Petes Beáta

Név: Petes Beáta

E-mail: beata.petes@gmail.com

Végzettség:

 • közgazdász (turizmus-szervezés és tanár),
 • Montessori alapképzés, 
 • családi napközi működtetője,
 • coach (Emotions Mentor)
 • képző (ATTE – Advanced Training for trainers in Europe)
 • releváns továbbképzések: 170 órás családi napközi hálózati menedzser és szakmai vezető képzés; Helyi közösségszervezés a kisgyermekes családok szükségletei mentén. 

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • családi napközi szolgáltatásnyújtó, fenntartó (9 év), 
 • családi bölcsőde működtető, fenntartó (1 év), 
 • egyesületi elnök (6 év), ügyvezető (4 év)
 • módszertani szakértő (2017-től családi bölcsődék, napközbeni gyermekfelügyelet),

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • nonprofit Kft. és egyesületi fenntartásban működő családi napközik/bölcsődék megálmodása, létrehozása, fenntartása;
 • a működéssel kapcsolatos szakmai és adminisztratív munka koordinálása, a dokumentáció kidolgozása és vezetése;
 • fenntartói feladatok ellátása, a munkatársak kiválasztása, támogatása, helyettesítése;
 • együttműködés a szülőkkel a bölcsődei szolgáltatásokban; szülőtréningek szervezése és vezetése,
 •  kommunikáció az ellenőrző szervekkel, intézményekkel, szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel és egyéb stakeholderekkel;
 • többnyelvű kisgyermekek gondozása, nevelése a kislétszámú közösségben. 

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • szolgáltatások lehetőségei a helyi közösségekkel való együttműködésben (szociális projektek, gyermek-és ifjúsági projektek, közösségfejlesztés, fenntarthatósági projektek, közösségi kertek),
 • környezet-tudatos szolgáltatói működés lehetőségei a napi munkában,
 • egészséges életmód a családi bölcsődében,
 • többnyelvű gyermekek gondozása,
 • változás- és krízismenedzsment,
 • alternatív napközbeni ellátás lehetőségei;
 • családi bölcsődei szolgáltatás működtetése egy telephelyen működő több szolgáltatás esetén.