Dr. Torma Lászlóné

Név: Dr. Torma Lászlóné

E-mail: tormazsuzsa54@gmail.com

Végzettség: 

 • csecsemő és kisgyermekgondozó, bölcsődei szakgondozó
 • andragógus
 • CSANA működtető
 • 20 órás kiegészítő képzés
 • Képzők képzése-bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyamok és a kiegészítő képzések oktatói számára

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • 1977-ben kezdtem el dolgozni Pécsett az Anikó úti bölcsődében, mint csecsemő és kisgyermekgondozó. 
 • 1993-ban kineveztek a pécsi Módszertani Bölcsőde vezetőjének, majd 2003-tól regionális módszertani bölcsőde vezetőként segítettem a Dél-Dunántúli régió bölcsődei intézményeit és szakembereit. 
 • A bölcsődei minőségbiztosítás témakörében elvégeztem egy akkreditált képzést Budapesten (2002.) A minőségbiztosítás témakörében a bölcsődei standardok kidolgozásában részt vettem a munkacsoportok munkájában.
 • 2004 óta szerepelek a gyermekvédelmi szakértők névjegyzékében, bölcsődei ellátás és napközbeni ellátás területen.
 • FEEK andragógia BA alapszakára, a felnőttképzési szakirányt választva végeztem
 • Mint végzett andragógus, részt vettem a szakemberek továbbképzéseinek szervezésében, akkreditált továbbképzési programok kidolgozásában, támogatva a bölcsődei szakemberek szakmai ismereteinek bővülését.
 • 2009-ben megbízást kaptam a Kicsi Kék Bölcsőde vezetésére, ahol innovatív szakmai elképzeléseimet uniós pályázati forrásokból tudtam megvalósítani.
 • Tapasztalatot szereztem hazai és nemzetközi pályázatok megírásában, megvalósításában, értékelésében, a fenntarthatóság lehetőségeinek megtervezésében.  
 • 2010-ben sikeres TÁMOP pályázatból szakmai vezetőként koordináltam a Teklafaluban található Biztos Kezdet Gyerekházat, melynek szakmai támogatásában munkatársaim is nagy segítséget nyújtottak.
 • 2011 őszén lehetőséget kaptam, hogy bekapcsolódjak a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiában megfogalmazott javaslatok megvalósulását szakmailag támogató és mentoráló Gyerekesély Program munkájába.
 • Fontos számomra a hiteles és hatékony kommunikáció, melyre a szülőkkel, munkatársakkal, a bölcsődébe látogató szakemberekkel szemben is nagy szükség van.
 • A bölcsődében végzett eddigi munkám, szakmai tapasztalatom, a munkatársaimmal kialakított jó kapcsolatom, az új iránti igényem és fogékonyságom, megfelelő alapot adnak az elkezdett munka folytatására. 2019 májusában 42 év bölcsődei ellátás területén végzett munka után, nyugdíjba vonultam, de elkezdtem dolgozni a MACSKE csapatában, mint szakértő.

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • családi bölcsődei szolgáltatás működtetése hálózatban, valamint egy telephelyen működő több szolgáltatás esetén;
 • a családi bölcsőde működtetése, dokumentáció vezetése;
 • szakmai program készítés
 • folyamatos napirend szervezése