Változott a szabályozás: A tájékoztatást a a bölcsődében maradó gyermekekről tárgyév április 15-ig kell elküldeni az Oktatási Hivatalnak

2020.01.08.

2020. január 1-től módosult a 15/1998 (VI.30.) NM rendelet. A változás  azon hároméves gyermekekkel kapcsolatos, akikről orvos és szülő azt állapította meg, hogy még nem érett az óvodára, maradjon bölcsődés további egy évig:

37. §… (4)91 A bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, valamint a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója minden év április 15-éig tájékoztatást küld az Oktatási Hivatalnak azon harmadik életévüket betöltött gyermekekről, akikről a Gyvt. 42/A. § (2) bekezdése szerint, a szülő egyetértésével megállapították, hogy óvodai nevelésre nem érett. Az Oktatási Hivatal a tájékoztatást minden év április 20-ig megküldi a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének.”

Április 30 helyett az új határidő április 15. és az ügyintézésben most már nem a jegyző, hanem az Oktatási Hivatal az illetékes.