Tájékoztatás a 2021. évi központi költségvetés módosítása tárgyában benyújtott törvénytervezetről – családi és munkahelyi bölcsődéket érinti!!!

2021.04.22.

2021. április 20-án benyújtásra került a 2021. évi központi költségvetésről szóló törvény módosító javaslata. A családi bölcsődékre vonatkozó legfontosabb részek:

 • az előterjesztésben a kormány javaslatot tesz, hogy
  • a családi bölcsődében az egy főre – 230 gondozási napra – járó támogatás 861000 Ft/év összegre emelkedjen.
  • a munkahelyi bölcsődei ellátás támogatása a családi bölcsődei mértékkel megegyezően kerüljön meghatározásra

A tervezet indoklásában található, hogy a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésével összefüggésben a megemelkedett bérekhez, illetve azok közterheihez biztosítandó többlettámogatás érdekében az előirányzatok és az egyes javasolják a Kvtv. 2. mellékletében szereplő támogatási jogcímek fajlagos összegeinek emelését. Ezt azt jelenti, hogy a korábbi évektől eltérően nem rendeletben dönt a kormány a bérkompenzáció beépítéséről, hanem a Parlament a tárgyévi költségvetési törvény módosításával.

 • A törvénytervezet arra tekintettel, hogy a veszélyhelyzet idején a járvány következményeinek enyhítésérére hozott kormányrendeletek rendelkezései közül a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályok hatálya a veszélyhelyzet végeztével megszűnik, s vannak olyan támogató rendelkezések  melyeknek merősítése és fenntartása a veszélyhelyzet utáni időszakban is szükséges,  javasolja hogy ezek szabályai kerüljenek be a költségvetési törvénybe, ezáltal biztosítva a rendkívüli időszak támogatási szabályainak érvényességét, a veszélyhelyzeti időszakban folyósított támogatások  elszámolhatóságát.
  • A javaslat szerint – a családi (és munkahelyi) bölcsődéket érintően – elfogadás esetén bekerül a költségvetési törvénybe is, hogy ” a veszélyhelyzet idején  …. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 36.2. pontja helyébe a következő pont lép:
   36.2. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 230-cal, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 230-cal. A veszélyhelyzettel érintett napokon a támogatás szempontjából figyelembe vehető beíratott gyermekek száma a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszám 80%-a vagy az igénybe vevői nyilvántartás alapján ellátott gyermekek száma közül a kedvezőbb.”

A törvényjavaslat elérhető az Országgyűlés honlapján:

https://www.parlament.hu/irom41/15974/15974.pdf