Murányi Beáta

Név: Murányi Beáta

E-mail: muranyibeata@gmail.com

Végzettségek:

 • pedagógia szakos bölcsész és tanár, szociálpedagógus
 • kisgyermekgondozó- nevelő 
 • családi napközi működtetője

Releváns továbbképzések: 

 • Pikler pedagógus képzés: szocializáció kurzus, gondozás kurzus (Pikler Alapítvány)
 • Távoktatási tananyagok fejlesztésének elmélete és gyakorlata tanfolyam (BME)
 • Az új moduláris rendszerű OKJ szerinti képzési programok kidolgozása (FOSZ)

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • napközbeni gyermekellátási területen működő, valamint a terület munkáját támogató szakmai szervezetek felnőttképzési, minőségirányítási, pályázati tevékenységében szakmai közreműködés (11 év)
 • oktatás a napközbeni gyermekellátásra felkészítő képzésekben nevelés-gondozás, szakmai személyiség- és készségfejlesztés témákban (11 év)
 • MACSKE módszertani szakértői és felnőttképzési szakmai vezetési tevékenység (2 év)

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • Gyermekek napközbeni ellátásához illeszkedő szakmai standardok munkacsoport munkájának koordinálása (EFOP 1.2.6. Családbarát Ország projekt).
 • 20/2017. EMMI rendelet szerinti képzések kidolgozása, tananyagfejlesztés szakmai vezetése (bölcsődei szolgáltatás, napközbeni gyfelügyeleti szolgáltatás szakmai területen
 • Felnőttképzési engedélyeztetési folyamat lebonyolítása: Fehérkereszt Baráti Kör Egyesület, Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete.
 • Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete pályázatírás „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása” a pályázat szakmai lebonyolítása.
 • Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány TÁMOP.5.4.4-09/1/C „Paradigmaváltás a családi gyermekellátásra való felkészítésben” c. programban pályázatírás, a pályázati programban szakmai tanácsadás, a családi napközi vezető munka, munkakör elemző műhelymunkájának vezetése, pedagógiai alapismeretek, hálózatépítés és minőségbiztosítás a családi napköziben, témában. E-learning alapú távoktatási tananyagfejlesztés és a tananyagfejlesztési munka koordinálása.
 • 2009-től folyamatosan oktatás és vizsgáztatási feladatok ellátása a napközbeni gyermekellátásra felkészítő képzési programokban
 • 2009-2011 Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány ügyvezetés.
 • Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány felnőttképzési intézményakkreditációja.
 • Családi napközi vezető képzés FAT akkreditációja.
 • HEFOP 2.2.1. „Átjárható házi gyermekellátási szolgáltatások” c. program tananyagfejlesztési munkájának módszertani vezetése és tananyagfejlesztés.

 

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • Nevelési-gondozási tevékenység minőségfejlesztése, pályázatírás, szakmai kompetenciafejlesztés, képzések-továbbképzések, jó gyakorlatok bemutatása, saját képzési programok kidolgozása.