Éginé Soós Tímea

Név: Éginé Soós Tímea 

E-mail: timi@bababirtok.hu

Végzettség:

 • általános iskolai tanító, német nemzetiségi tanító
 • családi napközi szolgáltatást nyújtó
 • továbbképzések: 

„Egyedi fejlődésmenetű gyermekek nevelése mozgásterápiákkal, kiegészítő pedagógiai eljárásokkal” (30 óra), „Mentorálás szintjei” (20 óra), „Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglalkozó szakembereknek” (30 óra)

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • családi napközi szolgáltatásnyújtó, helyettes (2008-tól), 
 • családi bölcsőde működtető (2008-tól), 
 • koordinátor (2015-től)
 • módszertani szakértő (2017-től),
 • családi bölcsőde gyakorlatvezetés csecsemőgondozó-kisgyermeknevelő felsőfokú szakképzésben és főiskolai alapszakon (2011-től),
 • egyesületi elnök (2008-tól)

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • egyesület létrehozása, a működéssel járó feladatok ellátása elnökként
 • az egyesületi fenntartásban működő családi napközik/bölcsődék létrehozása, hálózati működtetése;
 • a működéssel kapcsolatos szakmai munka koordinálása, a dokumentáció kidolgozása és vezetése;
 • fenntartói feladatok ellátása, a munkatársak kiválasztása, helyettesítése;
 • belső és külső kommunikáció, kapcsolattartás és együttműködés a szülőkkel a bölcsődei szolgáltatásban,
 • kapcsolattartás az ellenőrző szervekkel
 • pályázatok írása, a nyertes pályázatok szakmai vezetése (TÁMOP, EFOP, TOP)

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • családi bölcsődei szolgáltatás működtetése hálózatban, valamint egy telephelyen működő több szolgáltatás összehangolása
 • a családi bölcsőde működtetése, dokumentáció vezetése;
 • külső-belső kommunikáció
Read more

Gál-Keller Szilvia

Név: Gál-Keller Szilvia 

E-mail: fejlesztokuckocsana@gmail.com

Végzettség:

 • történelem-német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 
 • PR szakközgazdász,
 • családi napközi működtetője,
 • kisgyermekgondozó,-nevelő (középfokú)

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • családi bölcsőde működtető (12 év), 
 • koordinátor (3 év), 
 • mentor (3 hónap), 
 • módszertani szakértő (3 év)

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • Alapítványi fenntartásban működő 4 családi napközi létrehozása, később hálózattá szervezése.
 • A működésükkel kapcsolatos szakmai dokumentáció kidolgozása és vezetése.
 • A munkatársak kiválasztása, képzésük előkészítése.
 • Belső és külső kommunikáció, kapcsolattartás és együttműködés a szülőkkel a bölcsődei szolgáltatásban. 
 • Kapcsolattartás az ellenőrző szervezetekkel.
 • A szolgáltatás működtetésével, fenntartásával kapcsolatos különbségek a családi napközihez képest.
 • Folyamatos napirend szervezése.
 • A szabad játék szerepének hangsúlyossága a gyermek gondolkodásfejlődésében. A játéktevékenységgel kapcsolatos feladatok szervezése a bölcsődei szolgáltatásban életkori csoportonként és játéktevékenység fajtánként. 

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • játéktevékenység a gyerekekkel
 • a családi bölcsődében vezetett iratminták
 • kommunikációs csatornák
 • A bölcsődei szolgáltatás működtetése egy telephelyen működő több szolgáltatás esetén
 • folyamatos napirend szervezése
Read more

Klinger Magdolna 

Név: Klinger Magdolna 

E-mail: klingermagdi@gmail.com

Végzettség:

 • gyógypedagógus-pszichopedagógus
 • Waldorf-pedagógus, 
 • családi napközi működtetője, gyermekellátó szolgáltatások koordinátora, helyettes szülő
 • szociális alapvizsga, szakvizsga gyermekjóléti alapellátásokból
 • továbbképzések: Képzők képzése: bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyamok és a kiegészítő képzések oktatói számára

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • családi napközi tanfolyamokon oktatás (2009-től)
 • családi napközi, majd családi bölcsőde fenntartója, működtetője, helyettese (2011 november-2019 december)
 • családi napközi koordinátor kistérségi társulás megbízásából 2008-2009
 • családi napközi koordinátor önkormányzat megbízásából 2012
 • oktatásszervező 2012-2014
 • mentor napközbeni gyermekellátó szolgáltatások számára 2016-2018
 • módszertani szakértő 2017-től
 • oktatás továbbképzésekben, családi bölcsődében, bölcsődében, óvodában dolgozó szakembereknek 2018
 • oktatás, alap- kiegészítő- és továbbképzésekben családi bölcsődében dolgozók és napközbeni gyermekfelügyeletet szolgáltatók részére 2019-től
 • MACSKE elnökségi tagság 2018-tól

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • családi bölcsőde fenntartása, működtetése, szakmai vezetése, szolgáltatásnyújtás családi bölcsődében
 • dokumentáció kidolgozása és vezetése;
 • együttműködés a szülőkkel családi bölcsődében; kommunikáció az ellenőrző szervekkel, intézményekkel
 • közreműködés tananyagfejlesztésben

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • családi bölcsőde fenntartásával, működtetésével, adminisztrációjával kapcsolatos kérdések
 • bölcsődés korúak nevelése, gondozása
 • eltérő fejlődésű gyermekek nevelése, gondozása
 • pszichopedagógiai tanácsadás
 • napközbeni gyermekellátó szolgáltatások kialakítása, engedélyeztetése
Read more

Korintus Mihályné dr.

Név: Korintus Mihályné dr.

E-mail: mkorintus@hotmail.com

Végzettség:

 • pszichológus, angol nyelvtanár
 • pedagógiai szakpszichológus
 • egyetemi tudományos fokozat fejlődéslélektanból: kisgyermekek időismeretének fejlődése
 • közigazgatási alapvizsga
 • továbbképzések: Képzők képzése: bölcsődei és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyamok és a kiegészítő képzések oktatói számára.

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő:

 • bölcsődei ellátással kapcsolatos kutatások, módszertani fejlesztések, nemzetközi szakmai együttműködések keretében végzett munka 1976-2011 
 • családi napközivel kapcsolatos hazai kutatás, módszertan, tapasztalatcserék 1996-1999, nemzetközi kutatások 2000-2011 (tárgyi és személyi feltételek, ellátás színvonala, stb.)
 • gyermekek napközbeni ellátásának módszertani és szakmai ellenőrzési feladatai, szakmai programok véleményezése 2012-2016
 • Magyar Bölcsődék Egyesületének tagja, majd alelnöke 1996-2015
 • MACSKE módszertani szakértő 2017-től

Eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása:

 • a családi bölcsődék magyarországi kialakításához, működésük beindításához kapcsolódó munkában való részvétel
 • a bölcsődei és családi napközi ellátás tárgyi és személyi feltételeivel, ellátás színvonalával, dolgozók végzettségével, szülőkkel való együttműködéssel, az ellátásba való bevonásukkal kapcsolatos munka
 • kormányhivatali ellenőrzéshez kapcsolódó (bölcsődei és családi napközi, majd családi bölcsődei) módszertani és szakmai ellenőrzési tevékenység, szakmai programok véleményezése 2012-2016
 • módszertani levelek, iránymutatások kidolgozása a bölcsődei ellátáshoz és a családi napközi/bölcsőde ellátáshoz kapcsolódóan 
 • bölcsődei ellátás színvonalának felmérése 1994-1997
 • publikálás a gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó témakörökben, magyar és angol nyelven.

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei:

 • szakmai program készítés
 • fejlődéslélektani ismeretek
 • módszertan
 • játék tevékenység
Read more

Magyarfalvi Éva

Név: Magyarfalvi Éva 

E-mail: koltai.eva54@gmail.com

Végzettség: 

 • Kisgyermeknevelő,-gondozó /szakgondozónő/
 • Szociálpedagógus
 • Pedagógia szakos bölcsész
 • Tereptanár
 • Szociális alapvizsga, szakvizsga gyermekjóléti alapellátásokból

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • mentor napközbeni gyermekellátó szolgáltatások számára 
 • módszertani szakértő 
 • vizsgáztatás továbbképzéseken, családi bölcsődében, bölcsődében, bölcsődei dajka képzésen
 • Képzők képzése-bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyamok és a kiegészítő képzések oktatói számára óvodában dolgozó szakembereknek

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása:

 • Bölcsődében szerzett kisgyermeknevelői tapasztalatomat, a módszertani munkám során kamatoztattam tovább.
 • Családi napközi, és a családi bölcsődei szolgáltatások támogatása. 
 • Pályázati projektek szakmai megvalósítójaként is volt alkalmam a területen találkozni a családi napközi működtetőkkel, akik szolgáltatásaikat átalakították családi bölcsődékké vagy épp új családi bölcsődéket hoztak létre.

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei: 

 • Több évtizedes tapasztalataim alapján segíteni tudom a családi bölcsődék és más bölcsődei ellátási formák, napközbeni ellátási formák kialakítását és működését
 • Szakmai készségfejlesztés
 • Oktatás, képzés, módszertani feladatok ellátása
 • A szakmai, gondozási feladatok ellátása
 • Tárgyi feltételek kialakítása, a tevékenység szervezése /napirend/, a játéktevékenység szervezése.
Read more

Marosvölgyi Ágnes Anna

Név: Marosvölgyi Ágnes Anna

Email cím:

Végzettség: 

 • szociológus, társadalomismeret szakos tanár
 • fejlesztő pedagógus
 • kisgyermekgondozó-, nevelő
 • családi bölcsőde üzemeltetője
 • kiegészítő képzés bölcsődei szolgáltatásnyújtók részére
 • képzők képzése
 • egyéb szakirányú: pl. Komplex mozgásterapeuta (Kulcsár-módszer), Korai mozgásfejlesztés-mozgásprogram eltérő fejlődésmenetű 0-8 éves korosztály számára (Tótszöllősy) 

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • Oktatási vezető (2009-től) 
 • Családi bölcsőde működtetője és vezetője (2011-től)
 • Családi bölcsőde működtetője – képző (2012-től)
 • OKJ vizsgaelnök és vizsgabizottsági tag (2011-től)
 • Felnőttképzési program és intézményi szakértő (2014-től)
 • Oktató, oktatásszervező (2015-től)
 • Módszertani szakértő (2017-től)

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása:

 • családi napközi, majd családi bölcsődehálózat üzemeltetése
  (bölcsőde vezetése, szervezés, adminisztrálás szülőkkel, gyermekintézményekkel való kapcsolattartás irányítás és munkáltatói feladatkörök ellátása)
 • képzési programok írása, engedélyezése, ellenőrzése, minősítése
 • képzések megszervezése, megtartása
 • helyszíni módszertani ellenőrzések lebonyolítása 
 • szakmai programok elbírálása
 • képzések engedélyezése szociális, pedagógus és felnőttképzési területen

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei:

 • családi bölcsőde engedélyeztetéssel, működtetésével és ügyvitelével kapcsolatos feladatok
 • szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos tudnivalók
 • eltérő fejlődés jelei, kompetenciahatár, kötelességek
Read more

Mészáros Andrea

Név: Mészáros Andrea

E-mail: mesziandrea@kek-madar.hu

Végzettség:

 • szociális munka, szociálpolitikus egyetemi diploma 
 • szenzoros integrációs terapeuta 
 • nonprofit menedzser 
 • Supported Employment 
 • Európai adományszervezési menedzser
 • családi napközi működtető,
 • Projekttervező 
 • Manager in the social economy 
 • továbbképzések: Mozgás- és környezettudatosság az első életévekben (2018); Játék az első életévekben (2018); Családpedagógia (2018); Képzők képzése: bölcsődei és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyamok és a kiegészítő képzések (SZKK/2018/10). 

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • családi napközit, jelenleg családi bölcsődét működtetek 2002 óta 
 • több mint egy évtizede részt veszek szociális, rehabilitációs szakemberek és társadalmi vállalkozók felsőoktatásában és felnőttképzésében
 • családi napközi felkészítő képzésen oktató és tanfolyamszervező (2004-2016)
 • családi bölcsőde szolgáltatásnyújtók számára szervezett tanfolyamok tananyag-fejlesztésében szakértőként részt vettem (2017)
 • MACSKE módszertani szakértő (2017-től)
 • munkahelyi bölcsődei szakértő, a munkahelyi bölcsődék népszerűsítését végző munkacsoport vezetője (2017-2018)
 • MACSKE elnökhelyettese 2013-2019 között 

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • közel két évtizedes tapasztalat bölcsődei szolgáltatások működtetése terén 
 • társadalmi vállalkozások működtetése 2007 óta; kutatás és publikálás társadalmi küldetéssel rendelkező vállalkozások pénzügyi fenntarthatósága területén;
 • 2015 óta saját tapasztalatok a kooperatív vezetői módszerek, a méltányos besorolási és ösztönző bérrendszer bevezetése és használata terén, a kiválóság modellek, teljes körű minőségirányítás közhasznú szolgáltatásokban való adaptációjában

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • a helyi igényeknek megfefelő bölcsődei szolgáltatások létrehozása és működtetése, helyi beágyazódás, szakmai kapcsolatok kialakításának segítése;
 • munkahelyi bölcsőde létrehozása és kialakítása, az érintettek, kedvezményezettek szempontjainak, érdekeinek azonosítása és összehangolása; 
 • fenntarthatóságot biztosító üzleti terv, business canvas, különböző cash flow forgatókönyvek tervezése, elemzése; 
 • munkavállalók elköteleződését és a szolgáltatás igénybevevőinek elégedettségét erősítő minőségirányítási eszközök kidolgozás, alkalmazása.
Read more

Kisdi Réka

Név: Kisdi Réka

E-mail: rekisdi@gmail.com

Végzettség: 

 • Szociálpedagógus
 • CSANA működtető
 • Kisgyermekgonodozó-nevelő
 • Közigazgatási alapvizsga
 • Bölcsődei és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyam és a kiegészítő képzés – képzők képzése

Eddigi szakirányú tevékenységek és szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • 2016-2017 Család-, Ifjúság és Népesedéspolitika Intézet képzési csoportjában dolgoztam, ahol az engedélyezett Családi Napközit működtető tanfolyamok, Házi gyermekfelügyelet tanfolyamok bejelentésével és a képzésszervező intézményekkel tartottuk a kapcsolatot és nyújtottunk szakmai segítséget. 
 • 2016-2017 EMMI Népesedés és gyermekügyi főosztályán a napközbeni kisgyermekellátást nyújtó intézmények módszertani feladatainak ellátása, szakmai programok véleményezése
 • 2017- folyamatos: a Családbarát Ország NKKft. képzésszervezés, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó, a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó és kiegészítő képzésekhez készített tananyagok koordinálása, 
 • A bölcsődei szolgáltató munkakör betöltéséhez szükséges képzések és továbbképzések szervezése
 • A képzésekhez kapcsolódó vizsgák szervezése, vizsgabizottsági tagként való részvétel
 • A 2017- MACSKE módszertani szakértői feladatok ellátása

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei: 

 • képzés, továbbképzés, módszertani feladatok 
 • szervezési feladatok (játék, napirend)
 • tárgyi feltételek kialakítása
 • szakmai készségfejlesztés
 • családi bölcsődék ellátási formáinak kialakítása
Read more

Murányi Beáta

Név: Murányi Beáta

E-mail: muranyibeata@gmail.com

Végzettségek:

 • pedagógia szakos bölcsész és tanár, szociálpedagógus
 • kisgyermekgondozó- nevelő 
 • családi napközi működtetője

Releváns továbbképzések: 

 • Pikler pedagógus képzés: szocializáció kurzus, gondozás kurzus (Pikler Alapítvány)
 • Távoktatási tananyagok fejlesztésének elmélete és gyakorlata tanfolyam (BME)
 • Az új moduláris rendszerű OKJ szerinti képzési programok kidolgozása (FOSZ)

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • napközbeni gyermekellátási területen működő, valamint a terület munkáját támogató szakmai szervezetek felnőttképzési, minőségirányítási, pályázati tevékenységében szakmai közreműködés (11 év)
 • oktatás a napközbeni gyermekellátásra felkészítő képzésekben nevelés-gondozás, szakmai személyiség- és készségfejlesztés témákban (11 év)
 • MACSKE módszertani szakértői és felnőttképzési szakmai vezetési tevékenység (2 év)

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • Gyermekek napközbeni ellátásához illeszkedő szakmai standardok munkacsoport munkájának koordinálása (EFOP 1.2.6. Családbarát Ország projekt).
 • 20/2017. EMMI rendelet szerinti képzések kidolgozása, tananyagfejlesztés szakmai vezetése (bölcsődei szolgáltatás, napközbeni gyfelügyeleti szolgáltatás szakmai területen
 • Felnőttképzési engedélyeztetési folyamat lebonyolítása: Fehérkereszt Baráti Kör Egyesület, Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete.
 • Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete pályázatírás „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása” a pályázat szakmai lebonyolítása.
 • Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány TÁMOP.5.4.4-09/1/C „Paradigmaváltás a családi gyermekellátásra való felkészítésben” c. programban pályázatírás, a pályázati programban szakmai tanácsadás, a családi napközi vezető munka, munkakör elemző műhelymunkájának vezetése, pedagógiai alapismeretek, hálózatépítés és minőségbiztosítás a családi napköziben, témában. E-learning alapú távoktatási tananyagfejlesztés és a tananyagfejlesztési munka koordinálása.
 • 2009-től folyamatosan oktatás és vizsgáztatási feladatok ellátása a napközbeni gyermekellátásra felkészítő képzési programokban
 • 2009-2011 Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány ügyvezetés.
 • Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány felnőttképzési intézményakkreditációja.
 • Családi napközi vezető képzés FAT akkreditációja.
 • HEFOP 2.2.1. „Átjárható házi gyermekellátási szolgáltatások” c. program tananyagfejlesztési munkájának módszertani vezetése és tananyagfejlesztés.

 

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • Nevelési-gondozási tevékenység minőségfejlesztése, pályázatírás, szakmai kompetenciafejlesztés, képzések-továbbképzések, jó gyakorlatok bemutatása, saját képzési programok kidolgozása.
Read more

Palkovics Józsefné

Név: Palkovics Józsefné

E-mail: anna.palkovics.tb@gmail.com

Végzettség:

 • csecsemő- és kisgyermeknevelő 
 • családi napközi működtetésére felkészítő tanfolyam
 • Gyermekjóléti alapellátásból szociális szakvizsga 
 • Intézetvezetői képesítés 
 • Szakgondozónő 
 • tereptanár 
 • minőségbiztosítás a bölcsődében, HACCP rendszer belső auditor 
 • Képzők képzése: bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyamok és a kiegészítő képzések oktatói számára 

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • családi napközi tanfolyamokon vizsgaelnök (2009-től)
 • családi napközi, majd családi bölcsőde fenntartója (2013-tól a fenntartó vezetőjeként)
 • családi napközi koordinátor kistérségi társulás megbízásából 2008-2009
 • mentor napközbeni gyermekellátó intézmények és szolgáltatások számára 2016-2018
 • mentori feladat a CSP-HB-18 „Családi bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” című projektek megvalósításában 2019.
 • MACSKE módszertani szakértő 2017-től
 • oktatás alapképzésben, továbbképzésekben (szolgáltatók, kisgyermeknevelők 1997-től)
 • oktatás családi bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatók részére 
 • MACSKE felügyelőbizottsági tagság 2019-tól

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • családi bölcsőde létrehozása, fenntartása, működtetése, szakmai projekt kidolgozása, 
 • szakmai dokumentáció-vezetés és hatékony vezetés megvalósításának segítése;
 • együttműködés a családi bölcsődékkel; kommunikáció az ellenőrző szervekkel, szolgáltatókkal – fentartókkal (hálózatépítés);
 • az adott település ellátórendszerébe történő „beágyazódás” segítése;
 • közreműködés képzésben – a képzés innovációjában.
 • hazai és nemzetközi pályázatok megírása, megvalósítása, értékelése, a fenntarthatóság lehetőségeinek megtervezése 

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • családi bölcsőde kialakításával/engedélyezéssel – fenntartásával, költséghatékony működtetésével, adminisztrációjával kapcsolatos kérdések
 • mindennapi gyakorlat a családi bölcsődés gyermekek nevelése, gondozása területén (egyéni szükségletek preferálása kiscsoportos otthonközeli ellátásban)
 • szakmai minőség – szakmai tudatosság segítése a „családias” ellátás során
 • SNI gyermekek nevelése, gondozása terén megszerzett tapasztalataim átadása
 • nevelési – gondozási – kommunikációs kérdésekben tanácsadás
 • gyakorló területek segítése, hospitálás szervezése
Read more

Petes Beáta

Név: Petes Beáta

E-mail: beata.petes@gmail.com

Végzettség:

 • közgazdász (turizmus-szervezés és tanár),
 • Montessori alapképzés, 
 • családi napközi működtetője,
 • coach (Emotions Mentor)
 • képző (ATTE – Advanced Training for trainers in Europe)
 • releváns továbbképzések: 170 órás családi napközi hálózati menedzser és szakmai vezető képzés; Helyi közösségszervezés a kisgyermekes családok szükségletei mentén. 

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • családi napközi szolgáltatásnyújtó, fenntartó (9 év), 
 • családi bölcsőde működtető, fenntartó (1 év), 
 • egyesületi elnök (6 év), ügyvezető (4 év)
 • módszertani szakértő (2017-től családi bölcsődék, napközbeni gyermekfelügyelet),

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • nonprofit Kft. és egyesületi fenntartásban működő családi napközik/bölcsődék megálmodása, létrehozása, fenntartása;
 • a működéssel kapcsolatos szakmai és adminisztratív munka koordinálása, a dokumentáció kidolgozása és vezetése;
 • fenntartói feladatok ellátása, a munkatársak kiválasztása, támogatása, helyettesítése;
 • együttműködés a szülőkkel a bölcsődei szolgáltatásokban; szülőtréningek szervezése és vezetése,
 •  kommunikáció az ellenőrző szervekkel, intézményekkel, szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel és egyéb stakeholderekkel;
 • többnyelvű kisgyermekek gondozása, nevelése a kislétszámú közösségben. 

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • szolgáltatások lehetőségei a helyi közösségekkel való együttműködésben (szociális projektek, gyermek-és ifjúsági projektek, közösségfejlesztés, fenntarthatósági projektek, közösségi kertek),
 • környezet-tudatos szolgáltatói működés lehetőségei a napi munkában,
 • egészséges életmód a családi bölcsődében,
 • többnyelvű gyermekek gondozása,
 • változás- és krízismenedzsment,
 • alternatív napközbeni ellátás lehetőségei;
 • családi bölcsődei szolgáltatás működtetése egy telephelyen működő több szolgáltatás esetén.
Read more

Ráczné Olasz Edit

Név:Ráczné Olasz Edit

E-mail: jose2004@ invitel.hu

Végzettség:

 • Óvónő 
 • Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
 • Szociális tereptanár
 • Képzők képzése: bölcsődei és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyamok és a kiegészítő képzések (SZKK/2018/13).
 • Kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére megnevezésű tanfolyam EMMMI/2018/CSBO /MBK/2019/13

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • családi napközi tanfolyam oktatás (2000-től 2017-ig), tanfolyamszervezés, tananyag készítése, fejlesztése 
 • Családi napközik működésének segítése, majd hálózatba szervezése10 családi napközi működtetése koordinálása (10 év)
 • Házi segítségnyújtó tanfolyam tananyag kidolgozás, tanfolyam szervezése, oktatás
 • Házi segítségnyújtás működtetés a családi napközik keretén belül (2év)
 • Családi napközi, helyettes koordinátor (2007-2017) 
 • Családi bölcsőde hálózat működtető (2017-től, 3 szolgáltatásban jelenleg)
 • Koordinátor, egyesületi elnök (2014-től jelenleg is),
 • Módszertani szakértő (2015-től)
 • Oktatás és gyakorlatvezetés gyermekfelügyelő és dajka képzésben (2008-2017-ig)
 • EFOP 3.11.-14-2015-0001 Kisgyermekkori Nevelés Támogatása kiemelt projektben koordinátori feladatok ellátása országosan 
 • Kiegészítő 20 órás képzése a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére megnevezésű tanfolyam EMMMI/2018/CSBO OKTATÁS
 • Bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére megnevezésű 100 órás képzés EMMMI/2019 OKTATÓ

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • egyesületi fenntartásban működő családi napközik/bölcsődék létrehozása, hálózati működtetése;
 • a működéssel kapcsolatos szakmai munka koordinálása, a dokumentáció kidolgozása és vezetése;
 • fenntartói feladatok ellátása, a munkatársak kiválasztása, képzése, helyettesítése;
 • együttműködés a szülőkkel a bölcsődei szolgáltatásokban; kommunikáció az ellenőrző szervekkel, intézményekkel;
 • családi napközi és családi bölcsöde képzések megszervzése, oktatás 

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • családi bölcsődei szolgáltatás működtetése hálózatban, valamint egy telephelyen működő több szolgáltatás esetén;
 • a családi bölcsőde működtetése, dokumentáció vezetése;
Read more

Schreindorferné Sárközi Valéria

Név:  Schreindorferné Sárközi Valéria

E-mail:  valeria.sarkozi03@gmail.com

Végzettség: 

 • csecsemő és kisgyermeknevelő
 • kisgyermek ellátási tanácsadó
 • családi bölcsőde vezető
 • tereptanár

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő:

 • családi bölcsőde vezető (12 év)
 • koordinátor (2) 2 év
 • módszertani szakértő (2 év)
 • oktatás (10 év)

Eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása

 • Alapítványi által működtetett családi bölcsőde létrehozása, vezetése, népszerűsítése, dokumentáció tervezés készítés, szakmai anyagok összeállítása. (napirend, házirend stb)
 • Munkatársak képzése, munkába állás segítése, munkaügyi központ adta lehetőségek kiaknázása
 • Kapcsolattartás társintézményekkel, önkormányzatokkal
 • Képzés szervezése, vizsgák lebonyolítása
 • Hallgatókkal családi (napközik) ma bölcsődék látogatása, tapasztalatcsere
 • Polgármesteri találkozók szervezése, bonyolítása
 • Kiegészítő képzésben oktatói jelenlét (20, 100 órás Szfvár, Tata)
 • Családi bölcsődék szakmai látogatása

Milyen szakterületen tud leginkább segíteni, mik az erősségei:

 • rendezvény szervezési feladatok elvégzése
 • szülőkkel való kapcsolattartás
 • berendezés felszerelés megtervezése, csoportszoba hangulatos kialakítása
 • kert rendezés feng-sui elvek mentén
 • konfliktus megoldás (gyermek-gyermek, gyermek-gondozó)
 • játéktevékenység segítése
 • család -bölcsőde kapcsolat erősítése
Read more

Süli Zsuzsanna

Név: Süli Zsuzsanna

E-mail: sulizsuzsi@gmail.com

Végzettség

 • zenetanár, kamaraművész
 • gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár
 • családi napközi működtető

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő:

 • családi napközi/bölcsőde működtetés, szakmai vezetés, szolgáltatásnyújtás (7 év)
 • módszertani szakértő (fél év)
 • fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus (5 év)

Az eddigi szakmai tapasztalatok összefoglalása: 

 • egyesületi fenntartásban működő 2 családi napközi létrehozása
 • működéssel kapcsolatos szakmai dokumentáció kidolgozása és vezetése
 • munkatársak kiválasztása, képzésük előkészítése, bevezetésük a közös szakmai munkába, az egységes szemlélet kialakítása
 • külső és belső kommunikáció, kapcsolattartás és együttműködés (szülőkkel, engedélyeztető és szakmai szervezetekkel)
 • tevékenységek, programok, események tervezése és szervezése 
 • folyamatos napirend szervezése
 • SNI-s gyermekek beszoktatása és folyamatos segítése a csoportba való beilleszkedéshez, támogatás a pozitív viselkedési minták elsajátításához
 • szülők számára támogató kiscsoportos alkalmak szervezése
 • a zene jótékony és folyamatos jelenlétének biztosítása a gyerekek mindennapjaiban 

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei:

 • bölcsődés korú gyermekek gondozása, nevelése
 • az eltérő fejlődésmenetű gyerekek gondozása, nevelése
 • kommunikáció
 • játéktevékenységek 
 • napirend szervezés, hatékony munkarend
 • családi bölcsődében vezetett dokumentáció
Read more

Szabó Mónika

Név: Szabó Mónika

E-mail: sz.monika.macske@gmail.com

Végzettség:

 • pedagógia-technika szakos tanár, oktatástechnológia szakirány
 • gyógypedagógus – pszichopedagógus: mozgás és – anyanyelvi fejlesztés, viselkedési és magatartási problémák, beilleszkedési nehézség, korai intervenció 
 • családi napközi, családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet működtetője,
 • továbbképzések: csana vezetői, bölcsődei és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett kiegészítő képzés és módszertani műhelymunkák. 

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • családi napközi szolgáltatásnyújtó és fenntartó (2009-2017; óvoda, iskola utáni napközi), 
 • családi bölcsőde működtető (2017-2019), 
 • koordinátor, szakmai vezető (2019-2020), 
 • alapítványi elnök (2009-től), 
 • módszertani szakértő (2019-től családi bölcsődében, napközbeni gyermekfelügyeletben),
 • módszertani gyakorlatvezetés, szakmai mentorálás 2009 – től

 

 

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • alapítványi fenntartásban működő családi napközik/bölcsődék létrehozása, hálózati működtetése;
 • a működéssel kapcsolatos szakmai munka koordinálása, a dokumentáció kidolgozása és vezetése;
 • fenntartói feladatok ellátása, a munkatársak kiválasztása, képzése, helyettesítése;
 • együttműködés a szülőkkel a bölcsődei szolgáltatásokban; kommunikáció az ellenőrző szervekkel, intézményekkel;

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • családi bölcsődei szolgáltatás működtetése egy telephelyen működő több szolgáltatás esetén is;
 • a családi bölcsőde működtetése, dokumentáció vezetése;
 • tapasztalatok alternatív napközbeni ellátásban;
 • fejlődéspszichológiai, gyógypedagógiai és szakmódszertani gyakorlatvezetési tapasztalatok;
 • korai intervenció és inkluzív szemlélet a családi bölcsödében;
 • szülői hatékonyság támogatása;
 • humánerőforrás menedzsment;
 • változásmenedzselés.
Read more

Szalai Lászlóné

Név: Szalai Lászlóné 

E-mail: neuberger.adl54@gmail.com

Végzettség:

 • szociálpedagógus
 • családi napközi működtetője

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • családi napközi-családi bölcsőde működtető (15 év), 
 • koordinátor (1év), 
 • módszertani szakértő (3 év)

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • Társulásos fenntartásban működő 8 családi napközi-bölcsőde létrehozása, később hálózattá szervezése.
 • Kistérségi feladatellátás szervezése több fenntartó bevonásával 
 • Családi bölcsődék létrehozásában, működtetésében segítségnyújtás
 • Egyházi, civil és önkormányzati fenntartású családi bölcsőde koordinálása

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • a családi bölcsőde, mint a jelzőrendszer tagja
 • bölcsődei szolgáltatás működtetése társulásos  formában működő több szolgáltatás esetén
 • családi bölcsőde más intézményekkel való kapcsolattartása
 • családi bölcsődében vezetett iratminták

 

Read more

Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes

Név: Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes 

E-mail: nyitrai.agnes4@gmail.com

Végzettség:

 • okleveles általános iskolai tanító
 • okleveles pedagógia szakos előadó
 • dr. univ. fokozat neveléstudományból 
 • PhD fokozat neveléstudományból
 • személyközpontú mentálhigiénés counsellor képzettség (3 éves, 300 órás képzés)
 • Képzők képzése-bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyamok és a kiegészítő képzések oktatói számára
 • képzők képzése: pedagógiai tanácsadás és játék az első életévekben c. továbbképzésekre

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • bölcsődei terület: módszertani kutatás-fejlesztés (1981 óta)
 • napközbeni kisgyermekellátás terület: módszertani fejlesztésekben részvétel (1990-es évek közepe óta)
 • gondozónő / kisgyermeknevelő/ családi bölcsőde-működtető képzések programjainak kidolgozása, tantervfejlesztések, oktatásban részvétel
 • szakmai monitorozásban részvétel
 • felsőoktatási tapasztalat a pedagógusképzés és továbbképzés területén (1998 óta)
 • kutatás, publikálás magyar és idegen nyelven
 • doktori képzésben részvétel: témavezetés és opponensi tevékenység

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • családi bölcsődei nevelés-gondozás kérdései (főleg: játék, mese-vers, felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolat, szülőkkel való együttműködés, családi nevelés támogatása)
 • képzés, továbbképzés
 • monitorozás
 • alternatív ellátás: szakmai profil kialakítása, pedagógiai vonatkozások, szülőkkel együttműködés
Read more

Petra Tünde

Név: Petra Tünde

E-mail: petra.tunde171@gmail.com  

 

Végzettség:

 • Szociálpedagógus/kriminálpedagógiai szakirány
 • Közigazgatási alap- és szakvizsga (2011)
 • Szociális szakvizsga- gyermekjóléti alapellátások (2017)
 • Mediátor- munkahelyi mediáció, Life coach.
 • Gyermekvédelmi szakértő (2016)
 • Csecsemő- és kisgyermekgondozó

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő:

 • Családi/munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások (alap – és szakellátások) hatósági -Budapest Főváros Kormányhivatala-/módszertani – NRSZH- szakmai ellenőrzése, szakmai programok véleményezése. (5 év)
 • A működéssel kapcsolatos szakmai és adminisztratív munka koordinálása, a dokumentációk kidolgozása és vezetésének segítése. Speciális házirend és pandémiás protokoll elkészítése. (5 éve- jelenleg is)
 • Bölcsődei/családi bölcsődei szaktanácsadás, szakértés, koordináció. (2 éve- jelenleg is)
 • Országos gyermekvédelmi szakértői feladatok- bölcsődei ellátás- területe (3 éve- jelenleg is)
 • Fővárosi észlelő- és jelzőrendszer működtetése-koordinálása. Mentori feladatok ellátása. (3 év)
 • Konferenciák, előadások, képzések szervezése, lebonyolítása, oktatás, szakmai előadások megtartása. (5 éve- jelenleg is)
 • Közvetítői tevékenység Igazságügyi Minisztérium által bejegyzett (11 éve- jelenleg is)
 • Gyermekvédelmi feladatok ellátása (alap és szakellátás) (9 év)

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • intézmény vezetés (óvoda, bölcsőde, családi bölcsőde)
 • oktatói munka OKJ, BA, MA felsőfokú oktatásban mesteroktatóként 
 • kisgyermeknevelői munka tapasztalat
 • ellenőrzés családi, mini és bölcsődében
 • pályázatokban szakértőként való közreműködés, a tervezéstől a kivitelezésig
 • publikációk a kisgyermeknevelés téma körében
 • előadások megtartása, kisgyermeknevelés témaköreibe
 • projektekben való közreműködés a kisgyermeknevelés területén

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei:

 • Családi bölcsődék, munkahelyi bölcsődék, napközbeni gyermekfelügyeletet nyújtó szolgáltatások (hálózatban- egy vagy több telephelyen-, vagy anélkül) fenntartásával, kialakításával, működtetésével, engedélyeztetésével, hatósági/módszertani ellenőrzésével kapcsolatos kérdések.
 • Szakmai program és mellékleteinek készítése, véleményezése. Adminisztrációval kapcsolatos kérdések.
 • Oktatás/képzés (online is), vizsgáztatás, módszertani feladatok ellátása.
 • Tárgyi, személyi feltételek kialakításával kapcsolatos hatósági és módszertani kérdések.
 • Szervezési feladatokkal kapcsolatos kérdések (interjúztatások, házirend, napirend, játéktevékenység, gondozási-nevelési feladatok, szülőkkel való kapcsolattartás, értekezletek, szülőcsoportos megbeszélések).
 • Szakmai készségfejlesztés, kommunikáció fejlesztése, munkahelyi konfliktusok (vezető/munkatárs-munkatárs, szülő- szolgáltató) segítése mediációval.
 • Gyakorlati területek segítése.
Read more

Timárné Hunya Tünde

Név: Timárné Hunya Tünde 

E-mail: hunyatunde@gmail.com

Végzettség:

 • magyar-orosz-német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 
 • tehetségfejlesztő pedagógus, 
 • családi napközi működtetője,
 • továbbképzések: Mozgás- és környezetpedagógia (2018); Képzők képzése: bölcsődei és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyamok és a kiegészítő képzések (SZKK/2018/30). 

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • családi napközi szolgáltatásnyújtó, helyettes (2009-2017; óvoda, iskola utáni napközi), 
 • családi bölcsőde működtető (2017-től), 
 • koordinátor (2010-től), egyesületi elnök (2014-2019),
 • családi napközi tanfolyamokon oktatás (2010-től), tanfolyamszervezés, tananyag-fejlesztés (2014-2017),
 • módszertani szakértő (2017-től családi bölcsődében, előtte a köznevelésben),
 • oktatás és gyakorlatvezetés csecsemőgondozó-kisgyermeknevelő felsőfokú szakképzésben (2008-tól), majd főiskolai alapszakon (2009-től), pedagógus-továbbképzésben,
 • levelezőképzés-vezető BA szakon. 

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • egyesületi fenntartásban működő családi napközik/bölcsődék létrehozása, hálózati működtetése;
 • a működéssel kapcsolatos szakmai munka koordinálása, a dokumentáció kidolgozása és vezetése;
 • fenntartói feladatok ellátása, a munkatársak kiválasztása, képzése, helyettesítése;
 • együttműködés a szülőkkel a bölcsődei szolgáltatásokban; kommunikáció az ellenőrző szervekkel, intézményekkel;
 • kollégák oktatása, képzésszervezés, vizsgáztatás;
 • publikálás kisgyermeknevelés témakörben, magyar és német nyelven. 

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • családi bölcsődei szolgáltatás működtetése hálózatban, valamint egy telephelyen működő több szolgáltatás esetén;
 • a családi bölcsőde működtetése, dokumentáció vezetése;
 • tapasztalatok alternatív napközbeni ellátásban;
 • tárgyi feltételek kialakítása;
 • fejlődéspszichológiai és szakmódszertani ismeretek, gyakorlatvezetési tapasztalatok;
 • anyanyelvi, irodalmi nevelés;
 • nemzetiségi és többnyelvű gyermekek gondozása;
 • változásmenedzselés. 
Read more

Tolnayné Falusi Mária

Név: Tolnayné Falusi Mária 

E-mail: tolnaymaria@gmail.com

Végzettség:

 • Kisgyermeknevelő,-gondozó
 • Egészségügyi szakoktató
 • Mentálhigiénés szakember
 • Gyermekek napközbeni ellátásának szakértője
 • Szociális szakképzés szakértője

Eddigi szakirányú tevékenységek és az azzal eltöltött idő: 

 • Oktatás csecsemőgondozó-kisgyermeknevelő szakgondozónői képzés (1993-tól), majd főiskolai alapszakon (2007-től
 • Módszertani szakértő (2017-től),
 • Mentortevékenység (2017-től)
 • Szakmai szakértői látogatások 2017-től
 • Bölcsődei dajka és bölcsődei szolgáltatásnyújtó képzés 2019-től

Az eddigi szakmai tapasztalatok rövid összefoglalása: 

 • Bölcsőde (egyesített) működtetés, vezetés, szervezés, irányítás, gazdálkodás
 • Oktatás, képzés, szervezés, módszertani feladatok ellátása
 • Módszertani levelek, szakmai anyagok készítése
 • Európai uniós projektek készítése bölcsőde pályázatokhoz
 • Bölcsődepályázatok szakmai szakértése
 • Családi bölcsőde működtetéssel kapcsolatos koordinátori tevékenység

Milyen szakmai területen tud leginkább segíteni, mik az erősségei

 • Szakmai készségfejlesztés
 • Oktatás, képzés, módszertani feladatok ellátása
 • A családi bölcsőde működtetése, dokumentáció vezetése;
 • Szervezési feladatok (játék, napirend, munkarend)
 • Szakmai dokumentáció kidolgozása
Read more