Palkovics Józsefné

Név: Palkovics Józsefné

E-mail: anna.palkovics.tb@gmail.com

Végzettség:

 • csecsemő- és kisgyermeknevelő 
 • családi napközi működtetésére felkészítő tanfolyam
 • Gyermekjóléti alapellátásból szociális szakvizsga 
 • Intézetvezetői képesítés 
 • Szakgondozónő 
 • tereptanár 
 • minőségbiztosítás a bölcsődében, HACCP rendszer belső auditor 
 • Képzők képzése: bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyamok és a kiegészítő képzések oktatói számára 

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • családi napközi tanfolyamokon vizsgaelnök (2009-től)
 • családi napközi, majd családi bölcsőde fenntartója (2013-tól a fenntartó vezetőjeként)
 • családi napközi koordinátor kistérségi társulás megbízásából 2008-2009
 • mentor napközbeni gyermekellátó intézmények és szolgáltatások számára 2016-2018
 • mentori feladat a CSP-HB-18 „Családi bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” című projektek megvalósításában 2019.
 • MACSKE módszertani szakértő 2017-től
 • oktatás alapképzésben, továbbképzésekben (szolgáltatók, kisgyermeknevelők 1997-től)
 • oktatás családi bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatók részére 
 • MACSKE felügyelőbizottsági tagság 2019-tól

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • családi bölcsőde létrehozása, fenntartása, működtetése, szakmai projekt kidolgozása, 
 • szakmai dokumentáció-vezetés és hatékony vezetés megvalósításának segítése;
 • együttműködés a családi bölcsődékkel; kommunikáció az ellenőrző szervekkel, szolgáltatókkal – fentartókkal (hálózatépítés);
 • az adott település ellátórendszerébe történő „beágyazódás” segítése;
 • közreműködés képzésben – a képzés innovációjában.
 • hazai és nemzetközi pályázatok megírása, megvalósítása, értékelése, a fenntarthatóság lehetőségeinek megtervezése 

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • családi bölcsőde kialakításával/engedélyezéssel – fenntartásával, költséghatékony működtetésével, adminisztrációjával kapcsolatos kérdések
 • mindennapi gyakorlat a családi bölcsődés gyermekek nevelése, gondozása területén (egyéni szükségletek preferálása kiscsoportos otthonközeli ellátásban)
 • szakmai minőség – szakmai tudatosság segítése a „családias” ellátás során
 • SNI gyermekek nevelése, gondozása terén megszerzett tapasztalataim átadása
 • nevelési – gondozási – kommunikációs kérdésekben tanácsadás
 • gyakorló területek segítése, hospitálás szervezése