Megjelentek az igényléshez szükséges nyomtatványok az Államkincstár honlapján

2023.11.07.

A nem állami fenntartású szolgáltatások fenntartói figyelmébe:

Az igénylést a már támogatásban részesülők 2023. november 30-áig nyújthatják be. Akik 2023. november 15. után kerülnek be a finanszírozási rendszerbe, igénylésüket azt követő harminc napon belül nyújthatják be, hogy a támogatásra jogosulttá váltak.

Támogatás iránti kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható.

 A már legalább egy éve támogatásban részesülő szolgáltatások esetében a támogatás iránti kérelemben megjelölt feladatmutató legfeljebb 10 százalékkal haladhatja meg az igénylést megelőző tizenkét hónapban ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutatót.

2024. évi igénylő adatlapok – Magyar Államkincstár (gov.hu)

A feladatmutató tervezéséhez a 2/B igénylőlap és 3/B összesítő, a szociális ágazati pótlék igényléshez a 2/D/3/D nyomtatvány (több munkalapos táblázat, mely könnyebbé teszi a kitöltést) szolgál.

Aki új bankszámlát használ annak szükséges benyújtani az 1-es és 5-ös mellékletet.

Valamennyi fenntartó köteles nyilatkozni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott feltételeknek való megfelelésről (4-es melléklet)

Az adatlapot és a mellékleteket a https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon keresztül kell beadni az államigazgatás, jog menü szig almenü használatával.