Átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyerekek a családi gyermekellátásban továbbképzés

Átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyerekek a családi gyermekellátásban továbbképzés

Online képzés

Következő képzésünk 2023. I. félévében indul. Jelentkezési lehetőség 2022.11.01. után.

 

A képzés óraszáma: 24 óra

A képzéssel a 15/1998. NM rendelet II. sz. melléklete szerint a bölcsődei szolgáltatásban és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban  szolgáltatást nyújtó személy munkakört betöltők számára a rendelet 51/D. § és 51/M. § szerinti  továbbképzési kötelezettség teljesíthető.

(A kisgyermeknevelő munkakörben dolgozók számára nem nyújt továbbképzési pontszerzési lehetőséget a képzés.)

A képzés célja:

  • A családi kisgyermekellátásban gyermekek nevelésével és gondozásával foglalkozók az alapképzéshez mérten mélyebb és részletesebb tudást szerezzenek az átlagtól eltérő fejlődésmenet gyanújeleiről.
  • A képzésben résztvevők rendelkezzenek a szülők tájékoztatásához szükséges ismeretekkel a kora gyermekkori intervenciós rendszerről.
  • A képzésben résztvevők képesek legyenek átgondolni és döntést hozni SNI státuszú gyermekek fogadásáról. 
  • SNI gyermekek nevelését vállaló napközbeni gyermekellátásokban dolgozók konstruktív együttműködést tudjanak kiépíteni és működtetni a gyermekek szüleivel és a gyermekeket fejlesztő szakemberekkel, ismerjék és képesek legyenek betartani saját szakmai kompetencia határaikat.

A képzés témái

  • Az átlagtól eltérő fejlődésmenet felismerése
  • A gyermek fejlődésének nyomonkövetésének és dokumentálásának eszközei és módszerei
  • A koragyermekkori intervenciós rendszer
  • A szülők tájékotatása az eltérő fejlődésmenetről
  • Az SNI-s gyermekek nevelését-gondozását meghatározó jogszabályi környezet a napközbeni gyermekellátásokban

 

Online jelentkezés