkalommal.

  • A II. Országos Szakmai Konferencia szervezése a napközbeni gyermekellátás szolgáltatói részére.

  • A MACSKE honlapján a módszertani munkával kapcsolatos és a területet érintő kérdésekben folyamatos, színvonalas tájékoztatás biztosítása.

  • Az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeinek figyelemmel kísérése, azok elterjesztésének és gyakorlati alkalmazásának segítése.

  • Egységes szolgáltatási adatbázis folyamatos aktualizálása és közzététele az egyesület honlapján.”

 

VII. Az OKJ-s képzési rendszer reformja 2021. évtől életbe lép

Az OKJ-s képzések átalakítása nyomán a szakképzési centrumokban, illetve néhány tőlük független, képzéssel foglalkozó szakiskolában, szakközépiskolában folyhat a képzés. Információk a kisgyermeknevelő-, gondozó képzési lehetőségekről bővebben:

A képzést megkezdve alkalmazható az alábbi jogszabály: 15/1998. (IV:30.)  NM rendeletben:

3/A. § (1) A szolgáltató, intézmény a szolgáltatói nyilvántartásba legfeljebb három év időtartamra ideiglenes hatállyal jegyezhető be, ha

….

b) a szakképesítéssel nem rendelkező, szakalkalmazottként foglalkoztatott személyek szükséges szakképesítésének megszerzése folyamatban van.

(2) Az (1) bekezdés alapján történő ideiglenes bejegyzés hatálya egyszer, legfeljebb újabb három év időtartamra meghosszabbítható.