Bölcsődei szolgáltatásnyújtó személyek számára szervezett tanfolyam

KÉPZÉSINDÍTÁSI INFORMÁCIÓK

2020. NYÁR

BÖLCSŐDEI SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÓ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA SZERVEZETT TANFOLYAM 

Budapest

Tanfolyamunk betelt. Legközelebbi tanfolyamunk 2020. októberre van meghirdetve, kérjük keresse weboldalunkon, vagy képzési igényét jelezze ügyfélszolgálatunk felé.

Képzésindítás: 2020. augusztus 1.

Jelentkezési határidő: 2020. július 20.

Csoportazonosító: M-BSZ-2 

(Kérjük a tanfolyami díj befizetésénél az átutalás közlemény rovatában feltüntetni!)

Képzési helyszín:

Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület oktatóterme.

1076 Budapest, Thököly út 5. fszt.3. (A Keleti Pályaudvar mellett.)

Parkolási lehetőség a Keleti Pályaudvar parkolójában, ill. közvetlenül az épület előtt. A képzés megkezdése előtt tájékozódjanak a parkolási díj fizetési kötelezettségről!

Az oktatóteremhez kisebb ebédlő helyiség kapcsolódik, hűtővel, mikrosütővel.

A képzés során a Képző – a képzési díj részeként- teát, kávét, aprósütemény biztosít a szünetekben. Ebédről a Résztvevők gondoskodnak. Az ebédidő 40 perc. 

A képzés óraszáma: 100 óra

Elméleti órák száma: 75 tanóra Megengedett hiányzás 7,5 tanóra (1 képzési nap), amit kizárólag az elméleti órákból lehet hiányozni. 

Családi bölcsődében töltött gyakorlati órák száma: 25 tanóra (hospitálás). A gyakorlatról való hiányzás nem megengedett.

Szakmai gyakorlatot kizárólag a MACSKE által minősített gyakorlóhelyen lehet végezni.

https://macske.hu/szakmai-gyakorlati-helyek/

A szakmai gyakorlat legkorábban 2020. szeptember 1-el kezdhető meg. A szakmai gyakorlat letöltésének ütemezése a gyakorlóhellyel való egyéni megállapodás alapján történik. A szakmai gyakorlati napló leadásának legkésőbbi időpontja 2020. szeptember 30.

A gyakorlati naplót elektronikusan a kepzes@macske.hu e-mail címre kell elküldeni, majd az írásbeli vizsgára fizikailag is elhozni és leadni. Az írásbeli vizsgára bocsátás feltétele a szakmai gyakorlat teljesítése.

A szakmai gyakorlat elvégzése feltétele a vizsgárabocsátásnak. 

A konzultációs blokkok ütemezése: augusztus 1-2,15-16.,29-30., szept.11-12-13.

A képzési napokon a képzés 9.00h- 16.00h-ig tart. 1,5 órás blokkokban, 10-15 perces szünetekkel és 40 perces ebédszünettel.

A képzésen dolgozó munkatársak:

  • Murányi Beáta (vezető oktató, 2. modul témáinak oktatása, szakmai gyakorlat szervezése) 
  • Grosch Mária (oktató, 1. modul témáinak oktatása) 
  • Tímárné Hunya Tünde képzési referens (képzési ügyfélszolgálat és ügyintézés) 

Tananyagok:

  • Munkatankönyv a bölcsődei szolgáltatásnyújtó személyek számára szervezett tanfolyam tanulói számára 
  • Egységes Képzési Program (20/2017. EMMI rendelet melléklete)

A tananyagokat, valamint a szakmai gyakorlaton tett megfigyelések rögzítését szolgáló gyakorlati naplót elektronikus formában bocsátjuk a Résztvevő rendelkezésére a képzési szerződés megkötése után (1. konzultációs blokkot követő első munkanapon), a jelentkezéskor regisztrált e-mail címre.

Vizsgaidőpontok: 

Az írásbeli vizsga: 2020. október 5.

A szóbeli vizsga: 2020. október 20.

Részvételi díj: 100.000.- Ft, azaz egyszázezer Forint

A részvételi díj tartalmazza a képzés- és gyakorlatszervezés, elméleti oktatás, a szakmai gyakorlatvezetés, catering (kávé, tea, aprósütemény), valamint az elméleti és gyakorlati vizsga díját. 

Díjfizetés módja: 

A képzésre való felvételről – a jelentkezési határidő letelte (2020. július 20.) után –  a jelentkezőt e-mailben tájékoztatjuk, egyúttal küldünk egy díjbekérőt a képzési díj befizetéséről, amelyet a tanfolyam megkezdése előtt kell kiegyenlíteni a jelentkezőnek. Ennek hiányában a tanfolyam nem kezdhető meg.

A tanfolyami díj kiegyenlítése részletfizetéssel is lehetséges. 1. részlet 40.000.- Ft, kiegyenlítési határidő 2020. július 20., Az első részlet befizetésével válik érvényessé a tanfolyami regisztráció részletfizetés esetén.

A 2. részlet 30.000.- Ft, befizetési határidő: 2020. augusztus 10. 

A 3. részlet: 30.000.-Ft befizetésének határideje: 2020. szeptember 1.

A 3. részlet befizetése nélkül a hallgató nem kezdheti meg a szakmai gyakorlatot.

A képzéstől való visszalépés esetén, a visszalépés szándékát legalább a képzés kezdéséről szóló kiértesítő levelet követően 3 nappal. Visszalépni e-mailben lehet a kepzes@macske.hu e-mail címen. Ellenkező esetben a befizetett összegből 10.000.- Ft, visszalépési díjat vonunk le.

 

A képzésről további részleket a KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN olvashat, amely tartalmazza a képzésbe való bekapcsolódás feltételeit, szakmai- és vizsgakövetelményrendszerét.

Onilne jelentkezési lap