Megjelent a VEKOP-6.1.1-21 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívás

2021.01.05.

2021 január 4. 18:00

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című (VEKOP-6.1.1-21 kódszámú) felhívás.

A Felhívás a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását segíti elő Pest megyében, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.

A felhívás keretében kizárólag férőhelybővítést, új férőhelyek létrehozását eredményező fejlesztések támogathatóak. Meglévő férőhelyek, csoportszobák fejlesztése közvetlenül nem támogatható, ez alól kivételt jelent, ha a tervezett fejlesztés hozzájárul a meglévő férőhelyek fejlesztéséhez is, például a közös használatú helyiségek fejlesztésével, udvar, játszóudvar felújításával.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

  1. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
  2. Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
  3. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
  4. Egyházi jogi személy (GFO 55);
  5. Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
  6. Közalapítvány (GFO 561);
  7. Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);
  8. Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11).

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1,839 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. január 27-től 2021. február 26-ig lehetséges.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 600 millió Ft.

A pályázat részletei:

https://www.palyazat.gov.hu/vekop-611-21-blcsdei-frhelyek-kialaktsa-bvtse-1