Bölcsődei szolgáltatásnyújtó személyek számára szervezett tanfolyam (Budapest – október)

KÉPZÉSINDÍTÁSI INFORMÁCIÓK

BÖLCSŐDEI SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÓ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA SZERVEZETT TANFOLYAM 

 Budapest

 

Képzésindítás: 2020. október 16.

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 30.

Csoportazonosító: M-BSZ-3

(Kérjük a tanfolyami díj befizetésénél az átutalás közlemény rovatában feltüntetni!)

Képzési helyszín:

Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület oktatóterme.

1076 Budapest, Thököly út 5. fszt.3. (A Keleti Pályaudvar mellett.)

Parkolási lehetőség a Keleti Pályaudvar parkolójában, ill. közvetlenül az épület előtt. A képzés megkezdése előtt tájékozódjanak a parkolási díj fizetési kötelezettségről!

Az oktatóteremhez kisebb ebédlő helyiség kapcsolódik, hűtővel, mikrosütővel.

A képzés során a Képző – a képzési díj részeként- teát, kávét, aprósütemény biztosít a szünetekben. Ebédről a Résztvevők gondoskodnak. Az ebédidő 40 perc. 

A képzés óraszáma: 100 óra

Elméleti órák száma: 75 tanóra Megengedett hiányzás 7,5 tanóra (1 képzési nap), amit kizárólag az elméleti órákból lehet hiányozni. 

Családi bölcsődében töltött gyakorlati órák száma: 25 tanóra (hospitálás). A gyakorlatról való hiányzás nem megengedett.

Szakmai gyakorlatot kizárólag a MACSKE által minősített gyakorlóhelyen lehet végezni.

https://macske.hu/szakmai-gyakorlati-helyek/

A szakmai gyakorlat legkorábban 2020. október 26-al kezdhető meg. A szakmai gyakorlat letöltésének ütemezése a gyakorlóhellyel való egyéni megállapodás alapján történik. A szakmai gyakorlati napló leadásának legkésőbbi időpontja 2020. november 15.

A gyakorlati naplót elektronikusan a kepzes@macske.hu e-mail címre kell elküldeni, majd az írásbeli vizsgára fizikailag is elhozni és leadni. Az írásbeli vizsgára bocsátás feltétele a szakmai gyakorlat teljesítése.

A szakmai gyakorlat elvégzése feltétele a vizsgárabocsátásnak. 

A konzultációs blokkok ütemezése: okt. 16-17-18-.,23-24-25., nov. 6-7-8.

A képzési napokon a képzés 9.00h- 16.00h-ig tart. 1,5 órás blokkokban, 10-15 perces szünetekkel és 40 perces ebédszünettel.

Tananyagok:

  • Munkatankönyv a bölcsődei szolgáltatásnyújtó személyek számára szervezett tanfolyam tanulói számára 
  • Egységes Képzési Program (20/2017. EMMI rendelet melléklete)

A tananyagokat, valamint a szakmai gyakorlaton tett megfigyelések rögzítését szolgáló gyakorlati naplót elektronikus formában bocsátjuk a Résztvevő rendelkezésére a képzési szerződés megkötése után (1. konzultációs blokkot követő első munkanapon), a jelentkezéskor regisztrált e-mail címre.

Vizsgaidőpontok: 

Az írásbeli vizsga: 2020. november 20.

A szóbeli vizsga: 2020. december 5.

Részvételi díj: 100.000.- Ft, azaz egyszázezer Forint

A részvételi díj tartalmazza a képzés- és gyakorlatszervezés, elméleti oktatás, a szakmai gyakorlatvezetés, catering (kávé, tea, aprósütemény), valamint az elméleti és gyakorlati vizsga díját. 

Díjfizetés módja: 

A képzésre való felvételről – a jelentkezési határidő letelte után – a jelentkezőt e-mailben tájékoztatjuk, egyúttal küldünk egy díjbekérőt a képzési díj befizetéséről, amelyet a tanfolyam megkezdése előtt kell kiegyenlíteni a jelentkezőnek. Ennek hiányában a tanfolyam nem kezdhető meg.

A tanfolyami díj kiegyenlítése részletfizetéssel is lehetséges. 1. részlet 40.000.- Ft, kiegyenlítési határidő 2020. október 10., Az első részlet befizetésével válik érvényessé a tanfolyami regisztráció részletfizetés esetén.

A 2. részlet 30.000.- Ft, befizetési határidő: 2020. október 20. 

A 3. részlet: 30.000.-Ft befizetésének határideje: 2020. november 15.

A 3. részlet befizetése nélkül a hallgató nem kezdheti meg a szakmai gyakorlatot.

A képzéstől való visszalépés esetén, a visszalépés szándékát legalább a képzés kezdéséről szóló kiértesítő levelet követően 3 nappal. Visszalépni e-mailben lehet a kepzes@macske.hu e-mail címen. Ellenkező esetben a befizetett összegből 10.000.- Ft, visszalépési díjat vonunk le.

A képzésről további részleket a KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN olvashat, amely tartalmazza a képzésbe való bekapcsolódás feltételeit, szakmai- és vizsgakövetelményrendszerét.