Képzések, továbbképzések

A bölcsődei és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatások területén dolgozók nagyon fontos funkciót töltenek be a kisgyermekes családok életében; az ellátás igénybevételével ők lesznek azok az első, formális szereplők, akikre a szülők legféltettebb kincsüket, gyermekeiket bízzák, és általuk szereznek a gyermekek életre szóló tapasztalatokat a külvilág milyenségéről. Minden kisgyermeket gondozó felnőtt munkája, érzelmekre épülő tevékenység, amely során saját személyiségét használja pedagógiai eszközként. Nem lehet tehát eléggé hangsúlyozni a szakmai felkészültség, folyamatos önképzés, önfejlesztés jelentőségét.
A napközbeni gyermek ellátásokért felelősséget érző érdekvédelmi szervezetként, örömmel üdvözöltük, hogy az elmúlt évben átalakításra került a bölcsődei szolgáltatásokban dolgozók számára kötelező felkészítő képzés. Nemcsak az óraszám nőtt meg jelentősen, hanem a résztvevők egy sokkal korszerűbb, kompetencia alapú képzés keretében sajátíthatnak el naprakész ismereteket. Erről részletesen a „Képzések” menü alatt tájékozódhatnak.

További fontos változás, hogy továbbképzési kötelezettséget írt elő a jogalkotó a területen dolgozók számára. Egyesületünk részben módszertani feladatok során szerzett tapasztalatokra építve, részben a területen dolgozók által jelezett igényekre reflektálva dolgoz ki, illetve fogad be továbbképzési programokat. Erről részletesen a „Továbbképzések” menü alatt tájékozódhatnak.

Családi bölcsőde szolgáltatóknak - 100 órás tanfolyam
Családi bölcsőde szolgáltatóknak - 20 órás kiegészítő képzés
Napközbeni gyermekfelügyeletet nyújtóknak - 100 órás tanfolyam
Napközbeni gyermekfelügyeletet nyújtóknak - 20 órás kiegészítő képzés

A családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, valamint a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtói számára – a szaktudás szinten tartása, növelése érdekében -, továbbképzési kötelezettséget ír elő a jogalkotó. A szolgáltatásnyújtók háromévente legalább egy, szakmai regisztrációval rendelkező továbbképzés teljesítésére kötelezettek.

A három éves periódus kezdete 2017 január 1, vagy az azóta létesített munkaviszony kezdő időpontja.

A továbbképzési kötelezettséget a MACSKE által meghirdetett továbbképzéseken való részvétellel lehet teljesíteni, melynek megtörténtét a MACSKE nyilvántartja.  A továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, a MACSKE továbbképzési programokat indít, illetve fogad be, melyekről folyamatosan tájékoztatást nyújtunk.

Mitől családi a családi bölcsőde - A családközeli ellátások előnyökkel - továbbképzés
Gyermekellátási szolgáltatások szakmai programjának megírására és alkalmazására felkészítő - továbbképzés
TÁJÉKOZTATÁS továbbképzésként befogadott 20 órás kiegészítő bölcsődei illetve napközbeni gyermekfelügyeletre felkészítő tanfolyam NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL