Klinger Magdolna 

Név: Klinger Magdolna 

E-mail: klingermagdi@gmail.com

Végzettség:

 • gyógypedagógus-pszichopedagógus
 • Waldorf-pedagógus, 
 • családi napközi működtetője, gyermekellátó szolgáltatások koordinátora, helyettes szülő
 • szociális alapvizsga, szakvizsga gyermekjóléti alapellátásokból
 • továbbképzések: Képzők képzése: bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyamok és a kiegészítő képzések oktatói számára

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • családi napközi tanfolyamokon oktatás (2009-től)
 • családi napközi, majd családi bölcsőde fenntartója, működtetője, helyettese (2011 november-2019 december)
 • családi napközi koordinátor kistérségi társulás megbízásából 2008-2009
 • családi napközi koordinátor önkormányzat megbízásából 2012
 • oktatásszervező 2012-2014
 • mentor napközbeni gyermekellátó szolgáltatások számára 2016-2018
 • módszertani szakértő 2017-től
 • oktatás továbbképzésekben, családi bölcsődében, bölcsődében, óvodában dolgozó szakembereknek 2018
 • oktatás, alap- kiegészítő- és továbbképzésekben családi bölcsődében dolgozók és napközbeni gyermekfelügyeletet szolgáltatók részére 2019-től
 • MACSKE elnökségi tagság 2018-tól

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • családi bölcsőde fenntartása, működtetése, szakmai vezetése, szolgáltatásnyújtás családi bölcsődében
 • dokumentáció kidolgozása és vezetése;
 • együttműködés a szülőkkel családi bölcsődében; kommunikáció az ellenőrző szervekkel, intézményekkel
 • közreműködés tananyagfejlesztésben

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • családi bölcsőde fenntartásával, működtetésével, adminisztrációjával kapcsolatos kérdések
 • bölcsődés korúak nevelése, gondozása
 • eltérő fejlődésű gyermekek nevelése, gondozása
 • pszichopedagógiai tanácsadás
 • napközbeni gyermekellátó szolgáltatások kialakítása, engedélyeztetése