A 2024. évi költségvetési törvénytervezet bennünket érintő részei

2023.05.30.

Megjelent a parlament honlapján a 2024. évi költségvetési tervezet: https://www.parlament.hu/irom42/04181/04181.pdf

Családi bölcsőde 2024:
  • a fajlagos támogatási összeg 1.568.350 Ft/feladatmutató/év ( A támogatás összege az idei normatíva megnövelve a bérkompenzáció összegével )
  • az osztószám: 231

Fontosabb bekezdések:

  • A tv.tervezet normaszövegének 44.§-a foglalkozik a nem állami fenntartókkal.
  • A 2.sz. melléklet részletezi a támogatás folyósításának szabályait.
  • Az ágazati pótlékot a 8.sz. melléklet tartalmazza.