Parlament előtt a 2021-es költségvetési törvénytervezet

2020.05.26.

A családi és munkahelyi bölcsődéket érintő részletek:

A tervezet normaszövegének V. fejezete rendelkezik az államháztartáson kívüli szervezetekkel. A 42. §. első bekezdése alapján  nem állami fenntartásban működők az önkormányzatok számára a tervezet 2. melléklete 1. részében megállapított támogatással megegyező összegben részesülnek kivéve a nem nonprofit gazdasági társaságokat és az egyéni vállalkozókat, ők továbbra is a támogatás 30 %-át kapják.

A második bekezdésben szerepel az egyházi kiegészítő támogatás százalékban meghatározott 63,5 %-os mértéke.

A tervezet 42.§  hatodik bekezdése az első bekezdésben meghatározottak alól kivételt tesz és a munkahelyi bölcsődék esetében akkor is 100 % támogatást határoz meg, ha a foglalkoztató nem nonprofit gazdálkodó vállalkozás.

A hetedik bekezdés a nem állami fenntartású szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások esetében lehetővé teszi, hogy a kormány részükre további támogatásokat határozzon meg.

A 2. melléklet számai:

Emelkedik a támogatás összege 700000 Ft/fő/év összegről  758000 Ft/fő/év összegre nő.

Mivel az eddigi 240-es osztószám helyett 230-as osztószámmal számolhatunk ez egy gondozási napra vetítetten azt jelenti, hogy a támogatás 100 -%-a igénybe vétele esetében az egy gondozási napra jutó támogatás:

3296 Ft/fő/g.nap  (758000 Ft / 230).

 

Az ellátottak közül:

-2-szeres szorzóval kell figyelembe venni a sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket,

-1,1-szeres szorzóval kell figyelembe venni a hátrányos helyzetű

gyermekeket, és

-1,2-szeres szorzóval kell figyelembe venni a halmozottan hátrányos gyermekeket.

 

A törvénytervezet szövege itt található:

https://www.parlament.hu/irom41/10710/10710.pdf

A normaszövegben a 42.§ a tervezet 22.oldalán van, a 2. mellékletben a családi bölcsőde a 94.oldalon található, a kiegészítő támogatások pedig a 122.oldalon.

Az ágazati szociális összevont pótlék a 9.melléklet I. részében a 180.oldalon szerepel.