489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása – Bérkompenzáció 2023 – Jogszabálytervezet

2023.02.26.

Kedves Fenntartók!

2023.02.24.-én megjelent a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítási javaslata a Pénzügyminisztérium által.
Javaslathoz kapcsolódóan az észrevételeket 2023. március 4-ig a tarsadalmiegyeztetes@pm.gov.hu e-mail címre kérik küldeni.

Kiket érint a javaslat elfogadást követően:

Az egyházi és nem állami fenntartású:

    1. szociális,
    2. gyermekjóléti és
    3. gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok

Hogyan:

  1. a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése általi költségnövekedést ellensúlyozandó 2023.01.01. naptól visszamenőlegesen bérkompenzáció
  2. Családi bölcsőde – önálló feladatellátás, valamint a Kvtv. 43. § (6) bekezdésében foglalt munkahelyi bölcsőde esetében 177.200,- Ft/fő
  3. 1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet esetében 76 200 forint/fő
  4. rendelet hatályba lépését követően – jelenlegi javaslat elfogadása esetén – 2023.04.01-ig folyósítja a bérkompenzációt 2023. január – április hónapokra egyösszegben, ezt követően havi egyenlő részletekben.