A Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent pályázati felhívások:
  • TOP_PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
    • https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-331-21# 
    • A beadási határidők a fejlesztés helyszínétől függően eltérnek, ezeket a  pályázathoz kapcsolódó területspecifikus mellékletek tartalmazzák
    • Támogatási kérelmet nyújthatnak be a bölcsődei/óvodai ellátást nyújtó intézmények,szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak:

Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
Helyi önkormányzatok és társulásaik

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik
Egyházi jogi személy


Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek

Közalapítvány

Nonprofit gazdasági társaság, szervezet

Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások

A 3000 fő vagy afölötti lakónépességű települések esetén új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhelyek létrehozására (beleértve: új intézmény/telephely/szolgáltatás/csoport létesítését, bezárt telephely újranyitását) irányulóan nem nyújtható be támogatási kérelem olyan intézmény/szolgáltatás férőhelybővítésére/kialakítására vonatkozóan, melyek tervezett fenntartói helyi önkormányzatok és társulásaik, országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, egyházi jogi személy

  • RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése
    • https://www.palyazat.gov.hu/rrf-112-2021#  –Támogatási kérelmet november közepétől nyújthatnak be önkormányzatok, önkormányzati társulások és egyházi szervezetek  a 3000 fő lakosnál nagyobb településen megvalósítandó bölcsődei fejlesztésre