Ez történt a Magyar Közlönyben az elmúlt időszakban

2022.08.02.

Kedves Tagok,

alábbiakban olvashatják összefoglalónkat az elmúlt időszak törvényi változásairól
Idézetek a Magyar Közlönyben megjelenteket tartalmazzák, kommentár nélkül.

1, A Magyar Közlöny július 18-án megjelent 118. számában megjelent a 2022. évi XIII. törvény „A kisadózó vállalkozók tételes adójáról” a törvényjavaslattal összhangban.

A törvény 2022. augusztus 1-től lép hatályba, a KATA-ra vonatkozó érdemi változások hatályba lépésének dátuma maradt szeptember 1.

Az új szabályozás kizárólag
– a lakossági ( nem céges ) megrendelőktől bevételt szerző,
– főfoglalkozású
– egyéni vállalkozóknak
engedi meg a KATA választását.
Ami marad, az az 50.000,- Ft /hó főállású tételes KATA.
Ami megszűnik,
– az a 25.000 ,- Ft/hó mellékállású KATA,
– a magasabb ellátási jogosultságot eredményező opcionális 75.000,- FT/hó tételes adó,

FONTOS! Aki érintett, sürgősen egyeztessen könyvelőjével!

2, A Magyar Közlöny július 21-én megjelent 121. számában megjelent 3 rendelet amelyek a rezsicsökkentéssel kapcsolatos részletszabályokat tartalmazzák.

Érvényességi idejük: Augusztus 1 – december 31., felülvizsgálat ez év december 30-ig

Áram:
fő szabály:
„2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron jogosult villamos energiát vételezni, azzal, hogy egyzónaidős, több egységárú árszabás esetén alacsonyabb áron jogosult villamos energiát vételezni.” Ezen „fogyasztási mérték felett a lakossági fogyasztó a Vet. 141. § (7) bekezdésétől és 145. § (3) és (4) bekezdésétől eltérően lakossági piaci áron jogosult villamos energiát vételezni.”

Gáz:
fő szabály:
„5. § (1) 2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 1729 m3 /év/mérési pont (felhasználási hely), azaz 59 132 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig
a) a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. árkategóriában a „
b) az a) pontba nem tartozó lakossági fogyasztó a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, II. árkategóriára vonatkozó árszabásán
jogosult földgázt venni.”

3, 2022.07.27. megjelent a Magyar Közlöny 127. számában a 2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

– Családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde önálló feladatellátás 1 391 150 forint/fő/év

„37. 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcím
37.1. A támogatás az önkormányzat által fenntartott családi bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.
37.2. Az ellátottak számának meghatározása: – tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 230-cal, – elszámolásnál a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges létszáma osztva 230-cal.
37.2.1. A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot.
37.2.2. Beíratottnak az a gyermek minősül, akit a családi bölcsődébe felvettek, beírattak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben.
37.2.3. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a beíratott gyermek, aki az adott hónap nyitvatartási napjainak több mint a felén a szolgáltatást igénybe vette és a napi nyilvántartási rendszerben lejelentették. Amennyiben a beíratott gyermek az ellátást a szülővel kötött megállapodás alapján csak bizonyos napokon veszi igénybe, abban az esetben az adott hónap nyitvatartási napjainak száma a megállapodásban szereplő napok számának adott havi összege.
37.2.4. Nem tekintendő hiányzónak a sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek azon a napon, amikor nem a családi bölcsődében részesül korai fejlesztésben. A fentiek szerint figyelembe vett sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket az ellátottak számában két főként kell figyelembe venni.
37.2.5. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban a reá irányadó nyitvatartási napok több mint felén hiányzott.
37.2.6. Amennyiben a gyermek első alkalommal (beszoktatás első napja) vagy az igénybevétel utolsó hónapjában nem egész hónapra jelenik meg beíratottként a családi bölcsődében és a napi nyilvántartásban, akkor a támogatás a ténylegesen igénybe vett napok száma alapján jár, feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek jogviszonyban is állt a családi bölcsődével.
37.2.7. A családi bölcsőde nyári zárvatartása idején a támogatás azon beíratott gyermek után vehető igénybe, aki az adott hónapban a családi bölcsődével jogviszonyban állt és a napi nyilvántartási rendszerben megjelent. Amennyiben a családi bölcsőde a hónap egyetlen napján sem tart nyitva, abban az esetben támogatás arra a hónapra nem vehető igénybe.
37.2.8. A napi nyilvántartási rendszerben vezetett adatoknak és a családi bölcsődében rendszeresített napi jelenlét kimutatásának egyezni kell.
37.3. Az ellátottak között a) 2-szeres szorzóval kell figyelembe venni a sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket, b) 1,1-szeres szorzóval kell figyelembe venni a hátrányos helyzetű gyermekeket és c) 1,2-szeres szorzóval kell figyelembe venni a halmozottan hátrányos gyermekeket.
37.4. Az 1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet jogcím szerinti támogatás a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján 2017. január 1. előtt befogadást nyert és 2017. január 1-jétől az átalakult napközbeni gyermekfelügyeletet fenntartó önkormányzatokat illeti meg

Munkahelyi bölcsőde:
45. § (6) A Gyvt. 44. §-a szerinti munkahelyi bölcsőde fenntartóját – az (1)–(2) bekezdéstől eltérően – a 2. melléklet 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcímmel azonos mértékű támogatás illeti meg.”