Süli Zsuzsanna

Név: Süli Zsuzsanna

E-mail: sulizsuzsi@gmail.com

Végzettség

 • zenetanár, kamaraművész
 • gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár
 • családi napközi működtető

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő:

 • családi napközi/bölcsőde működtetés, szakmai vezetés, szolgáltatásnyújtás (7 év)
 • módszertani szakértő (fél év)
 • fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus (5 év)

Az eddigi szakmai tapasztalatok összefoglalása: 

 • egyesületi fenntartásban működő 2 családi napközi létrehozása
 • működéssel kapcsolatos szakmai dokumentáció kidolgozása és vezetése
 • munkatársak kiválasztása, képzésük előkészítése, bevezetésük a közös szakmai munkába, az egységes szemlélet kialakítása
 • külső és belső kommunikáció, kapcsolattartás és együttműködés (szülőkkel, engedélyeztető és szakmai szervezetekkel)
 • tevékenységek, programok, események tervezése és szervezése 
 • folyamatos napirend szervezése
 • SNI-s gyermekek beszoktatása és folyamatos segítése a csoportba való beilleszkedéshez, támogatás a pozitív viselkedési minták elsajátításához
 • szülők számára támogató kiscsoportos alkalmak szervezése
 • a zene jótékony és folyamatos jelenlétének biztosítása a gyerekek mindennapjaiban 

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei:

 • bölcsődés korú gyermekek gondozása, nevelése
 • az eltérő fejlődésmenetű gyerekek gondozása, nevelése
 • kommunikáció
 • játéktevékenységek 
 • napirend szervezés, hatékony munkarend
 • családi bölcsődében vezetett dokumentáció