Átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyerekek a családi gyermekellátásban továbbképzés

Átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyerekek a családi gyermekellátásban továbbképzés

Online képzés

A képzésre való jelentkezés előtt kérjük olvassa el figyelmesen az online képzésekkel kapcsolatos tájékoztatót és a képzés teljesítésének feltételeit (lásd. alább)!

A képzésbe való bekapacsolódás feltétele: 15/1998. NM rendelet II.sz. melléklete szerint családi bölcsődében és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban szolgáltatást nyújtó munkakör betöltésére jogosító végzettség.

Képzés azonosító száma: T-SNI-3

Jelentkezési határidő: 08.31.

A képzés óraszáma: 24 óra

A képzéssel a 15/1998. NM rendelet II. sz. melléklete szerint a bölcsődei szolgáltatásban és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban  szolgáltatást nyújtó személy munkakört betöltők számára a rendelet 51/D. § és 51/M. § szerinti  továbbképzési kötelezettség teljesíthető.

(A kisgyermeknevelő munkakörben dolgozók számára nem nyújt továbbképzési pontszerzési lehetőséget a képzés.)

Képzési díj: 30.000.-  2022.08.31.-ig kérjük befizetni, a jelentkezés a befizetéssel együtt érvényes.

Raiffeisen Bank Zrt.
12042809-00102037-00200007 sz. számlára.  Fizetéskor kérjük a képzés azonosító számát T-SNI-3 és a résztvevő nevét feltüntetni a közlemény rovatban. A jelentkezés a képzés megkezdése előtt 3 naptári nappal, már csak pótdíjazással mondható le, amelynek összege: 10.000.- Ft.

KÉPZÉSI PROGRAM

A képzés célja:

 • A családi kisgyermekellátásban gyermekek nevelésével és gondozásával foglalkozók az alapképzéshez mérten mélyebb és részletesebb tudást szerezzenek az átlagtól eltérő fejlődésmenet gyanújeleiről.
 • A képzésben résztvevők rendelkezzenek a szülők tájékoztatásához szükséges ismeretekkel a kora gyermekkori intervenciós rendszerről.
 • A képzésben résztvevők képesek legyenek átgondolni és döntést hozni SNI státuszú gyermekek fogadásáról. 
 • SNI gyermekek nevelését vállaló napközbeni gyermekellátásokban dolgozók konstruktív együttműködést tudjanak kiépíteni és működtetni a gyermekek szüleivel és a gyermekeket fejlesztő szakemberekkel, ismerjék és képesek legyenek betartani saját szakmai kompetencia határaikat.

A képzés témái

 • Az átlagtól eltérő fejlődésmenet felismerése
 • A gyermek fejlődésének nyomonkövetésének és dokumentálásának eszközei és módszerei
 • A koragyermekkori intervenciós rendszer
 • A szülők tájékotatása az eltérő fejlődésmenetről
 • Az SNI-s gyermekek nevelését-gondozását meghatározó jogszabályi környezet a napközbeni gyermekellátásokban

Képzési alkalmak: hétfő-kedd du. 16.00-19.15 (4 tanóra1* 15 perc szünet)

09.05-06.h-kKépzési ismerető:témák, követelmények.

Az átlagtól eltérő fejlődés jellemzői a tipikus fejlődés jellemőivel való összehasonlításban.

09.19.hA gyermekek fejlődésének nyomonkövetésére szolgáló eszközök. Megfigyelési szempontos összállítása, gyermekmegfigyelés.
09.20.kA koragyermekkori intervenciós rendszer. A napközbeni gyermekellátási szolgáltatások helye és szerepe a koragyermekkori intervenciós rendszerben.
10.03.h Az eltérő fejlődésmenet jelzése a szülőnek.A szülővel való együttműködés alapelevei, módszerei, technikái. A gyermek fejlesztését végző szakemberekkel való együttműködés, kompetenciák, kompetenciahatárok.
10.04.kAz SNI-s gyermek nevelését meghatározó jogszabályi keretek a napközbeni gyermekellátási szolgáltatásokban. A megfigyelési feladatok bemutatása, közös elemzése.

A képzés követleményei:

 • A résztvevő hiányzása nem haladja meg a megengedett hiányzás mértékét (1 alkalom). 
 • Az órákon aktív és konstruktív részvétel.
 • A beadandó feladat határidőre történő elkészítése és bemutatása.

Amennyiben a képzési követelményeket a résztvevő teljesítette, a képzés végén tansítványt kap.

 

Online jelentkezés