A 2023. évi költségvetési törvénytervezet bennünket érintő részei

2022.06.20.

Jövő évi gazdálkodásunkat befolyásolhatják a Parlament által jelenleg tárgyalt költségvetési törvény javaslatai.

 

Felhívjuk rá a figyelmeteket,

az Országgyűlés 2022. június 20-án kezdődő rendkívüli ülésével kezdődik a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/152.) tárgyalása

A bennünket érintő javaslatok:

Családi bölcsőde:

 • a fajlagos támogatási összeg 1.391.150 Ft/feladatmutató/év (tulajdonképpen az idei összegnek a bérkompenzációval megnövelt része);
 • az osztószám továbbra is 230 maradna;
 • több változás látható a hiányzások kezelésében:
  • “37.2.3. Valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a beíratott gyermek, aki az adott hónap nyitvatartási napjainak több mint a felén a szolgáltatást igénybe vette és a napi nyilvántartási rendszerben lejelentették.
   Amennyiben a beíratott gyermek az ellátást a szülővel kötött megállapodás alapján csak bizonyos napokon veszi igénybe, abban az esetben az adott hónap nyitvatartási napjainak száma a megállapodásban szereplő napok számának adott havi összege.
  • 2.4. Nem tekintendő hiányzónak a sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek azon a napon, amikor nem a családi bölcsődében részesül korai fejlesztésben. A fentiek szerint figyelembe vett sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket az ellátottak számában két főként kell figyelembe venni.
  • 2.5. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban a reá irányadó nyitvatartási napok több mint felén hiányzott.
  • 2.6. Amennyiben a gyermek első alkalommal (beszoktatás első napja) vagy az igénybevétel utolsó hónapjában nem egész hónapra jelenik meg beíratottként a családi bölcsődében és a napi nyilvántartásban, akkor a támogatás a ténylegesen igénybe vett napok száma alapján jár, feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek jogviszonyban is állt a családi bölcsődével.
  • 2.7. A családi bölcsőde nyári zárvatartása idején a támogatás azon beíratott gyermek után vehető igénybe, aki az adott hónapban a családi bölcsődével jogviszonyban állt és a napi nyilvántartási rendszerben megjelent. Amennyiben a családi bölcsőde a hónap egyetlen napján sem tart nyitva, abban az esetben támogatás arra a hónapra nem vehető igénybe.”

 

A változás lényege, hogy a megállapodással rendelkező és a KENYSZI-be felvitt ellátások után mindaddig jár a támogatás, amíg a gyermek a megállapodás szerinti gondozási napok legalább felén ténylegesen igénybe vette az ellátást. Ettől eltérő – kedvezőbb – a beszoktatási időszak és a nyári zárva tartás ideje.

 

Munkahelyi bölcsőde:

 • a családi bölcsődékkel azonos szabályok mentén részesülhetnek központi költségvetési támogatásban.