Átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyerekek a családi gyermekellátásban továbbképzés

Átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyerekek a családi gyermekellátásban továbbképzés

Online képzés

Képzés azonosító száma: T-SNI-4

Képzésindítás: 2023.03.13.

Képzés formája: online jelenléti képzés a Zoom rendszeren keresztül. A képzésen a hallgatónak kamera és mikrofon használattal kell részt vennie. Jelentkezés előtt kérem, olvassa el az online képzési tájékoztatót, amely letöltehető innen.

Jelentkezési és befizetési határidő: 2023.03.01.

Képzési díj: 37.000.- Ft, azaz harminchétezer Forint

Képzési napok: oktatás 16.00-19.15-ig tart.

03.13-14.
04.17-18.
05.03-04.

A képzés óraszáma: 24 tanóra. Megengedett hiányzás: 2,5 tanóra.

A képzéssel a 15/1998. NM rendelet II. sz. melléklete szerint a bölcsődei szolgáltatásban és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban  szolgáltatást nyújtó személy munkakört betöltők számára a rendelet 51/D. § és 51/M. § szerinti  továbbképzési kötelezettség teljesíthető.

(A kisgyermeknevelő munkakörben dolgozók számára nem nyújt továbbképzési pontszerzési lehetőséget a képzés.)

A képzés célja:

  • A családi kisgyermekellátásban gyermekek nevelésével és gondozásával foglalkozók az alapképzéshez mérten mélyebb és részletesebb tudást szerezzenek az átlagtól eltérő fejlődésmenet gyanújeleiről.
  • A képzésben résztvevők rendelkezzenek a szülők tájékoztatásához szükséges ismeretekkel a kora gyermekkori intervenciós rendszerről.
  • A képzésben résztvevők képesek legyenek átgondolni és döntést hozni SNI státuszú gyermekek fogadásáról. 
  • SNI gyermekek nevelését vállaló napközbeni gyermekellátásokban dolgozók konstruktív együttműködést tudjanak kiépíteni és működtetni a gyermekek szüleivel és a gyermekeket fejlesztő szakemberekkel, ismerjék és képesek legyenek betartani saját szakmai kompetencia határaikat.

A képzés témái

  • Az átlagtól eltérő fejlődésmenet felismerése
  • A gyermek fejlődésének nyomonkövetésének és dokumentálásának eszközei és módszerei
  • A koragyermekkori intervenciós rendszer
  • A szülők tájékotatása az eltérő fejlődésmenetről
  • Az SNI-s gyermekek nevelését-gondozását meghatározó jogszabályi környezet a napközbeni gyermekellátásokban

A képzés követelményei

A képzésen a résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a megengedett 2,5 tanórát. A képzés során a résztvevő a kiadott szempontok alapján gyermekmegfigyelést végez, amelynek eredményét az utolsó konzultációs napon bemutatja.

Online jelentkezés