Családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde férőhelyek létrehozására pályázási lehetőség nem önkormányzati fenntartók részére!

2021.07.13.

forrás: https://emet.gov.hu/hazai-csaladi-bolcsode-es-munkahelyi-bolcsode-fejlesztesi-program-nem-onkormanyzati-fenntartok-reszere

CSP-HB-21-A Családi bölcsőde

CSP-HB-21-B Munkahelyi bölcsőde

A Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 41. pont f) alpontja, valamint a család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet 2. melléklet 4. sorának N oszlopában foglaltak alapján nyílt pályázatot hirdet Magyarország területén családi bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására.

Jelen Pályázati felhívás Magyarország területén a bölcsődei ellátás vonatkozásában szolgáltatáshiányos települések, valamint a férőhelyhiánnyal küzdő nem önkormányzati családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei szolgáltatások férőhelybővítésének fejlesztését célozza. A fejlesztés lehetőséget biztosít új családi bölcsőde esetén kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, valamint új munkahelyi bölcsőde esetén infrastrukturális beruházásra..

A pályázatok benyújtásának határideje:

Első ütemben: 2021. augusztus 15.  23:59 óra

Második ütemben: 2021. szeptember 15. 23:59 óra

Letölthető:

Pályázati felhívás – CSP HB 21 A – B
Pályázati útmutató
Együttműködési megállapodás
Eszközlista

Részlet a pályázati útmutatóból:

“Bölcsődei módszertani szakértő bevonására vonatkozó előírások:
a) A családi bölcsődei és a munkahelyi bölcsődei ellátásra kijelölt módszertani szervezet a MACSKE Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete (a továbbiakban: módszertani szervezet).
b) A támogatást igénylőnek szükséges megkeresni a módszertani szervezetet, mely az adott területen kijelöli a módszertani szakértőt.
MACSKE Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesületének elérhetőségei:
email: modszertan@macske.hu
székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 56/a.
c) A támogatási kérelemmel egyidejűleg szükséges benyújtani azt a megállapodást, amelyet a támogatást igénylő és a módszertani szervezet kötött. A megállapodás-sablon a Pályázati felhívás mellékletét képezi.
d) A módszertani szakértő a projekt tervezésében és szakmai kivitelezésben vesz részt; az együttműködést igazoló emlékeztetőt a projekt záró beszámolójához szükséges benyújtani.”