Átlagtól eltérő fejlődésmenet gyanújeleinek felismerése a 0-3 éves korú gyermekek ellátásban

Átlagtól eltérő fejlődésmenet gyanújeleinek felismerése a 0-3 éves korú gyermekek ellátásában

blended képzési forma

A blended képzési formában a jelenléti és online oktatási forma keveredik. Az első és utolsó képzési nap jelenléti képzés (cím: Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület képzőterme, 1076 Budapest, Thököly út 5. fsz. A/7.); 2-4 oktatási nap online képzés (Zoom).

Képzés azonosító száma: B-EF-2

Képzésindítás: 2024. 02. 05.

Továbbképzési pontérték: 18 

Képzés formája: online jelenléti képzés a Zoom rendszeren keresztül. A képzésen a hallgatónak kamera és mikrofon használattal kell részt vennie. Jelentkezés előtt kérem, olvassa el az online képzési tájékoztatót, amely letölthető innen.

Jelentkezési és befizetési határidő: 2024.01. 20.

Képzési díj: 37.000.- Ft, azaz harminchétezer Forint

A képzés a befizetési határidő napján 16h-ig térítésmentesen lemondható. A befizetési határidő lejárta utáni lemondásra 5.000.- Ft lemondási díjat számolunk fel.

A képzést hétfői napokon tartjuk az alábbi ütemezésben:

 • 2024. 02. 05. jelenléti képzés 9.30-15.15
 • 2024. 02. 13., 02, 21, 02,27., online képzés 16.00-19-15
 • 2024. 03. 05. jelenléti képzés 9.30-15.15

A képzés záró időpontja: 2024.03. 05.

A képzés óraszáma: 24 tanóra. Megengedett hiányzás: 2,5 tanóra.

A képzéssel a 15/1998. NM rendelet II. sz. melléklete szerint a bölcsődei szolgáltatásban és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban  szolgáltatást nyújtó személy munkakört betöltők számára a rendelet 51/D. § és 51/M. § szerinti  továbbképzési kötelezettség teljesíthető.

A kisgyermeknevelő munkakörben dolgozók számára továbbképzési pontszerzési lehetőséget nyújt a képzés.

A képzés célja:

 • A családi kisgyermekellátásban gyermekek nevelésével és gondozásával foglalkozók az alapképzéshez mérten mélyebb és részletesebb tudást szerezzenek az átlagtól eltérő fejlődésmenet gyanújeleiről.
 • A képzésben résztvevők rendelkezzenek a szülők tájékoztatásához szükséges ismeretekkel a kora gyermekkori intervenciós rendszerről.
 • A képzésben résztvevők képesek legyenek átgondolni és döntést hozni SNI státuszú gyermekek fogadásáról. 
 • SNI gyermekek nevelését vállaló napközbeni gyermekellátásokban dolgozók konstruktív együttműködést tudjanak kiépíteni és működtetni a gyermekek szüleivel és a gyermekeket fejlesztő szakemberekkel, ismerjék és képesek legyenek betartani saját szakmai kompetencia határaikat.

A képzés témái

 • Az átlagtól eltérő fejlődésmenet felismerése
 • A gyermek fejlődésének nyomonkövetésének és dokumentálásának eszközei és módszerei
 • A koragyermekkori intervenciós rendszer
 • A szülők tájékotatása az eltérő fejlődésmenetről
 • Az SNI-s gyermekek nevelését-gondozását meghatározó jogszabályi környezet a napközbeni gyermekellátásokban

A képzés követelményei

A képzésen a résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a megengedett 2,5 tanórát. A képzés során a résztvevő a kiadott szempontok alapján gyermekmegfigyelést végez, amelynek eredményét az utolsó konzultációs napon bemutatja.

A továbbképzés minimum 8 fő jelentkezése esetén tud elindulni. Amennyiben a megadott határidőig kevesebb, mint 8 ember jelentkezik, a tanfolyam időpontja kitolódik egy későbbi időpontra.

 

Online jelentkezés